خرید منابع دکتری علوم ارتباطات

پک دکتری علوم ارتباطات
قیمت : 3,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,928,250 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار و روش تحقیق ارتباطات
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
اصول روزنامه نگاری
قیمت : 382,000 تومان
با 5 % تخفیف : 362,900 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
مفاهیم و نظریه های ارتباطات جمعی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
whatsapp logo instagram logo