میلاد قربانی رتبه یک کارشناسی ارشد مدیریت مالی*لطفاخود را معرفی نمایید؟
میلاد باقری رتبه یک مدیریت مالی

*بفرمائید از چه دانشگاهی مدرک کارشناسی گرفتید و با چه رتبه ای و با چه معدلی ؟
از دانشگاه شهید بهشتی لیسانس گرفتم و در کنکور ارشد در گرایش مالی رتبه یک شدم و معدل موثرم 19.15 بود

*با رتبه بدست آمده در کنکور کارشناسی ارشد چه درصدهایی را زده اید ؟
ریاضی :33%
ریسک :84%
اقتصاد:83%
مدیریت مالی:73%
حسابداری: 75%

*چه عواملی را در قبولی کنکور خود موٍثر می دانید ؟
توکل بخدا ، پشتکار خودم ، کمک پدر و مادرم ، اساتید عزیزم بخصوص دکتر بدری ، آزمونها و کتابهای خوب ماهان

*مطالعه برای قبولی در کنکور را از چه زمانی شروع و طی چه مدت ساعت درس خواندید ؟
از15 تیرشروع به مطالعه ی جدی کردم و روزانه حدود 10 ساعت مطالعه داشتم

*نقش موسسات آموزشی را در فرایند قبولی یک دانشجو چگونه ارزیابی می کنید ؟
بستگی داره چه موسسه ای باشد من با ماهان کارکردم راضی بودم هم کتابهاش خوب بود هم آزمونهای آن استاندارد بودن . هر جلسه کنکور سوالهای مشابه زیاد دیدم که تونست به من کمک کنه

* چه عاملی باعث شد موسسه ماهان را بعنوان پشتیبان تحصیلی خود انتخاب کنید ؟
بیشتر اساتید و دانشجویان برتر البته وقتی به موسسه اومدم فهمیدم

*از کدام محصولات ماهان استفاده کردید و چه نقشی در قبولی شما داشتند ؟

آزمونهای ماهان که خیلی سوال های مشابه با کنکور داشت
کتابهای ماهان که واقعا در هر بخشی نکات مهم را ذکر کرده بود

whatsapp logo instagram logo