منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه | موسسه ماهانمعرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن 

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات رشته ­ای نوپا در جهان است و عمر علمی آن در جهان کمتر از 3 دهه است و در کشورمان نیز کمتر از یک دهه سابقه دارد. دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات همان­گونه که از نامش پیداست، به موضوع مدیریت بر رسانه‌هامی‌پردازد و هدف از آن تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه­ای است که افزون بر مدیریت بر بخش­های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج بتواند در راهبری تشکیلات خبرگزاری­ ها، موسسات نشر کتاب، خانه ­های فرهنگ، مراکز سمعی بصری و دفاتر موسسات سینمایی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ­ها ایفای نقش نمایند و عهده ­دار مسئولیت شوند. شروع تحصیلات آکادمیک این گرایش مدیریت به دانشکده صدا و سیما باز می­گردد که در ابتدای امر بعضی از مدیران سازمان صدا و سیما را در برمی­گرفت و پس از آن دانشگاه­ های تهران و علامه میزبان آن بوده ­اند. در حال حاضر رشته مدیریت رسانه و اطلاعات در دو مقطع ارشد و دکترا تدریس می­گردد و در مقطع ارشد، دانشکده صدا وسیما، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده علوم ارتباطات علامه و پیام نور میزبان آن می­ باشند. و در مقطع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعاتدر دانشگاه تهران و علوم تحقیقات دانشجو می­پذیرد.

 

آینده شغلی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

 

بازار کار دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات برای دانشجویان دانشکده صدا و سیما مشخص است که در سازمان مربوط، مشغول به کار می­شوند و دانشجویان این رشته نیز می­توانند به عنوان کارشناس رسانه، مسئول روابط عمومی، پژوهشگر و محقق و غیره در سازمان­های مختلف کشور جذب کار شوند. معمولا میزان بیکاری در این رشته، پایین است.

منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات موسسه ماهان

 

 

زبان انگلیسی عمومی (تولیمو)

 

استعداد تحصیلی

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­گیری در شرایط ریسک

توزیع­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ای و فاصله­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

 

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی

منابع

مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان

رفتار سازمانی، مورهد گریفین

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، میرعلی سید نقوی

مبانی رفتار سازمانی، رابینز

مدیریت تعارض و مذاکره، علی رضائیان

مدیریت رفتار سیاسی، علی رضائیان

تیم سازی در قرن 21، علی رضائیان

انتظار عدالت و عدالت در سازمان، علی رضائیان

مدیریت فشار روانی، علی رضائیان

مبانی مدیریت خویشتن، علی رضائیان

رفتار سازمانی، افجه

سرفصل ها

تعاریف رفتار سازمانی: رفتار سازمانی چیست، سطوح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی، چرایی کار کردن، اخلاق کار، تعهد نسبت به کار، رفتار سازمانی در سطح جهانی، رویکردهای مدیریت رفتار سازمانی

ادراک: فراگرد ادراک، استنباط ادراکی، سازمان ادارکی، ویژگی­های ادراک شونده، خطای ادراکی، کامیابی فراخود، نظریه استناد و ...

شخصیت و انواع آن

شخصیت سالم: تعاریف شخصیت، وضعیت بودن، حالت والدینی، بزرگسالی، کودکی، شخصیت و حل مسئله افراد حسی، شهودی احساسی و ... تجزیه و تحلیل مراوده­ای و نیاز به مطرح شدن، مدل رشد و عدم رشد آرگریس، مباحث سطح فردی، ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، هوش هیجانی

یادگیری: تعریف یادگیری، نقش سازمان­های یادگیرنده، حلقه ­های یادگیری در سازمان یادگیرنده، روش­های معرفت­پذیری اجتماعی، نقش خودکنترلی

هدفگذاری: مدیریت قاطع و روشن، کار زاینده و روشن، هدف گذاری موثر، شناخت تفاوت­های انگیزشی، ارائه پاداش، تذکر تنبیه و پوزش

انگیزش: انگیزه و هدف، نظریه ­های انگیزش، کلیه نظریه ­های محتوایی و نظریه ­های فراگردی، سنجش نیازهای انسانی، مدیریت مشارکتی، تئوری نوین انگیزش و ...

نگرش شغلی و رفتار: ارزش­ها، غرایز، شکل­گیری شخصیت، تحول شخصیت، نگرش یا طرز تلقی، باورها و ارزش­ها، هنجارها و ...

گروه و پویایی گروه: ویژگی­های اساسی گروه، گروه و سازمان، فراگرد شکل­گیری گروه انسانی و سیستم اجتماعی، اثربخشی گروه، فرهنگ و ساختار و ... گروه­های غیر رسمی عوامل موثر بر عملکرد گروه ها

تیم: انواع تیم، ایجاد و تکامل تیم، نقش­های تیم، انسجام تیمی، تیم­سازی تصمیم گروهی، رهیافت­های متفاوت به تیم­های کاری، تیم­های مجازی

قدرت و نفوذ و رفتار سیاسی: تعاریف قدرت و نفوذ، دسته ­بندی­ های قدرت، پایگاه­های قدرت، مدیریت مسئولانه قدرت، مدیریت تصویرپردازی دیگران، اهمیت رفتار سیاسی، عوامل توسعه رفتار سیاسی، سطوح رفتار سیاسی، رفتار سیاسی در تصمیم­ گیری، رفتار سیاسی در تفویض اختیار، رفتار سیاسی در ارزیابی عملکرد، رفتار سیاسی در مدیریت تعارض

مدیریت بهره­ وری: بهره ­وری و انگیزش، بهره ­وری سازمانی، بهره ­وری کارکنان، کمال مدیریت، کمال سازمان

استرس: فشار عصبی و تحلیل رفتگی؛ علائم، منابع و مدیریت استرس، تفاوت­های فردی، مدیریت پیشگیری فشار روانی، فنون کاهش فشار روانی، واماندگی

تعارض و مذاکره: تعاریف نقش تعارض در سازمان، تعارض سازنده و مخرب، انواع و عوامل ایجاد تعارض، مدیریت تعارض، تعارض بین فردی، روش­های اصولی مذاکره، مذاکره اثربخش مسائل میان­فرهنگی

تغییر تکامل: ماهیت تغییر سازمانی، انواع تغییرات، شناخت و مقاومت در برابر تغییر، فراگرد تغییر، مدل های تغییر، تغییر برنامه­ریزی شده؛ دو دیدگاه دو نقطه آب­های آرام و آب­های کف آلود، فرآیند تغییر سه مرحله­ ای لوین، بهسازی سازمان

فرهنگ: تعریف فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی، تغییر فرهنگ، نقش فرهنگ، فرهنگ قوی و ضعیف سازمانی، نظریه تناسب فرهنگی، ایجاد انتقال و حفظ فرهنگ سازمانی، جانشین رسمی سازی، سه رویکرد اصلی در توصیف فرهنگ سازمان

محیط: تعریف محیط، رابطه محیط و ساختار نظریه محیط و جمعیت، انواع محیط سازمانی

عدالت: انواع عدالت، رویه­ای، مراوده­ای، توزیعی

رفتار سازمانی مثبت، رفتار شهروندی، هوش، مدیریت یادگیری

رهبری: مبانی رهبری، رویکردهای عمده در مطالعات رهبری، رهبری اقتضایی، رهبری وضعیتی، رهبری خدمتگذار، رهبری ارزشی، جانشین­ های رهبری، رهبری تحول­فرین، رهبری مشارکتی، رهبری سطوح پنجم، و سایر مباحث، تحقیقات دانشگاه اوهایو و میشیگان، رهبری فرهمند

ارتباط: فراگرد ارتباطات، ارتباط یک و دو جانبه، انواع مسیرهای ارتباطی، ارتباط در سازمان، سبک­های ارتباطی، بازخور، موانع ارتباط موثر، ارتباط بین فرهنگ­ها، شبکه­ های ارتباطی

 

مدیریت استراتژیک

 

منابع

مبانی مدیریت استراتژیک، هانگر-ویلن، ترجمه محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی

مدیریت استراتژیک، فرد دیوید، ترجمه علي پارسیان و محمد اعرابی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك، پيرس و رابينسون، ترجمه خليلي شوريني، نشر یادواره کتاب

سرفصل ها

مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن ترجمه اعرابی و رضوانی نشر پژوهش های فرهنگی

مدیریت استراتژیک تامپسون و گمبل ترجمه عبدالوند و نیکومرام نشر مبلغان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تالیف حسینی و عزیزی

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک علی احمدی نشر تولید دانش

مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی و صالحی نشر پیام نور

مدیریت استراتژیک دیوید ترجمه اعرابی و پارسائیان نشر پژوهش های فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


عناوين دروس امتحاني:
1- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد شامل (آمار و كاربرد آن در مديريت ، مباني سازمان و مديريت ، اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام، 
مديريت ارتباط و رفتار سازماني، مديريت استراتژيك
2- استعداد تحصيلي و
3- زبان انگليسي.
 

 

جدول گرایشات

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

مدیریت رسانه و اطلاعات

مدیریت رسانه ای

-

مدیریت اطلاعات

-

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


شبانه

روزانه

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 

2

3

دانشگاه تهران

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات به سایت سنجش مراجعه نمایید.

 

 

 

 


 

مصاحبه با رتبه های برتر دکتری مدیریت


محسن توكلي خباز

 رشته و محل تحصیل کارشناسی ارشد  mba  گرایش استراتژی دانشگاه خوارزمي

 رتبه دکتری : ٢٥ سهمیه  آزاد

 

مصاحبه با رتبه برتر دکتری مدیریت 97

محل پذیرش : روزانه  دکتری منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبايي

 اما انتخاب های پایین تر شبانه تمام گرایش های دانشگاه تهران را نیز قبول شدم.

 

 

1.از چه زمانی برای کنکور دکتری شروع به مطالعه کردید؟

 

از اواسط آبان با شروع کلاس های ماهان  شروع به مطالعه کردم.

 

در ماه آبان و آذر به طور میانگین روزانه ۳ تا ۴ ساعت و در دی ماه  روزانه ۶ ساعت و در‌ماه بهمن ۸ ساعت و در ۲ هفته آخر روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه می

کردم.

تمام درس ها را با کلاسهای ماهان جلو میرفتم.و با برنامه آزمون درس می خواندم و هر طور بود خودم را به آزمون میرساندم.

مطالعه درس روز و زدن تست ها با اساتید و دوره های زیاد و سرعت مطالعاتی بالا و تمرکز کلید پیشرفت بنده می باشد.

ضمنا دوستان و داوطلبان عزیز می توانند از voice هاي كلاس ها بسيار كمك بگیرند.من ۱ تا ۲ ساعت روزانه در ترافیک فقط با گوش دادن به voice  ها درس مي

خواندم.

 

 

 .2  از كلاس و ازمون آزمايشي هم استفاده مي كرديد؟

بله.کلاس و آزمون های ماهان.

بسیار بسیار خوب بود و منظم تشکیل شد و اگر کلاس های حضوری ماهان نبود احتمال قبولی من واقعا صفر بود.

اساتید هم عالی بودند.

 

.3 برای دروس عمومی ( استعداد تحصيلي و زبان ) چه برنامه ای داشتید؟

 

با برنامه ی استاد مروج و استاد رحیمی پیش میرفتم.

كلاس هاي استاد مروج عالي هستند و واقعا بي نهايت به استاد مروج  عزيزم❤️مديون هستم.كتاب جديد استعداد دكتري عالي است و حتما كامل مطالعه

كنيد.

بسيار بسيار به دروس عمومي توجه كنيد.فقط با ٢٠ درصد زبان يا استعداد بالاتر ميتوانستم تك رقمي بشوم.

 

 .4  لطفاً از روند مصاحبه ها و توصیه هایی که در این زمینه برای داوطلبان سال بعد دارید برای ما مطالبی را عنوان کنید؟

در مصاحبه ها مهم اعتماد به نفس و خوشرویی و رزومه ی مناسب است.

حتما برای رزومه از قبل از کنکور اقدام کنید.

رزومه شامل

١_مقاله علمي پژوهشی و یا isi و يا scopus 

۲_مقاله کنفرانسی

۳_ترجمه کتاب و یا تالیف کتاب

۴_مدرک زبانmsrt یاtoefl يا توليمو يا آیلتس

۵_معدل ارشد و لیسانس

۶_پایان نامه

 

ضمنا دوستان برای دانشگاه تهران امتحان کتبی بسیار مهم ‌است

 

و اگر خوب منابع را بخوانید موفق می شوید.


 

 

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • ثریا خالوندی

  [ 1398/09/24 21:2:55 ]

  سلام.خسته نباشین.من دنبال کتاب تست فلسفه تعلیم و تربیت برای ازمون استخدامی آموزش و پرورش و همچنین دکترا هستم.اگه فقط تست باشه خیلی خوبه.چون درسنامه رو دارم.همچنین کتابی هست؟


  سلام

  متاسفانه خدمات ما منحصرا برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری میباشد.

 • عاطفه خوش بین

  [ 1398/09/12 16:40:45 ]

  سلام و وقت بخیر من کارشناسی و ارشد آمارریاضی خوندم، می خوام دکتری مدیریت آموزشی بخونم یا برنامه ریزی درسی ، به نظرتون کدوم رو انتخاب کنم؟ امروز آخرین مهلت ثبتنام دکتری هست اگر ممکنه جوابم رو بدید ممنون میشم.


  با سلام واحترام

  مدیریت آموزشی از برنامه ریزی درسی جامع تر و کامل تر هست و بازار کار بهتری هم دراد.

  با آرزوی موفقیت شما

   

 • علیرضا

  [ 1398/09/12 14:22:5 ]

  من هم هنر خوندم ولی توی دفترچه روبه روی مدیریت آموزشی( مثل مدیریت دولتی و...) نوشته همه رشته ها!!یعنی همه میتونن شرکت کنند فکر کنم. اینطور نیست مگه!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟


  با سلام و احترام

  بله میتونید شرکت کنید چون برای همه رشته ها مجاز شده 

  با آرزوی موفقیت شما

 • آرین

  [ 1398/09/11 21:50:8 ]

  سلام من کارشناسی مهندسی صنایع دارم و کارشناسی ارشد رو هنر خوندم. زمینه کاریم آموزش هنر به کود و نوجوان هست و سمت مدیریتی در موسسات دارم. میخوام دکتری رو یا مدیریت آموزشی بخونم و یا مدیریت دولتی در کدوم یک احتمال قبولی بیشتری دارم؟


  با سلام واحترام

  رشته انتخابی شما برای شرکت در آزمون دکتری باید به رشته ارشد مزتبط باشد. پس رشته مدیریت آموزشی نمیتونید شرکت کنید ولی مدیریت دولتی میتونید شرکت کنید چون شناور هست.

  با آرزوی موفقیت شما

 • سیامک

  [ 1398/07/28 7:25:6 ]

  با سلام خواستم بدانم فیلم های درس استعداد تحصیلی استاد مروج رو از کجا تهیه کنم؟! ممنون میشم راهنمایی کنید.


  با سلام و احترام

  برای مشاهده نمونه کلاسهای استاد مروج روی همین لینک بزنید.

 • الهام رزم جو

  [ 1398/07/17 19:7:59 ]

  باسلام و خسته نباشید. لطفا راهنمایی کنید برای استعداد تحصیلی چه کتابی مطالعه کنم. ممنون از لطفتون


  با سلام و احترام

  پیشنهاد ما برای این درس مطالعه کتاب استعداد تحصیلی استاد مروج هست.

  با آرزوی موفقیت شما

 • سجاد

  [ 1398/04/05 13:56:46 ]

  در منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دو کتاب آمار هست. 1) آمار 2) آمار در مدیریت کدام منبع را باید مطالعه کنیم. با تشکر خدانگهدار


  سلام وقت شما بخیر

  منابع دکتری فناوری اطلاعات به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شد.

  همچنین شما میتوانید برای دریافت مشاوره تخصصی ار رتبه های برتر رشته خود با شماره 

  0218506

  تماس بگیرید و یا فرم مشاوره رایگان دکتری را تکمیل نمایید.

 • راهله

  [ 1398/03/20 16:51:58 ]

  با سلام. احتراما فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم. برای دکترا چه رشته ای رو میتونم شرکت کنم که راحت تر باشه و مرتبط با رشته خودم هم باشه. ضمنا بنده آموزش محور فارغ التحصیل شدم و هیچ مقاله ای هم تاکنون نداشتم.


  سلام وقت شما بخیر

  برای شرکت در دکتری حتما باید سه رکن : رتبه مناسب در کنکور ، مدرک زبان ومقاله را همراه باهم داشته باشید تا بتوانید در رشته مودر نظر خود قبول شده و وارد دانشگاه شوید.

   

  لذا برای مشاوره تخصصی پیرامون رشته ها و گرایش ها میتوانید با شماره تلفن 0218506 تماس گرفته و یا فرم مشاوره رایگان دکتری را تکمیل نمایید.

 • جواد

  [ 1397/06/29 15:50:22 ]

  سلام من فارق التحصیل مدیریت اجرایی هستم و قصد دارم دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منایع انسانی بخونم نظرتون چیه؟ و اینکه کتابهای تئوری مدیریت و استعداد تحصیلی ارشد و دکتری یکی هستند؟


  با سلام دوست عزیز

  تغییر رشته شما امکانپذیر هست ولی نیاز به مشاوره تخصصی تر دارد پیشنهاد بنده به شما این است که برای دریافت اطلاعات تخصصی تر با شماره 0218506 تماس بگیرید تا مشاوران تخصصی راهنمایی کنند.

  کتابهای مقطع تحصیلی دکتری و ارشد متفاوت هست.

 • مریم صمدی

  [ 1397/04/31 13:47:55 ]

  با سلام و احترام من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیر و لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. تقریبا دو ساله که دیگه دانشجو نیستم و حدودا 3 سال سابقه کار دارم. میخوام کنکور دکترا شرکت کنم منتهی دوست ندارم دوباره صنایع رو ادامه بدم. از طرفی به رشته های مدیریت و به خصوص مدیریت مالی خیلی علاقه دارم. اما خوب روزمه پژوهشی ندارم برای مصاحبه دکترا، یعنی هنوز مقاله ISI ام پذیرش نشده که اون هم در حوزه مهندسی صنایع هستش. از طرف دیگه هم یه قانونی اومده که امکان تحصیل مجدد در دوره های روزانه وجود داره و رایگان هستش. یه گزینه دیگه هم که بهش فک میکنم ارشد مالی هستش. خواستم راهنماییم کنید که کدوم گزینه میتونه برام بهتر باشه و فرصت شغلی منو بهبود میده. اینکه دکترا شرکت کنم و اینکه کدوم رشته بهتره صنایع یا مدیریت یا مالی؟ یا ارشد مالی که دیگه نیازی به رزومه نداره و قبولیم راحت تره. پیشاپیش از توجهتون سپاسگزارم


  با سلام 

  باتوجه به گفته هایتان پیشنهاد ماهان به شما این است که رشته مدیریت مالی را با توجه ب علاقه و زمینه کاریتون که تصور براین است موفقیتتان در آن بیشتر است به شما بهتر در روند تحصیلیتان کمک میکندو مدیریت مالی یکی از رشته هاییست شمارااز نظر علمی به یک نیروی متخصص و کارآمد تبدیل می کند.ین رشته تا قبل از سال 1381تنها به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان «رشته مدیریت مالی» درآمد. ارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی می توانند در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی)، تامین مالی و اعتباری و ... و در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo