جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1

با پيشرفت تكنولوژي و نياز روزافزون به علوم جديد، بشر امروزي بيش از هميشه نيازمند حركت در مسير علم است و اگر جامعه‌اي حركت خود را با اين رشد سريع، هماهنگ و هم‌سو نكند، بي‌شك عقب‌ماندگي‌هايي در جامعه به بار خواهد آمد كه جبران آن ممكن است چندين نسل را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. دانشجويان با آگاهي و بصيرت و شناخت نيازهاي علمي مي‌توانند سهم بزرگي را در پيشبرد جامعه ايفا كنند.
افزايش روزافزون فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و تمايل بسياري از آن‌ها به ادامه تحصیل، فضاي رقابتي شدیدی را ايجاد كرده است. هر داوطلب براي موفقيت نيازمند برنامه‌ريزي، تلاشي هدفمند و همچنین در اختيار داشتن منابع مناسبي است كه با شناخت دقيق از محتواي آزمون‌ها تدوين شده باشند. درس رياضي عمومي كه در بيشتر رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه، مورد آزمون قرار مي‌گيرد، ضريب بالايي دارد و اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
مولفان با آگاهي از نيازهاي دانشجويان سعي كرده‌اند كتاب حاضر را به گونه‌اي تدوين كنند كه:
1- سر فصل‌هاي آزمون كارشناسي ارشد براي تمام رشته‌هاي مرتبط را در برداشته باشد.
2- پاسخ‌ها، به‌صورت كاملا تشريحي با تكيه بر نكات كليدي و با رعايت جنبه‌ آموزشي و مفهومي ذكر شوند.
3- تمام نكات مورد استفاده در تست‌ها به‌طور خلاصه در ابتداي هر فصل ذكر شوند.
4- در هر بخش و زيربخش تست‌هايي به‌عنوان تست راهنما که همگی از آزمون‌های سراسری انتخاب شده‌اند، گنجانده شود. اين تست‌ها حاوي نكاتي هستند كه بارها به‌عنوان سؤال در آزمون‌هاي قبلي مطرح شده‌اند.
5- جدول‌هاي بودجه‌بندي براي چندين رشته تهيه و درج شده است.
6- تست‌هاي سال‌هاي اخير آزمون سراسري به‌صورت كامل و گلچيني از سؤالات دانشگاه آزاد برخي رشته‌ها درج شده‌اند.
7- تست‌ها به‌ترتيب از سال 88 به قبل آمده‌اند.
8- نكات هر فصل به‌طور خلاصه در ابتداي فصل، جهت سهولت در يادآوري و دستيابي به معادلات قرار داده شده‌اند.
هدف، ارايه كتابي با كمترين ميزان اشتباه بوده است و مولفان تمام تلاش خود را در اين راه به‌كار گرفته‌اند؛ با این حال معتقدیم هيچ اثري عاري از اشتباه و خطا نيست لذا از استادان و دانشجویان انتظار داریم، با عنایت خود، مولفان را از اشکال‌هاي کتاب آگاه كنند.
ما گروه مولفان برخود لازم مي‌دانیم از آقايان دكتر سياري و مهندس سياري مديران محترم موسسه ماهان تشكر و قدرداني ويژه نمايیم.همچنين
از‌كليه افرادي كه در تدوين كتاب حاضر همکاری نموده‌اند، به خصوص آقاي مهندس روشناس و سركار خانم شيخ‌الاسلامي و كليه دست‌اندركاران گروه توليد كتاب به وي‍ژه خانم الياس‌پور و خانم مقدم كه با دقت نظر بالايي سعي در جهت ارتقاي اين اثر داشته‌اند، كمال تشكر را داريم. نيز از خانم‌ها جاني و يزداني كه در نگارش اين كتاب زحمات زيادي را متقبل شده‌اند، قدرداني مي‌كنيم.
از خوانندگان محترم تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس موسسه آموزش عالی ماهان و یا از طریق پست الکترونیکی به mostafa.jani@gmail.com ارسال فرماييد.
مولفان
پاييز 88فهرست مطالب

فصل اول: اعداد مختلط
خلاصه‌ فصل و نکات مهم
بخش اول:مفاهیم اولیه و مکان هندسی
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: شكل قطبي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: توان‌رساني و ريشه‌يابي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل دوم: تابع
خلاصه‌ فصل ونكات مهم
بخش اول: مفاهيم اوليه
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: تركيب توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: لگاريتم و جزء صحيح
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: دامنه، اعمال جبري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم : توابع معكوس‌پذير و توابع هايپربوليك
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
بخش ششم: توابع زوج و فرد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش ششم
بخش هفتم: برد توابع- رسم توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش هفتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل دوم
پاسخ‌نامه بخش اول
پاسخ‌نامه بخش دوم
پاسخ‌نامه بخش سوم
پاسخ‌نامه بخش چهارم
پاسخ‌نامه بخش پنجم
پاسخ‌نامه بخش ششم
پاسخ‌نامه بخش هفتم

فصل سوم: حد و پیوستگی
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: حد چپ و راست و قضاياي حد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: صور مبهم و رفع ابهام
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: مجانب‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: پيوستگي
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل سوم
پاسخ‌نامه تست‌های بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل چهارم : مشتق و کاربرد مشتق
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: تعريف مشتق و مشتق چپ و راست
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: قواعد مشتق و مشتق ضمني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: آزمون‌هاي مشتق
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: بهينه‌سازي
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل چهارم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل پنجم: انتگرال‌‌گیری
بخش اول: قواعد انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: روش‌هاي انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: انتگرال‌هاي ناسره
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ های تشریحی تست‌های فصل پنجم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل ششم: كاربرد انتگرال
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: محاسبه حد مجموع به كمك انتگرال معين
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: محاسبه‌ سطح محصور در مختصات قائم
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: محاسبه حجم و سطح حاصل از دوران
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: محاسبه طول منحني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم: مركز ثقل و گشتاور
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل ششم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش چهارم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش پنجم

فصل هفتم: دنباله و سري
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: دنباله
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: سري‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
پاسخ‌هاي تشريحي تست‌هاي فصل هفتم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم

فصل هشتم: مختصات قطبي
خلاصه فصل و نكات مهم
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل هشتم

پاسخ‌هاي كليدي فصل اول تا هشتم

منابع ومآخذ


پرسش های پاسخ داده شده
 • مونا

  [ 1395/10/11 13:30:35 ]

  سلام ،چرا بعد از تکمیل فرم، کلاسهای ترم زمستان نمایش داده نمیشود؟


  ماهانی عزیز
  در چند روز گذشته مشکل از سرور ما بوده ولی در حال حاضر بدون هیچ مشکلی شما می توانید بعد از پر کردن فرم آن را دانلود نمایید.
  سپاس

 • محمد شمسی خانی

  [ 1395/10/02 12:10:40 ]

  سلام خسته نباشید من میخاستم بدونم برای قبولی در مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر مجازی ویژه شاغلین باید حداقل چه رتبه ای رو کسب کنم. ممنونم که پاسخ میدید.


  سلام
  دوره های مجازی رتبه مشخصی ندارند و بسته به استقبال داوطلبان تعیین میگردد. اما بطور کلی رتبه های دوره های مجازی بسیار بالاست.

 • ***

  [ 1395/07/29 2:13:35 ]

  سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم با95تا فاصله بااخرین فرد قبولی در تکمیل ظرفیت درصورتی که دانشگاه2نفر ظرفیت دارد احتمال قبولی من وجود دارد؟؟؟؟؟؟


  سلام
  در مرحله تکمیل ظرفیت هر اتفاقی ممکن است بیفتد و همه چیز بستگی به میزان انتخاب رتبه های قبل از شما خواهد داشت.

  موفق باشید.

 • احسان

  [ 1395/07/24 11:47:25 ]

  با سلام من در ادامه سوال قبل من باید از هر درس40 درصد جواب دهم یا فقط مثلا زبان انگلیسی 40 درصد جواب بدهم برای رتبه 300؟ و سوال دیگر کتاب تست خوب برای زبان انگیسی و مکانیک خاک معرفی کنید؟؟؟باتشکر.


  باسلام مجدد
  در سوال قبلی پاسخ داده شد.

  موفق باشید.

 • احسان

  [ 1395/07/20 19:58:55 ]

  باسلام من دقیقا باید از هر درس 40 درصد پاسخ دهم ؟؟؟؟یا کلا40درصد از ازمون پاسخ دهم ؟و سوال دیگر کتاب تست خوب و مفید برا ی زبان انگلیسی و مکانیک خاک معرفی کنید باتشکر.


  باسلام
  برای کسب رتبه مناسب در آزمون ارشد عمران تجربه ثابت کرده میانگین درصد کلیه دروس دواطلب باید حدود 40% باشد. البته این قانون کلی نیست و ممکن است هر ساله این رقم تغییراتی داشته باشد.

  منابع ماهان در این زمینه کمک کننده خواهند بود. جهت اخذ مشاوره تخصصی با شماره 8506 تماس حاصل فرمایید.

 • احسان

  [ 1395/07/14 14:35:39 ]

  باسلام من کارشناسی با معدل 17/20 قبول شدم حالا میخوام دانشگاه دولتی امیر کبیر گرایش عمران محیط زیست قبول شم باید چه درصدی از دروس جواب بدم ورتبه چند باشه قبول میشم؟؟؟؟ممنون


  سلام برای قبولی در محیط زیست امیرکبیر دوره روزانه باید رتبه ای حدود ۳۰۰ و میانگین درصد ۴۰ داشته باشید.
  البته در نظر داشته باشید این ارقام برای دوره شبانه رتبه حدود ۶۰۰ و میانگین ۳۵درصد خواهد بود.

 • بهنام

  [ 1395/07/09 14:47:29 ]

  باعرض سلام و خسته نباشید..میخواستم بدونم که برای قبولی در رشته ژیوتکنیک در دانشگاهای تهران کسب چه رتبه ای لازم هست.باتشکر


  سلام داوطلب گرامی
  برای قبولی در رشته ژیوتکنیک در دانشگاه های تهران روزانه و شبانه رتبه حدود 500 لازم است.

 • عليرضا

  [ 1395/06/28 21:9:35 ]

  با سلام من رشته كارشناسي عمران اجرايي هستم و ديپلمه فني دارم ايا امكان ادامه تحصيل من در ١٢ گرايشي كه بالا نوشته شده وجود دارد ؟


  با سلام
  حضور و پذیرش شما در آزمون ارشد عمران (کلیه گرایش ها) بلامانع است. اما باید توجه داشته باشید که اگر کاردانی شما با کارشناسی مرتبط است می توانید برای حق امضای نظام مهندسی اقدام کنید. در غیر اینصورت حق امضا به شما تعلق نخواهد گرفت.


  موفق باشید.

 • حبیب

  [ 1395/06/13 22:29:48 ]

  باسلام جزوات رشته ترافیک از زیر مجموعه رشته عمران نیازمندم لطفا برای خرید جزوات و یا کتاب های این رشته بنده را راهنمایی کنید.


  سلام و احترام

  منظورتان از جزوات رشته ترافیک چیست؟
  منظور جزوات گرایش حمل و نقل رشته عمران است؟
  لطفا عنوان دقیق گرایش و مقطع موردنظر را مشخص کنید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo