کتاب تست جزوه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و mba زبان تخصصیکتاب تست جزوه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و mba زبان تخصصی
درس زبان به عنوان یکی از دروس پایه و مهم در کلیه رشته‌ها مطرح است. به نحوی که کسب تسلط لازم در آنبا فراهم اوردن امکان مطالعه متون معتبر علمی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت بیشتری در آن رشته باشد. این اهمیت به خوبی در آزمون کارشناسی ارشد مورد توجه قرار گرفته است و توانمندی داوطلباندر درس زبان عمومی و تخصصی به عنوان یکی از موارد اصلی و با ضریب بالا مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، موفقیت در این درس سهم به‌سزایی در موفقیت نهایی آزمون دارد. لذا سعی شده است با نگرشی نو به تدوین این مجموعه با رویکردی متفاوت و متمایز از منابع موجود برای پاسخگویی به نیازهای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، مدیریت اجرایی و MBA بپردازیم، باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر زبان عمومی نیز در این آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد، یکی از ویژگی‌های برجسته این مجموعه پوشش هر دو بخش عمومی و تخصصی است که می‌تواند این کتاب را به عنوان یک منبع جامع مورد توجه قرار دهد. ویژگی دیگر، طبقه‌بندی موضوعی هر بخش است، به این صورت که موضوعات و فصول هر بخش، شناسایی و در هر فصل خلاصه نکات، تست‌های راهنما، تست‌های آزمون سراسری و آزاد سال‌های گذشته و تست‌های تالیفی به منظور احصاء کامل موضوع ارایه شده است.
امیدواریم که این مجموع ابزار مناسبی برای ارتقای دانش دانشجویان و داوطلبان آزمون مدیریت در زمینه زبان عمومی و تخصصی باشد و از اساتید و دانشجویان گرامی استدعا داریم با پیشنهادات ارزنده خود به رفع کاستی‌ها و بهبود آن کمک کنند.
در پایان از آقایان دکتر مجید سیاری و مهندس هادی سیاری مدیران محترم موسسه ماهان و نیز جناب آقای مهندس امید روشناس که زمینه گردآوری و چاپ این کتاب را فراهم کردند، تشکر می‌کنیم.

موفق باشید
مریم رمضان‌نیا و محسن ابراهیمی
فهرست زبان مدیریت
بخش عمومی
فصل اول: Nouns (اسم‌ها)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل اول
فصل دوم: Pronouns (ضمایر)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل دوم
فصل سوم: Verbs (افعال)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل سوم
فصل چهارم: Adjectives And Adverbs (صفت‌ها و قیدها)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل چهارم
فصل پنجم: Conjunction Articles (حروف ربط و تعریف)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل پنجم
فصل ششم: Infinitve-Gerund And Gerund Phrases (مصدر و اسم مصدر)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل ششم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل ششم
فصل هفتم: Tenses (ساختار جمله ـ زمان‌ها)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هفتم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل هفتم
فصل هشتم: Passive Sentence (جملات مجهول)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل هشتم
فصل نهم: If Cluases, Wish Sentences (جملات شرطی و جملات آرزویی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل نهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل نهم
فصل دهم: Clauses (جمله و انواع آن)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل دهم
فصل یازدهم: Inversion (ساختار معکوس)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل یازدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل یازدهم
فصل دوازدهم: Subject/Verb Agreement (تطابق فاعل و فعل)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوازدهم
پاسخ‌نامه تشریحی تست‌های فصل دوازدهم
فصل سیزدهم: Parallel Structures (ساختارهای یکسان یا موازی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سیزدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل سیزدهم
فصل چهاردهم: Causative Sentences (جملات سببی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهاردهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل چهاردهم
فصل پانزدهم: Close test
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پانزدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل پانزدهم
فصل شانزدهم: Vocabulary (واژگان)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل شانزدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل شانزدهم

بخش تخصصی
فصل اول: Definitions Of Management (تعاریف و کلیات)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل اول
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل اول
فصل دوم: Management’s Schools (مکاتب مدیریت)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل دوم
فصل سوم: Creativity And Innovation (خلاقیت و نوآوری)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سوم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل سوم
فصل چهارم: Decision Making (تصمیم‌گیری)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل چهارم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل چهارم
فصل پنجم: Planning (برنامه‌ریزی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل پنجم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل پنجم
فصل ششم: Organizing (سازماندهی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل ششم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل ششم
فصل هفتم: Control (کنترل)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هفتم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل هفتم
فصل هشتم: Organizational Behavior At The Individual Level (رفتار سازمانی در سطح فرد)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل هشتم
فصل نهم: Organizational Behavior At The Group Level (رفتار سازمانی در سطح گروه)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل نهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل نهم
فصل دهم: Organizational Behavior At The Organization Level (رفتار سازمانی در سطح سازمان)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل دهم
فصل یازدهم: Human Resource Management (منابع انسانی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل یازدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل یازدهم
فصل دوازدهم: Marketing (بازاریابی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل دوازدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل دوازدهم
فصل سیزدهم: Public Administration (مدیریت دولتی)
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل سیزدهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل سیزدهم
فصل چهاردهم: Further Issues (سایر موضوعات)
تست‌‌های طبقه‌بندی شده فصل چهاردهم
پاسخ‌نامه تشریحی و کلیدی تست‌های فصل چهاردهم
واژگان تخصصی
منابع


نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo