رتبه یک مهندسی شیمی ایلیاد مهرآئین  
  -  لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید اهل کدام شهر هستید؟

   ایلیاد مهرآئین  از گرگان

  در کدام رشته و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید؟

   مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند تبریز

  -  در کدام رشته و با چه رتبه ای در کنکور کارشناسی ارشد 91 قبول شده اید؟

   مهندسی فرآوری و انتقال گاز رتبه یک
 
  - از کدامیک از خدمات ماهان استفاده کردید ؟(کتابها ، جزوات ، آزمون ها، کلاس و مشاوره)

  کتاب های ماهان

   -  در صورت استفاده از جزوات ماهان کیفیت آن ها ار چگونه ارزیابی می کنید؟

  استفاده نکردم

  -  شباهت آزمون ها و سرفصل های جزوات ماهان با کنکور سراسری یکی از دستاوردهای نظام آموزش هدفمند ماهان است ، شما در این خصوص چه نظری دارید؟

  فقط از کتاب ها استفاده کردم

  -   چرا ماهان را انتخاب کردید؟ آیا موضوع خاصی در خصوص ماهان برای گفتن دارید ؟

  به توصیه دوستان

  -  حرف آخر

استفاده از کتابهای ماهان را به دوستان دانشجو توصیه می کنم با آرزوی موفقیتwhatsapp logo instagram logo