رتبه یک زبان انگلیسی محسن ملکی
به پاس کسب بیشترین رتبه های تک رقمی در بین تمامی موسسات آموزش عالی ،جشن بزرگ افتخار آفرینان ماهان با حضور کلیه رتبه ها در شهریور ماه برگزار میگردد.

whatsapp logo instagram logo