خرید منابع دکتری حسابداری

پک دکتری حسابداری
قیمت : 3,770,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,393,000 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تئوری حسابداری
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
حسابداری مدیریت
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
حسابرسی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
سوالات کنکور سراسری از سال 90 تا 1401
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
مجموعه تست استعداد علوم انسانی و پایه
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo