خرید منابع دکتری فیزیک

پک دکتری علوم و فناوری نانو-نانو فیزیک
قیمت : 3,730,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,170,500 تومان
پک دکتری فوتونیک
قیمت : 2,656,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,257,600 تومان
پک دکتری فیزیک
قیمت : 3,348,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,845,800 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
فیزیک عمومی 1 - مکانیک
قیمت : 382,000 تومان
با 5 % تخفیف : 362,900 تومان
فیزیک عمومی 2 - الکترو مغناطیس
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
فیزیک عمومی 3 - ترمودینامیک
قیمت : 382,000 تومان
با 5 % تخفیف : 362,900 تومان
مکانیک آماری پیشرفته
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
مکانیک کوانتومی پیشرفته
قیمت : 322,000 تومان
با 5 % تخفیف : 305,900 تومان
whatsapp logo instagram logo