خرید منابع دکتری تربیت بدنی

پک دکتری رفتار حرکتی
قیمت : 2,428,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,185,200 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
رشد و تکامل حرکتی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
یادگیری حرکتی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
whatsapp logo instagram logo