خرید منابع دکتری مهندسی صنایع

پک دکتری مهندسی صنایع
قیمت : 2,440,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,074,000 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 420,000 تومان
با 5 % تخفیف : 399,000 تومان
آمار و احتمالات مهندسی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
طراحی سیستم های صنعتی
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
whatsapp logo instagram logo