خرید منابع دکتری علوم ارتباطات

پک دکتری علوم ارتباطات
قیمت : 2,872,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,584,800 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار و روش تحقیق ارتباطات
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
اصول روزنامه نگاری
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
مفاهیم و نظریه های ارتباطات جمعی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo