خرید منابع دکتری تربیت بدنی

پک دکتری رفتار حرکتی
قیمت : 2,903,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,467,550 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
رشد و تکامل حرکتی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
یادگیری حرکتی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
whatsapp logo instagram logo