خرید منابع دکتری فیزیک

پک دکتری علوم و فناوری نانو-نانو فیزیک
قیمت : 2,950,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,655,000 تومان
پک دکتری فوتونیک
قیمت : 2,053,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,847,700 تومان
پک دکتری فیزیک
قیمت : 2,631,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,367,900 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
فیزیک عمومی 1 - مکانیک
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
فیزیک عمومی 2 - الکترو مغناطیس
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
فیزیک عمومی 3 - ترمودینامیک
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
مکانیک آماری پیشرفته
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
مکانیک کوانتومی پیشرفته
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
whatsapp logo instagram logo