جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1

با پيشرفت تكنولوژي و نياز روزافزون به علوم جديد، بشر امروزي بيش از هميشه نيازمند حركت در مسير علم است و اگر جامعه‌اي حركت خود را با اين رشد سريع، هماهنگ و هم‌سو نكند، بي‌شك عقب‌ماندگي‌هايي در جامعه به بار خواهد آمد كه جبران آن ممكن است چندين نسل را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. دانشجويان با آگاهي و بصيرت و شناخت نيازهاي علمي مي‌توانند سهم بزرگي را در پيشبرد جامعه ايفا كنند.
افزايش روزافزون فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و تمايل بسياري از آن‌ها به ادامه تحصیل، فضاي رقابتي شدیدی را ايجاد كرده است. هر داوطلب براي موفقيت نيازمند برنامه‌ريزي، تلاشي هدفمند و همچنین در اختيار داشتن منابع مناسبي است كه با شناخت دقيق از محتواي آزمون‌ها تدوين شده باشند. درس رياضي عمومي كه در بيشتر رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه، مورد آزمون قرار مي‌گيرد، ضريب بالايي دارد و اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
مولفان با آگاهي از نيازهاي دانشجويان سعي كرده‌اند كتاب حاضر را به گونه‌اي تدوين كنند كه:
1- سر فصل‌هاي آزمون كارشناسي ارشد براي تمام رشته‌هاي مرتبط را در برداشته باشد.
2- پاسخ‌ها، به‌صورت كاملا تشريحي با تكيه بر نكات كليدي و با رعايت جنبه‌ آموزشي و مفهومي ذكر شوند.
3- تمام نكات مورد استفاده در تست‌ها به‌طور خلاصه در ابتداي هر فصل ذكر شوند.
4- در هر بخش و زيربخش تست‌هايي به‌عنوان تست راهنما که همگی از آزمون‌های سراسری انتخاب شده‌اند، گنجانده شود. اين تست‌ها حاوي نكاتي هستند كه بارها به‌عنوان سؤال در آزمون‌هاي قبلي مطرح شده‌اند.
5- جدول‌هاي بودجه‌بندي براي چندين رشته تهيه و درج شده است.
6- تست‌هاي سال‌هاي اخير آزمون سراسري به‌صورت كامل و گلچيني از سؤالات دانشگاه آزاد برخي رشته‌ها درج شده‌اند.
7- تست‌ها به‌ترتيب از سال 88 به قبل آمده‌اند.
8- نكات هر فصل به‌طور خلاصه در ابتداي فصل، جهت سهولت در يادآوري و دستيابي به معادلات قرار داده شده‌اند.
هدف، ارايه كتابي با كمترين ميزان اشتباه بوده است و مولفان تمام تلاش خود را در اين راه به‌كار گرفته‌اند؛ با این حال معتقدیم هيچ اثري عاري از اشتباه و خطا نيست لذا از استادان و دانشجویان انتظار داریم، با عنایت خود، مولفان را از اشکال‌هاي کتاب آگاه كنند.
ما گروه مولفان برخود لازم مي‌دانیم از آقايان دكتر سياري و مهندس سياري مديران محترم موسسه ماهان تشكر و قدرداني ويژه نمايیم.همچنين
از‌كليه افرادي كه در تدوين كتاب حاضر همکاری نموده‌اند، به خصوص آقاي مهندس روشناس و سركار خانم شيخ‌الاسلامي و كليه دست‌اندركاران گروه توليد كتاب به وي‍ژه خانم الياس‌پور و خانم مقدم كه با دقت نظر بالايي سعي در جهت ارتقاي اين اثر داشته‌اند، كمال تشكر را داريم. نيز از خانم‌ها جاني و يزداني كه در نگارش اين كتاب زحمات زيادي را متقبل شده‌اند، قدرداني مي‌كنيم.
از خوانندگان محترم تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس موسسه آموزش عالی ماهان و یا از طریق پست الکترونیکی به mostafa.jani@gmail.com ارسال فرماييد.
مولفان
پاييز 88فهرست مطالب

فصل اول: اعداد مختلط
خلاصه‌ فصل و نکات مهم
بخش اول:مفاهیم اولیه و مکان هندسی
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: شكل قطبي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: توان‌رساني و ريشه‌يابي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل دوم: تابع
خلاصه‌ فصل ونكات مهم
بخش اول: مفاهيم اوليه
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: تركيب توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: لگاريتم و جزء صحيح
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: دامنه، اعمال جبري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم : توابع معكوس‌پذير و توابع هايپربوليك
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
بخش ششم: توابع زوج و فرد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش ششم
بخش هفتم: برد توابع- رسم توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش هفتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل دوم
پاسخ‌نامه بخش اول
پاسخ‌نامه بخش دوم
پاسخ‌نامه بخش سوم
پاسخ‌نامه بخش چهارم
پاسخ‌نامه بخش پنجم
پاسخ‌نامه بخش ششم
پاسخ‌نامه بخش هفتم

فصل سوم: حد و پیوستگی
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: حد چپ و راست و قضاياي حد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: صور مبهم و رفع ابهام
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: مجانب‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: پيوستگي
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل سوم
پاسخ‌نامه تست‌های بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل چهارم : مشتق و کاربرد مشتق
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: تعريف مشتق و مشتق چپ و راست
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: قواعد مشتق و مشتق ضمني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: آزمون‌هاي مشتق
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: بهينه‌سازي
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل چهارم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل پنجم: انتگرال‌‌گیری
بخش اول: قواعد انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: روش‌هاي انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: انتگرال‌هاي ناسره
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ های تشریحی تست‌های فصل پنجم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل ششم: كاربرد انتگرال
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: محاسبه حد مجموع به كمك انتگرال معين
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: محاسبه‌ سطح محصور در مختصات قائم
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: محاسبه حجم و سطح حاصل از دوران
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: محاسبه طول منحني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم: مركز ثقل و گشتاور
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل ششم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش چهارم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش پنجم

فصل هفتم: دنباله و سري
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: دنباله
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: سري‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
پاسخ‌هاي تشريحي تست‌هاي فصل هفتم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم

فصل هشتم: مختصات قطبي
خلاصه فصل و نكات مهم
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل هشتم

پاسخ‌هاي كليدي فصل اول تا هشتم

منابع ومآخذ


پرسش های پاسخ داده شده
 • یونس پرنداور

  [ 1396/03/22 12:6:21 ]

  سلام رتبه من 1198است روزانه قبول میشم .چه گرایشی رو با این رتبه میتونم قبول بشم و چه دانشگاه شهری قبول میشم؟


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • میلاد

  [ 1396/03/20 13:8:20 ]

  با سلام میخواستم ازتون بپرسم با رتیه 2000 بهترین انتخاب برای من چی میتونه باشه ؟ به نظرتون محیط زیست تبریز قبول میشم ؟ همچنین بین مدیریت ساخت بو علی همدان و محیط زیست تبریز (روزانه یا شبانه ) کدوم بهتره ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • محمد

  [ 1396/03/19 18:23:57 ]

  آیا بارتبه 3800روزانه غیرازرشته های آب ومحیط زیست جاییو آورد با تشکر


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • آرش

  [ 1396/02/03 18:44:40 ]

  با سلام و احترام من مدرک کاردانی نقشه برداری دارم و الان کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی دانشگاه آزاد میخوانم ،آیا در نظام مهندسی بحٍث طراحی و نظارت و... در کارشناسی و ارشد مشکلی برایم پیش میاد. ممنون میشم جوابم رو بدید. با تشکر


  سلام
  متاسفانه شما در نظام مهندسی نمیتونید شرکت کنید
  از سال 94 به بعد کسی که کاردانیش یک رشته دیگه باشه نمیتونه برای رشته دیگه شرکت کنه
  موفق باشید.

 • بهمن

  [ 1396/01/12 11:31:55 ]

  با سلام آیا امکان خرید فیلم دوره ها بعد از اتمام آن وجود دارد و در ضمن کلاس آنلاین برای آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران وجود دارد؟


  با سلام و روز بخیر
  خیر متاسفانه امکانش نیست دوست عزیز
  خوشحال میشدیم که بتونیم کمکتون کنید
  با آرزوی موفقیت برای شما

 • محمد دزفول

  [ 1396/01/09 1:55:26 ]

  باسلام و عرض خسته نباشید. من دیپلم و فوق دیپلم رشته معماری گرفتم ولی کارشناسی ناپیوسته رشته عمران-عمران ثبت نام کردم و الان کارشناسی عمران رو دارم. میخاستم بپرسم ادامه تحصیل در رده کارشناسی ارشد عمران برای من فایده داره؟؟ امتحان نظام مهندسی و حق امضا من میتونم شرکت کنم؟؟؟ ممنون میشم جواب سوالامو بدین.تشکر


  سلام
  بله با تحصیل در دوره ارشد (گرایش های سازه و زلزله) میتوانید حق امضا دریافت کنید.

  موفق باشید

 • پوریا

  [ 1395/12/07 0:27:18 ]

  سلام.برای قبولی دررشته مدیریت ساخت در دانشگاه ازاد تهران چه رتبه ای باید داشته باشم?


  درود بر شما
  با توجه به تغییر ظرفیت دانشگاه در هر سال متفاوت است ولی با یه مقدار پشتکار می توانید دانشگاه آزاد تهران قبول بشوید.
  پیروز و سربلند باشید

 • فاطمه

  [ 1395/12/04 19:48:27 ]

  سلام با توجه به یکی شدن آزمون سراسری و آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد ، آیا منابع و کتب آموزشی و تست های ماهان نیز تغییر کرده؟


  با سلام و روز بخیر

  با توجه به منابع معرفی شده در دفترچه سازمان سنجش منابع ماهان نیز به روز و مطابق با سرفصل ها هستند.

 • حمید

  [ 1395/11/13 22:5:2 ]

  سلام من کارشناسی رو کامپیوتر خوندم. حالا میخوام ارشد رو عمران بخونم! به نظر شما مشگلی به وجود نمیاد ؟ 2- در مورد حق امضا کمی توضیح می دهید؟ آیا به من هم حق امضا می دهند؟ سپاس


  سلام
  امکان تحصیل در مقطع ارشد عمران برای شما وجود دارد.
  اما باید توجه داشته باشید که دروس تخصصی عمران به پایه قوی نیاز دارند.

  ضمنا به به دانشجویان ارشد عمران که کارشناسی رشته دیگری بوده اند، حق امضا در هیچ پایع تعلق نمیگیرد.

 • نیلوفر

  [ 1395/11/12 2:32:1 ]

  سلام. برای قبولی در گرایش مدیریت ساخت دانشگاه تهران به چه رتبه و درصد دروسی نیاز دارم؟


  درود بر شما

  رتبتون که باید دو رقمی باشه و میانگین درصدی دروس هم باید 45 تا 50با شه.
  با سپاسسوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo