منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه | موسسه ماهانمعرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات و منابع آن 

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات رشته ­ای نوپا در جهان است و عمر علمی آن در جهان کمتر از 3 دهه است و در کشورمان نیز کمتر از یک دهه سابقه دارد. دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات همان­گونه که از نامش پیداست، به موضوع مدیریت بر رسانه‌هامی‌پردازد و هدف از آن تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه­ای است که افزون بر مدیریت بر بخش­های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج بتواند در راهبری تشکیلات خبرگزاری­ ها، موسسات نشر کتاب، خانه ­های فرهنگ، مراکز سمعی بصری و دفاتر موسسات سینمایی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ­ها ایفای نقش نمایند و عهده ­دار مسئولیت شوند. شروع تحصیلات آکادمیک این گرایش مدیریت به دانشکده صدا و سیما باز می­گردد که در ابتدای امر بعضی از مدیران سازمان صدا و سیما را در برمی­گرفت و پس از آن دانشگاه­ های تهران و علامه میزبان آن بوده ­اند. در حال حاضر رشته مدیریت رسانه و اطلاعات در دو مقطع ارشد و دکترا تدریس می­گردد و در مقطع ارشد، دانشکده صدا وسیما، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده علوم ارتباطات علامه و پیام نور میزبان آن می­ باشند. و در مقطع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعاتدر دانشگاه تهران و علوم تحقیقات دانشجو می­پذیرد.

 

آینده شغلی رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

 

بازار کار دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات برای دانشجویان دانشکده صدا و سیما مشخص است که در سازمان مربوط، مشغول به کار می­شوند و دانشجویان این رشته نیز می­توانند به عنوان کارشناس رسانه، مسئول روابط عمومی، پژوهشگر و محقق و غیره در سازمان­های مختلف کشور جذب کار شوند. معمولا میزان بیکاری در این رشته، پایین است.

منابع و مباحث دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات موسسه ماهان

 

 

زبان انگلیسی عمومی (تولیمو)

 

استعداد تحصیلی

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­گیری در شرایط ریسک

توزیع­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ای و فاصله­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

 

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی

منابع

مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان

رفتار سازمانی، مورهد گریفین

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، میرعلی سید نقوی

مبانی رفتار سازمانی، رابینز

مدیریت تعارض و مذاکره، علی رضائیان

مدیریت رفتار سیاسی، علی رضائیان

تیم سازی در قرن 21، علی رضائیان

انتظار عدالت و عدالت در سازمان، علی رضائیان

مدیریت فشار روانی، علی رضائیان

مبانی مدیریت خویشتن، علی رضائیان

رفتار سازمانی، افجه

سرفصل ها

تعاریف رفتار سازمانی: رفتار سازمانی چیست، سطوح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی، چرایی کار کردن، اخلاق کار، تعهد نسبت به کار، رفتار سازمانی در سطح جهانی، رویکردهای مدیریت رفتار سازمانی

ادراک: فراگرد ادراک، استنباط ادراکی، سازمان ادارکی، ویژگی­های ادراک شونده، خطای ادراکی، کامیابی فراخود، نظریه استناد و ...

شخصیت و انواع آن

شخصیت سالم: تعاریف شخصیت، وضعیت بودن، حالت والدینی، بزرگسالی، کودکی، شخصیت و حل مسئله افراد حسی، شهودی احساسی و ... تجزیه و تحلیل مراوده­ای و نیاز به مطرح شدن، مدل رشد و عدم رشد آرگریس، مباحث سطح فردی، ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، هوش هیجانی

یادگیری: تعریف یادگیری، نقش سازمان­های یادگیرنده، حلقه ­های یادگیری در سازمان یادگیرنده، روش­های معرفت­پذیری اجتماعی، نقش خودکنترلی

هدفگذاری: مدیریت قاطع و روشن، کار زاینده و روشن، هدف گذاری موثر، شناخت تفاوت­های انگیزشی، ارائه پاداش، تذکر تنبیه و پوزش

انگیزش: انگیزه و هدف، نظریه ­های انگیزش، کلیه نظریه ­های محتوایی و نظریه ­های فراگردی، سنجش نیازهای انسانی، مدیریت مشارکتی، تئوری نوین انگیزش و ...

نگرش شغلی و رفتار: ارزش­ها، غرایز، شکل­گیری شخصیت، تحول شخصیت، نگرش یا طرز تلقی، باورها و ارزش­ها، هنجارها و ...

گروه و پویایی گروه: ویژگی­های اساسی گروه، گروه و سازمان، فراگرد شکل­گیری گروه انسانی و سیستم اجتماعی، اثربخشی گروه، فرهنگ و ساختار و ... گروه­های غیر رسمی عوامل موثر بر عملکرد گروه ها

تیم: انواع تیم، ایجاد و تکامل تیم، نقش­های تیم، انسجام تیمی، تیم­سازی تصمیم گروهی، رهیافت­های متفاوت به تیم­های کاری، تیم­های مجازی

قدرت و نفوذ و رفتار سیاسی: تعاریف قدرت و نفوذ، دسته ­بندی­ های قدرت، پایگاه­های قدرت، مدیریت مسئولانه قدرت، مدیریت تصویرپردازی دیگران، اهمیت رفتار سیاسی، عوامل توسعه رفتار سیاسی، سطوح رفتار سیاسی، رفتار سیاسی در تصمیم­ گیری، رفتار سیاسی در تفویض اختیار، رفتار سیاسی در ارزیابی عملکرد، رفتار سیاسی در مدیریت تعارض

مدیریت بهره­ وری: بهره ­وری و انگیزش، بهره ­وری سازمانی، بهره ­وری کارکنان، کمال مدیریت، کمال سازمان

استرس: فشار عصبی و تحلیل رفتگی؛ علائم، منابع و مدیریت استرس، تفاوت­های فردی، مدیریت پیشگیری فشار روانی، فنون کاهش فشار روانی، واماندگی

تعارض و مذاکره: تعاریف نقش تعارض در سازمان، تعارض سازنده و مخرب، انواع و عوامل ایجاد تعارض، مدیریت تعارض، تعارض بین فردی، روش­های اصولی مذاکره، مذاکره اثربخش مسائل میان­فرهنگی

تغییر تکامل: ماهیت تغییر سازمانی، انواع تغییرات، شناخت و مقاومت در برابر تغییر، فراگرد تغییر، مدل های تغییر، تغییر برنامه­ریزی شده؛ دو دیدگاه دو نقطه آب­های آرام و آب­های کف آلود، فرآیند تغییر سه مرحله­ ای لوین، بهسازی سازمان

فرهنگ: تعریف فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی، تغییر فرهنگ، نقش فرهنگ، فرهنگ قوی و ضعیف سازمانی، نظریه تناسب فرهنگی، ایجاد انتقال و حفظ فرهنگ سازمانی، جانشین رسمی سازی، سه رویکرد اصلی در توصیف فرهنگ سازمان

محیط: تعریف محیط، رابطه محیط و ساختار نظریه محیط و جمعیت، انواع محیط سازمانی

عدالت: انواع عدالت، رویه­ای، مراوده­ای، توزیعی

رفتار سازمانی مثبت، رفتار شهروندی، هوش، مدیریت یادگیری

رهبری: مبانی رهبری، رویکردهای عمده در مطالعات رهبری، رهبری اقتضایی، رهبری وضعیتی، رهبری خدمتگذار، رهبری ارزشی، جانشین­ های رهبری، رهبری تحول­فرین، رهبری مشارکتی، رهبری سطوح پنجم، و سایر مباحث، تحقیقات دانشگاه اوهایو و میشیگان، رهبری فرهمند

ارتباط: فراگرد ارتباطات، ارتباط یک و دو جانبه، انواع مسیرهای ارتباطی، ارتباط در سازمان، سبک­های ارتباطی، بازخور، موانع ارتباط موثر، ارتباط بین فرهنگ­ها، شبکه­ های ارتباطی

 

مدیریت استراتژیک

 

منابع

مبانی مدیریت استراتژیک، هانگر-ویلن، ترجمه محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی

مدیریت استراتژیک، فرد دیوید، ترجمه علي پارسیان و محمد اعرابی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك، پيرس و رابينسون، ترجمه خليلي شوريني، نشر یادواره کتاب

سرفصل ها

مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن ترجمه اعرابی و رضوانی نشر پژوهش های فرهنگی

مدیریت استراتژیک تامپسون و گمبل ترجمه عبدالوند و نیکومرام نشر مبلغان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تالیف حسینی و عزیزی

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک علی احمدی نشر تولید دانش

مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی و صالحی نشر پیام نور

مدیریت استراتژیک دیوید ترجمه اعرابی و پارسائیان نشر پژوهش های فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


عناوين دروس امتحاني:
1- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد شامل (آمار و كاربرد آن در مديريت ، مباني سازمان و مديريت ، اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام، 
مديريت ارتباط و رفتار سازماني، مديريت استراتژيك
2- استعداد تحصيلي و
3- زبان انگليسي.
 

 

جدول گرایشات

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

مدیریت رسانه و اطلاعات

مدیریت رسانه ای

-

مدیریت اطلاعات

-

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات


شبانه

روزانه

دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 

2

3

دانشگاه تهران

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات به سایت سنجش مراجعه نمایید.

 

 

 

 


 

مصاحبه با رتبه های برتر دکتری مدیریت


محسن توكلي خباز

 رشته و محل تحصیل کارشناسی ارشد  mba  گرایش استراتژی دانشگاه خوارزمي

 رتبه دکتری : ٢٥ سهمیه  آزاد

 

مصاحبه با رتبه برتر دکتری مدیریت 97

محل پذیرش : روزانه  دکتری منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبايي

 اما انتخاب های پایین تر شبانه تمام گرایش های دانشگاه تهران را نیز قبول شدم.

 

 

1.از چه زمانی برای کنکور دکتری شروع به مطالعه کردید؟

 

از اواسط آبان با شروع کلاس های ماهان  شروع به مطالعه کردم.

 

در ماه آبان و آذر به طور میانگین روزانه ۳ تا ۴ ساعت و در دی ماه  روزانه ۶ ساعت و در‌ماه بهمن ۸ ساعت و در ۲ هفته آخر روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه می

کردم.

تمام درس ها را با کلاسهای ماهان جلو میرفتم.و با برنامه آزمون درس می خواندم و هر طور بود خودم را به آزمون میرساندم.

مطالعه درس روز و زدن تست ها با اساتید و دوره های زیاد و سرعت مطالعاتی بالا و تمرکز کلید پیشرفت بنده می باشد.

ضمنا دوستان و داوطلبان عزیز می توانند از voice هاي كلاس ها بسيار كمك بگیرند.من ۱ تا ۲ ساعت روزانه در ترافیک فقط با گوش دادن به voice  ها درس مي

خواندم.

 

 

 .2  از كلاس و ازمون آزمايشي هم استفاده مي كرديد؟

بله.کلاس و آزمون های ماهان.

بسیار بسیار خوب بود و منظم تشکیل شد و اگر کلاس های حضوری ماهان نبود احتمال قبولی من واقعا صفر بود.

اساتید هم عالی بودند.

 

.3 برای دروس عمومی ( استعداد تحصيلي و زبان ) چه برنامه ای داشتید؟

 

با برنامه ی استاد مروج و استاد رحیمی پیش میرفتم.

كلاس هاي استاد مروج عالي هستند و واقعا بي نهايت به استاد مروج  عزيزم❤️مديون هستم.كتاب جديد استعداد دكتري عالي است و حتما كامل مطالعه

كنيد.

بسيار بسيار به دروس عمومي توجه كنيد.فقط با ٢٠ درصد زبان يا استعداد بالاتر ميتوانستم تك رقمي بشوم.

 

 .4  لطفاً از روند مصاحبه ها و توصیه هایی که در این زمینه برای داوطلبان سال بعد دارید برای ما مطالبی را عنوان کنید؟

در مصاحبه ها مهم اعتماد به نفس و خوشرویی و رزومه ی مناسب است.

حتما برای رزومه از قبل از کنکور اقدام کنید.

رزومه شامل

١_مقاله علمي پژوهشی و یا isi و يا scopus 

۲_مقاله کنفرانسی

۳_ترجمه کتاب و یا تالیف کتاب

۴_مدرک زبانmsrt یاtoefl يا توليمو يا آیلتس

۵_معدل ارشد و لیسانس

۶_پایان نامه

 

ضمنا دوستان برای دانشگاه تهران امتحان کتبی بسیار مهم ‌است

 

و اگر خوب منابع را بخوانید موفق می شوید.


 

 

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • لیلی

  [ 1397/02/27 9:1:13 ]

  باسلام و احترام اینجانب دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی می باشم میخواستم برای کلاسهای آنلاین دکتری رشته ام خودم شرکت نمایم متأسفانه موجود نبود لطفا اینجانب را راهنمایی فرمائید. باتشکر


  با سلام

  شما میتوانید کلاس های عمومی رو از طریق کلاس ها آنلاین برداریدو دروس تخصصی رو از طریق جزوات پوشش بدهید.

  موفق باشید

 • الهه نیازخانی

  [ 1397/01/03 11:44:49 ]

  با سلام و احترام من کارشناسی ارشد مهندسی نساجی هستم. متاسفانه به دلیل بازار کار بسیار کساد این رشته، سال گذشته در کنکور سراسری شرکت کرده و در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته mba گرایش بازاریابی هستم (ترم ۲).... زمینه کاری فعلی هم مرتبط با حوزه بازاریابی است. علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکترای یکی از شاخه های رشته مدیریت هستم. می توانید راهنمایی بفرمایید که کدام رشته مناسب تر است و قبولی در آن آسان تر؟ پیشاپیش ممنونم


  با سلام و احترام

  دوست شما مجاز به انتخاب تمام گرایشهای دکتری مدیریت هستید ولی با توجه به زمینه شغلی شما تقدم رتبه ای با مدیریت بازرگانی و راهبردی است.

  برای دریافت اطلاعات جامع تر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی با شما تماس بگیرند.

 • الهه نیازخانی

  [ 1397/01/03 11:44:40 ]

  با سلام و احترام من کارشناسی ارشد مهندسی نساجی هستم. متاسفانه به دلیل بازار کار بسیار کساد این رشته، سال گذشته در کنکور سراسری شرکت کرده و در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته mba گرایش بازاریابی هستم (ترم ۲).... زمینه کاری فعلی هم مرتبط با حوزه بازاریابی است. علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکترای یکی از شاخه های رشته مدیریت هستم. می توانید راهنمایی بفرمایید که کدام رشته مناسب تر است و قبولی در آن آسان تر؟ پیشاپیش ممنونم


  با سلام و احترام

  دوست عزیز شما مجاز به انتخاب تمام گرایشهای مدیریت هستید اما تقدم رتبه ای می تواند با رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی باشد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی دکتری با شما تماس بگیرند و یا با شماره تلفن 0218506 تماس بگیرید.

 • پژمان

  [ 1396/11/17 12:33:13 ]

  با سلام، بنده کارشناسی الکترونیک دارم و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، برای دکتری علاقه دارم مدیریت دولتی و یا اجرایی ادامه بدم، آیا میشه این کارو کرد یا خیر؟ اگر مدیریت صنعتی رو ادامه بدم بهتر هست یا تغییر رشته بدم ؟


  سلام خدمت شما

  ببینید بستگی به علاقتون داره که کدوم گرایش مدیریت رو انتخاب کنید 
  اجرایی که دکتری در ایران نداره
  ولی چون رشته کارشناسی تون فنی بوده مدیریت صنعتی میتونه انتخاب خوبی باشه
  باز اگر برای ارتقای موقعیت شغلی تون میخواین من باید بدونم که در کجا شاغل هستین
  شاد و پیروز باشین

 • فرناز

  [ 1396/04/18 9:38:49 ]

  سلام خسته نباشید....یه سوالی داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید...من لیسانس و فوق لیسانس کامپیوتر دارم....منتها برای دکترا تصمیم دارم مدیریت بخونم...آشنایی زیاد با این رشته و گرایش هاش ندارم...سوالم اینه بین مدیریت صنعتی و مدیریت مالی کدوم رشته رو انتخاب کنم که ارزش خودندن داشته باشه؟کسی رو برای راهنمایی پیدا نکردم گفتم از شما سوال کنم...بنظر شما کدوم گرایش رو دنبال کنم تو مقطع دکترا..پیشاپیش ممنون


  سلام روزتون بخیر باشه
  من تماس گرفتم خدمتتون توضیحات جامع بدم ولی متاسفانه پاسخ ندادین
  مدیریت بازرگانی به نظر بنده بهتر از مدیریت صنعتی هست و اینده بهتری داره
  مدیریت مالی هم گرایش خوبیه ولی قبولی در این رشته خیلی سخت تر هست
  پس به نسبت مدیریت بازرگانی مناسب تر برای شماست

  من شماره ام رو میذارم میتونید با من تماس بگیرین

  021-8506 داخلی 123 زاده رحیم هستم

  اینم شماره تلگرام موسسه:

  09109019035

 • زهرا دهقانی

  [ 1396/04/17 13:13:35 ]

  با سلام و خسته نباشید کدوم دانشگاه ها رشته مدیریت فناوری اطلاعات را دارند؟


  با سلام و روز بخیر
  پاسخ سوال خودتون رو میتونید از آخرین دفتر چهر رشته شهرهایی که سازمان سنجش منتشر کرده پیدا کنید و یا با خانم زاده رحیم به شماره 09109019035 در تلگرام پیام دهید ایشون راهنمایی تون می کنند

 • احسان دهقان

  [ 1396/04/10 10:17:8 ]

  بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه آزاد می باشم .چه کمکی می توان از شما گرفت که دکترا سراسری باشد.راهنمایی نمایید


  سلام روزتون بخیر باشه
  برای دکتری اگر گرایش خودتون مدنظرتون هست ماهان خدمات بسیار جامعی رو ارائه کرده است.
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.

 • محمد رمضانی

  [ 1396/04/04 0:25:45 ]

  با عرض سلام وخسته نباشید ببخشید بنده کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدم رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک است. لطفا بفرمایید بنده می توانم در دانشگاه در سراسری رشته مدیریت دولتی ادامه تحصیل دهم؟ با تشکر از زحمات شما


  با سلام و روز بخیر
  بله امکانش هست میتونید رشته مدیریت رو بخونید با توجه به اینکه دروس این رشته بطور کامل حفظیات هستن
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.

 • محمد حسین صابری

  [ 1396/02/29 19:18:27 ]

  با سلام وخسته نباشید... بنده فارغ التحصیل ارشد مهندسی مکانیک هستم چند تا سوال مشاوره ای داشتم 1- آیا با توجه به سابقه ی ارشد بنده، با قبولی در آزمون تستی سازمان سنجش در یکی از رشته های مدیریت امکان قبول شدن در مضاحبه را دارم یا خیر؟؟ (لازم به ذکر است که در رشته ی تخصصی خودم در ارشد دارای 1 مقاله isi با i.f=4.5و 4 مقاله ی علمی پژوهشی می باشم. 2-به صورت دقیق و ملموس هنوز به صورت دقیق تفاوت رشته های مدیریت را (از قبیل مدیریت بازرگانی،دولتی، صنعتی و مالی) را درک نکرده ام به همین دلیل در انتخاب نهایی رشته ی مورد نظر دچار شک و تردید هستم. 3-آیا امکان مشاوره ی حضوری و ارائه ی برنامه به بنده وجود دارد یا خیر؟؟


  با درود 

  سپاس از ارسال پیام شما در سایت ماهان

  جهت مشاوره تخصصی با مشاورانماهان منتظر تماس ما باشید

  با ارزوی موفقیت...

 • میترا بابازاده

  [ 1396/02/10 16:26:4 ]

  سلام خسته نباشید من امسال در رشته مدیریت کد2166 شرکت کردم ورتبه ام 219 شده می خواستم ببینم اصلا شانسی برای قبولی در دانشگاه سراسری یا ازاد دارم یا نه و سئوال دوم من این است که سال گذشته یک گروه مدیریت بود که وقتی اون رو امتحان می دادیم در انتخاب رشته مدیریت بازرگانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک و .... را می توانستیم انتخاب رشته کنیم ولی امسال متاسفانه برای هر کدوم از این ها امتحان جداگانه ای گرفتن من مدیریت خالی با کد 2166 رو امتحان دادم الان در دفترچه انتخاب رشته فقط 4تا انتخاب داره که دوتاش مربوط به نیروی انتظامی می شه و یکی اش پردیس بین المل هست الان سئوال من اینه که من فقط می تونم از بین این 4تا انتخاب انتخاب رشته کنم یا مدیریت بازرگانی و دولتی و... را می تونم انتخاب رشته کنم با تشکر


  با درود

  سپاس از ارسال پیام شما در سایت ماهان
  خیر.شما فقط مجاز به انتخاب رشته هایی هستید که در کد 2166وجود دارد
  جهت مشاوره تخصصی با مشاوران ماهان منتظر تماس ما باشید.
  با ارزوی موفقیت...
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •