خرید منابع دکتری پژوهش هنر

پک دکتری پژوهش هنر
قیمت : 2,712,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,440,800 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تاریخ هنر ایران و جهان
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
مجموعه تست استعداد سایر گروه ها
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
نکات طلایی (پژوهش هنر)
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
هنر و تمدن اسلامی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
whatsapp logo instagram logo