خرید منابع دکتری اقتصاد

پک دکتری علوم اقتصادی نفت و گاز
قیمت : 2,473,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,225,700 تومان
پک دکتری مجموعه علوم اقتصادی
قیمت : 3,878,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,490,200 تومان
2100 تست اقتصاد خرد
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار و اقتصاد سنجی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
اقتصاد اسلامی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
اقتصاد ایران
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
اقتصاد خرد
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
اقتصاد سنجی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
اقتصاد کلان
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo