خرید منابع دکتری علوم سیاسی

پک دکتری مجموعه علوم سیاسی
قیمت : 4,608,000 تومان
با 10 % تخفیف : 4,147,200 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
اقتصاد سیاسی بین الملل ( علوم سیاسی )
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
اندیشه سیاسی اسلام و ایران
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
اندیشه سیاسی غرب در اسلام
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
whatsapp logo instagram logo