خرید منابع دکتری مهندسی صنایع

پک دکتری مهندسی صنایع
قیمت : 2,034,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,830,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار و احتمالات مهندسی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
طراحی سیستم های صنعتی
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
whatsapp logo instagram logo