خرید منابع دکتری پژوهش هنر

پک دکتری پژوهش هنر
قیمت : 3,256,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,767,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
تاریخ هنر ایران و جهان
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
مجموعه تست استعداد سایر گروه ها
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
نکات طلایی (پژوهش هنر)
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
هنر و تمدن اسلامی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
whatsapp logo instagram logo