خرید منابع دکتری مکانیک

پک دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
قیمت : 1,925,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,732,500 تومان
پک دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات
قیمت : 1,925,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,732,500 تومان
پک دکتری مهندسی مکانیک-کنترل و ارتعاشات
قیمت : 1,925,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,732,500 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ریاضیات مهندسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
whatsapp logo instagram logo