خرید منابع دکتری مهندسی مواد

پک دکتری مهندسی مواد ومتالوژی
قیمت : 2,978,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,531,300 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
خواص فیزیکی و استحاله فازها
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
خواص مکانیکی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روش های شناسایی و آنالیز مواد
قیمت : 286,000 تومان
با 5 % تخفیف : 271,700 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
شیمی فیزیک و ترمودینامیک
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان