منابع و مباحث دکتری مدیریت فناوری اطلاعات(IT)معرفی رشته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT و منابع دروس


معرفی رشته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از جدیدترین گرایش­ های مدیریت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات می­ باشد. این رشته تحصیلی ترکیبی از آموزش­های دروس مدیریتی و دروس مربوط به تکنولوژی­های نوین را در خود جای داده است. با توجه به طراحی که برای این گرایش صورت گرفته، فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس کامپیوتر و IT، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و هدایت موسسات تولیدکننده نرم افزار یا واحدهای نرم افزاری از سازمان­ های بزرگ را خواهند داشت. رشته مدیریت فناوری اطلاعات از زیرشاخه­ های متفاوتی تشکیل شده است. به عنوان مثال گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته و یا مدیریت دانش یا مدیریت کسب وکار الکترونیکی و ... که به جز تعدادی از واحدهای تخصصی گرایش­ های مختلف مابقی دروس شبیه به هم هستند.

 

آینده شغلی رشته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

 

فارغ التحصیلان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات با آشنایی با مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با مدیریت و به عبارتی داشتن دانش­های مرتبط با زمينه های مديریتی فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مديريت، قادرند به عنوان مشاورین ارشد مدیریت، مسئولیت طرح های تحول سازمانی، کارشناس واحدهای تحلیل­گری سیستم­ها، پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده ایفای نقش کنند. همچنین این افراد می­توانند جهت اداره واحدها و معاونت­ های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه ­ها و طرح ­های فناوری اطلاعات در سازمان­ها به کار گمارده شوند. از سوی دیگر فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات قادرند تا به مدیران سازمان­های اجرایی در زمینه برنامه ­ریزی استراتژی، طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم ­های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مشاوره دهند. جهت جمع­ بندی، در ادامه فرصت شغلی و بازار کار دکتری مدیریت فناوری اطلاعاتارایه می­گردد. به طور خلاصه نقش­ های زیر به طور مستقیم به رشته مدیریت فناوری اطلاعات ارتباط دارد و فارغ التحصیلان در صورت فعالیت در این نقش ­ها  بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد. مسئول طرح­های تحول سازمانی، کارشناس یا مدیر پایگاه داده، کارشناس یا مدیر شبکه، کارشناس پشتیبانی نرم افزار، پشتیبانی از نرم ­افزارهای تولیدشده، کارشناس واحدهای تحلیل­گری سیستم­ ها،کارشناس استقرار نرم­ افزار، مشاورین ارشد مدیریت، استاد دانشگاه، پژوهشگر.

 

منابع و مباحث دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 

 

 

زبان انگلیسی (تولیمو)

 

 

استعداد تحصیلی

 

 

آمارو کاربرد آن درمدیریت

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­ های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­گیری در شرایط ریسک

توزیع­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ای و فاصله­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

 

مبانی سازمان و مدیریت

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­ البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

 سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

منابع

مدیریت استراتژیک سیستم ­های اطلاعاتی، استیو کلارک، ترجمه داوود ایزدی و محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهش­ های فرهنگی

سیستم­ های اطلاعات مدیریت پیشرفته، هوشنگ مومنی، انتشارات ستاره سپهر

سیستم­ های اطلاعات مدیریت پیشرفته، محمد علی سرلک و حسن فراتی، انتشارات دانشگاه پیام نور

سیستم اطلاعات مدیریت (مدلسازي)، علی رضائیان، انتشارات سمت

سیستم اطلاعاتی در مدیریت، کنت لادن و جین لادن، ترجمه محمد راد، انتشارات نگار دانش

سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، کنت لاودن و جین لاودن، ترجمه سید اکبر مصطفوی و سید مجتبی حسینی، نشر فدک ایساتیس

تعامل انسان و فناوری اطلاعات، علی رضائیان، انتشارات سمت

Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, Rainer, Turban, Potter, Wiley and sons

Managing and Using Information Systems, Keri E. Pearlson and Carol S. Saunders, Wiley and sons

سرفصل ها

تعاریف داده، اطلاعات و دانش، جهانی شدن و سیستم ­های اطلاعاتی، مفاهیم سیستم ­های اطلاعاتی، مقایسه سیستم ­های اطلاعاتی با فناوری اطلاعات، هرم اطلاعات و سطوح مدیریت، اهداف و مزایای سیستم اطلاعات، شناخت عصر اطلاعات، آشنایی با سیر تحول اطلاعات و سیستم ­های اطلاعاتی، اثرات سیستم­ های اطلاعاتی بر سازمانشناخت زیرساخت­ های فنی سیستم اطلاعاتی، ارتباطات از راه دور و شبکه ­ها، پایگاه داده ساخت و مدیریت سیستم­ ها، تعامل انسان و رایانه، کاربردهای سیستم­های اطلاعاتی، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک، انواع سیستم­ های اطلاعاتی (TPS (پردازش تراکنش ­ها)، مدیریت دانش، سیستم خبره، (سیستم ­­های پشتیبانی تصمیم) DSS، هوش مصنوعی و ...)مسائل اخلاقی و محرمانگی اطلاعات، مسائل حقوقی در سیستم ­های اطلاعاتی، چالش­ های توسعه سیستم­ های اطلاعاتی

 

مدیریت دانش

منابع

مدیریت دانش: مفاهیم، مدل­ ها، اندازه­ گیری و پیاده­ سازی، عباس افزاره، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت دانش، خشایار جهانیان، انتشارات مصفای الوند

مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت­ ها، محمد حسن­زاده، انتشارات کتابدار

مدیریت دانش، علی اکبر احمدی و علی صالحی، انتشارات دانشگاه پیام نور

Knowledge Management, Carl Frappaolo, John Wiley & Sons

Knowledge Management in Theory and Practice, K. Dalkir, Butterworth-Heinemann

سرفصل ها

مقدمات و مبانی مدیریت دانش شامل:

چرخه دانش و هرم اطلاعات (انواع دانش، تفاوت آن با داده، اطلاعات و خرد، عوامل تفکیک این موارد، ویژگی­ها و مشخصه­

های دانش، منابع دانش)

تعاریف مدیریت دانش (ویژگی­های مدیریت دانش، اصول مدیریت دانش، نقش­ های مدیریت دانش)

تاریخچه و سیر تحولات مدیریت دانش (روند تاریخی شکل ­گیری، توجه سازمان­ها به این مساله، نیازهای شکل دهنده این دانش، ریشه­های فلسفی آن)

نظریههای مدیریت دانش (تعریف­های ارائه شده، ویژگی­ها، اصول و مکاتب این حوزه)

ارزش مدیریت دانشنقش­های سازمانی و فرهنگی مدیریت دانش

استراتژی­های مدیریت دانش، چرخه ­های مدیریت دانش، نظریه­ های موجود در خصوص چرخه مدیریت دانش، مباحث استقرار مدیریت دانش، فرهنگ مدیریت دانش

 مدل­ های مدیریت دانش (مدل­ های پرکاربرد و مهم)، طبقه­ بندی مدل­های اصلی (دسته­ بندی از منظرهای مختلف)، شناخت مبانی و مفاهیم مدل­ ها

فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، ابزارها و نرم ­افزارهای مدیریت دانش (ابزارهای مورد استفاده در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش)، یادگیری سازمانی، چالش ­های آتی مدیریت دانش (موانع، چالش ­ها و راهکارها)، عوامل کلیدی موفقیت و استقرار مدیریت دانش

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات


1- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (آمار و كاربرد آن در مديريت ، مباني سازمان و مديريت ، اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام) و كارشناسي ارشد شامل:
(سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته  مديريت دانش)،
2- استعداد تحصيلي و
3- زبان انگليسي.

 

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

 

کسب و کار هوشمند

مدیریت خدمات و توسعه فناوری

 

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT


شبانه

روزانه

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

2

3

دانشگاه تهران

1

2

دانشگاه شهیدبهشتی

-

4

دانشگاه تربیت مدرس

-

5

دانشگاه علامه طباطبایی

*** برای اطلاعات بیشتر از دانشگاه های دکتری مدیریت IT  به سایت سنجش مراجعه نمایید.

مصاحبه با رتبه های برتر دکتری مدیریت


عاطفه حصارکی

رشته و محل تحصیل کارشناسی ارشد :مدیریت بازرگانی-دانشگاه تهران

رتبه 18دکتری مديريت بازرگانی سال 96

محل پذیرش:بازاریابی دانشگاه تهران

 

١. از چه زمانی برای کنکور دکتری شروع به مطالعه کردید ؟

از تابستان ۹۶ کلاس های دکتری ماهان رو برای تمام دروس ثبت نام کردم ولی از مهرماه ۹۶ شروع به مطالعه کردم.

 

 

٢. از كلاس و ازمون آزمايشي هم استفاده مي كرديد؟

بله ، تمام کلاس های ماهان و آزمون های آزمایشی رو شرکت کردم.

 

 

٣.  برای دروس عمومی ( استعداد تحصيلي و زبان ) چه برنامه ایی داشتید ؟

برای درس استعداد تحصیلی از کلاسهای استاد مروج و برای درس زبان کلاس دکتر رحیمی

اوایل درس استعداد تحصیلی برام چالش بود چون هیچ آشنایی باهاش نداشتم و اوایل برام سخت بود.

کلاس استاد مروج رو شرکت کردم و جزواتشون رو‌ خوب میخوندم و تستهایی که توی کانال استعداد تحصیلی ماهان (کانال استعداد تحصیلی) میذاشتن رو‌ هر

شب میزدم  و چون اكثرا هم درست بود، همین بهم انگیزه میداد و کم کم توی این درس قوی شدم و یکی از مهمترین دلایل موفقیتم هم در كنكور درس استعداد

تحصیلی بود که با اینکه سخت بود تونستم درصد بالايي بزنم و در موفقیت من خیلی موثر بود.

 

 

٤. لطفاً از روند مصاحبه ها و توصیه هایی که در این زمینه برای داوطلبان سال بعد دارید برای ما مطالبی را عنوان کنید؟

در مصاحبه ها معمولا دانستن اصطلاحات و لغات تخصصی رشته ها خیلی مهم است، مثلا  در بازاریابی ، دانستن لغات تخصصی به روز به زبان انگلیسی و‌فارسی

و‌ مفهومشان مهم است.  تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با نرم افزار های تحلیل داده ها از نقطه قوت محسوب میشود.


سرکار خانم حصارکی امیدواریم در همه مراحل زندگی در اوج باشید

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان 

  این موفقیت بزرگ را خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک می گوید


 

 


نظرات کاربران

UserImage

نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo