خرید منابع دکتری ادبیات فارسی

پک دکتری زبان و ادبیات فارسی
قیمت : 3,540,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,186,000 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بلاغت
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
زبان عربی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
متون نثر
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
متون نظم
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
کلیات ادبی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
whatsapp logo instagram logo