خرید منابع دکتری مشاوره راهنمایی

پک دکتری مجموعه مشاوره و راهنمایی
قیمت : 3,530,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,000,500 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی دکتری
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
فنون و نظریه روان درمانی در مشاوره
قیمت : 430,000 تومان
با 5 % تخفیف : 408,500 تومان
مجموعه تست استعداد، علوم انسانی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo