منابع و مباحث کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | موسسه ماهان 


معرفی رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع آن


معرفی رشته ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یکی از رشته­ های آموزش عالی است. هدف آن تربیت و تفهیم نیروی انسانی متخصص در جهت ارتقای سطح اقتصادی و بازرگانی است. دانشجویان این رشته پس از پایان دوره تحصیلی خود مهارت­های کافی جهت اداره ی نبض بازار از سود و زیان ها را فرا خواهند گرفت. این رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در واقع یکی از ارکان مهم شرکت­ها و نهادهای تجاری است چرا که لازمه موفقیت داشتن مدیری با تدابیر مدیریتی و اقتصادی است. به این جهت که بتواند ارتباط بین مشتری و خریدار را به درستی برقرار کند. در واقع یک مدیر بازرگانی اصلی­ترین نقش را در سود و زیان شرکت ها و نهادهای تجاری می­تواند ایفا کند.آینده مدیریت بازرگانی نیز با توجه به توضیحات داده شده خوب پیش­بینی می­ شود .

business manager

آینده شغلی رشته مدیریت بازرگانی

فارغ التحصيلان رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوين استراتژي­هاي سازماني، شناخت مشتريان و نحوه ارتباط با آن­ها، شناخت فرايندهاي فروش، بازاريابي و خدمات به مشتريان زمينه لازم جهت استخدام در واحدهاي بازرگانی سازمان­ها را داشته و نسبت به ساير گرايش­ های مديريت با توجه به نبود رشته­اي جايگزين از بازار کار مناسبی برخوردارند. ضمن اين­که دانشجويان اين رشته با توجه به شناخت کافی از کسب­ و کار و نحوه ايجاد تجارت موفق شانس زيادی براي موفقيت در حيطه کارآفرينی و تشکيل کسب و کار جديد دارند. آن­ها می­توانند در موسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور،کارگزینی، امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به خوبی می­توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمان­های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. انتظار می­رود این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیت­های بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند. علاوه بر این ، فارغ التحصیلان این دوره می­توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است، مشغول به کار شوند.

عناوین دروس امتحانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :

 1. زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
 2. اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 3. ریاضی و آمار
 4. تئوری­ مدیریت
 5. اقتصاد خرد و کلان
 6. مالیه عمومی و بودجه
 7. مدیریت منابع انسانی
 8. تحقیق در عملیات
 9. مدیریت مالی
 10. مدیریت تولید
 11. بازاریابی
 12. مدیریت سرمایه­ گذاری و ریسک
 13. مبانی کارآفرینی
 14. حسابداری مالی و صنعتی
 15. اصول و مبانی نشر
 16. دانش حمل و نقل
 17. دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل 

 business manager

 

 

 1. منابع و مباحث کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه ماهان 

جدول گرایش

 نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایش

مدیریت بازرگانی

زبان عمومی و تخصصی

30

3

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

15

2

ریاضی و آمار

20

2

تئوری های مدیریت

30

3

اقتصاد خرد و کلان

20

2

مالیه عمومی و بودجه

15

0

مدیریت منابع انسانی

15

0

تحقیق در عملیات

15

2

مدیریت مالی

15

0

مدیریت تولید

15

0

بازاریابی

15

4

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

15

0

مبانی کارآفرینی

15

0

حسابداری مالی و صنعتی

15

0

 
زبان عمومی و تخصصی

 منابع

زبان عمومی دکتر مریم رمضان نیا زبان تخصصی دکتر محسن ابراهیمی- دکتر علیرضا سلامی و دکتر سعید پاکدل- انتشارات ماهان

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضان نیا

سر فصل ها

کل مطالب

 

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 

 

 

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتر احمد رضا مدرسی- انتشارات ماهان

بخش یک و دو کتاب ماهان

سر فصل ها

کل مطالب

ریاضی

منابع

1- ریاضی دکتر حسن رضاپور- انتشارات ماهان

2- ریاضیات به سبک من انتشارات فرهیختگان دانشگاه، مولفان: عباس تاجیک مینا محسنی

سر فصل ها

1-تابع (تعریف اولیه، دامنه برد، ترکیب توابع، دامنه ترکیب،معکوس تابع، تابع یک به یک و .....)2-حد و پیوستگی (قضایای حدی،رفع ابهام و و و و رفع ابهام نمایی و .......و پیوستگی)

1-مشتق و کاربردهای آن(تعاریف مشتق و قضایای آن، فرمول‌های مشتق،انواع مشتق‌گیری مثل زنجیره‌ای، ضمنی، پارامتری،لگاریتمی و ....،عامل صفرکننده و کاربردهای مشتق مثل تعیین نقاط اکسترمم،عطف، تقعر و ....)2- انتگرال و کاربردهای آن(تعریف، قضایا و فرمول‌های انتگرال‌گیری،روش‌های انتگرال‌گیری ،قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای انتگرال)

1-توابع چند متغیره و کاربردهایش(مشتق جزئی، زنجیره ای، ضمنی و تعیین نقاط اکسترمم، اکسترمم‌های مشروط و ....)2-ماتریس‌ها(اعمال روی ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن، معکوس ماتریس‌ها، رتبه، مقادیر ویژه،حل دستگاه و ....)3-کاربرد ریاضی در اقتصاد،حسابداری و مدیریت

آنالیز ترکیبی و مجموعه‌ها، بسط دو جمله‌ای، بردار ، خط و صفحه، دنباله و سری، معادلات دیفرانسیل و اعداد مختلط

آمار

منابع

1- آمار و احتمال دکتر حسین رضاپور و دکتر سید احمد موسوی- انتشارات ماهان

سر فصل ها

1-تعاریف اولیه آماری(متغیرهای کمی، متغیرهای کیفی و انواع آنها ) 2- آمار توصیفی(جدول فراوانی، میانگین، مد، میانه، واریانس، گشتاورها، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی و ....) 3- آنالیز ترکیبی(اصل ضرب، اصل شمول و عدم شمول، ترتیب، ترکیب، بسط چند جمله‌ای و ...)‌4- احتمال(فضای نمونه‌ای، پیشامدهای ناسازگار و مستقل، احتمال شرطی، احتمال اجتماع دو پیشامد، قضیه بیز، احتمال متوسط و ....

1-متغیر تصادفی و تابع احتمال(تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، قضیه چی بی شف، توزیع توام و کوواریانس و ضریب همبستگی و ...) 2- متغیر تصادفی گسسته(توزیع برنولی، دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، هندسی، فوق هندسی، یکنواخت گسسته، پوآسن ) 3- متغیر تصادفی پیوسته( توزیع یکنواخت، گاما، نمایی، خی دو، بتا، نرمال، نرمال استاندارد و ...)4-متغیر تصادفی توام

1 - قضایای حدی تئوری احتمال(قانون قوی اعداد بزرگ، نامساوی مارکوف، نامساوی چی بی شف و ...) 2- نمونه‌گیری(گروهی، سیستماتیک، خوشه‌ای، پارامتر و آماره، توزیع نمونه‌ای میانگین و واریانس و ...) 3- تئوری برآورد(برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای و ... )

1-آزمون فرض آماری(فرض صفر و فرض مقابل، ناحیه‌ رد، انواع خطا، توان آزمون، تصمیم‌گیری و ...) 2- تحلیل واریانس(یک عاملی و دو عاملی) 3- همبستگی و رگرسیون و ضریب تعیین

نظریه های عمومی مدیریت

منابع

1- مدیریت عمومی دکتر الوانی

2- مبانی سازمان مدیریت دکتر رضائیان

3- رفتار سازمانی دکتر رضائیان

4- مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

5- تجزیه و تحلیل سیستم‌ها دکتر رضائیان

6- تئوری سازمان رابینز(داخل بودجه بندی نیز منابع ذکر شده)

سر فصل ها

مفاهیم و کلیات مدیریت، نظریه ها و مکاتب

خلاقیت، تصمیم گیری، برنامه ریزی، مقدمات سازماندهی

سازماندهی و طراحی ساختار، هماهنگی، کنترل

مباحث رفتار سازمانی و منابع انسانی (انگیزش،ارتباطات، رهبری، تعارض،....)

اقتصاد خرد و کلانمنابع

1- اقتصاد خردو کلان دکتر محسن ابراهیمی- انتشارات ماهان

2- نظریهها و مسائل دومنیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانی

سر فصل ها

اقتصاد خرد: کلیات اقتصاد، تئوری تقاضا، عرضه و تعادل،کشش قیمتی تقاضا،کشش ارتباطی، کشش قیمتی عرضه و کشش درآمدی - بررسی رفتار مصرف کننده - بررسی رفتار تولید کننده، تئوری هزینه - تئوری بازارها(بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل فروش)

اقتصاد کلان: آشنایی با مدل‌ها و الگوهای اقتصادی کلاسیک، حسابداری ملی (حساب‎های ملی- شاخص قیمت) - بررسی تعادل و وضعیت بازار کالا و خدمات و سیاست‌های مالی - بازار پول، سیاست‌های پولی، تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات و بازار پول(مدل ISو LM) - بررسی کارایی سیاست‌های پولی و مالی، نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری، نظریات تورم و بیکاری

 

مالیه عمومی و بودجه

منابع

1- مالیه عمومی و بودجه دکتر محسن ابراهیمی- انتشارات ماهان

2-مالیه عمومی و بودجه- ابوطالب مهندس

3-بودجه- ابراهیمی و فرجوند

4-مالیه عمومی و بودجه- دکتر حمزه خواستار

سر فصل ها

مالیه عمومی:1-مالیه عمومی و خصوصی، تحول مالیه عمومی ، وظایف مالیه عمومی، هزینه‌های عمومی

2-درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، قرضه‌های عمومی، درآمدهای پولی، درآمدهای غیرمالیاتی 3- اصول مالیات، عدالت مالیاتی و اصول آن، انواع نرخ‌های مالیاتی، انتقال مالیات و تعیین پرداخت کننده‌های حقیقی، ظرفیت مالیاتی، سیاست‌های پولی و مالی

بودجه:1- کلیات و تعاریف بودجه 2- اصول بودجه 3- تعاریف و سیر تحول بودجه؛ اصول بودجه؛ اهداف و ضرورت بودجه؛ ارتباط بودجه با مدیریت؛ جنبه اقتصادی بودجه؛ کسری بودجه و مدیریت آن 4- مراحل بودجه 5- تنظیم و پیشنهاد بودجه 6- تصویب بودجه 7- اجرای بودجه 8- نظارت بر بودجه 9- معرفی مراحل بودجه‌بندی یا سیکل بودجه‌ای؛ مرحله تنظیم و پیشنهاد بودجه؛ مراحل تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه 10- طبقه‎بندی بودجه‌ای 11- پیش‌بینی درآمدها وهزینه‌ها، 12- روش‌های تهیه و تنظیم بودجه؛ سازمان‌های بودجه‌ای؛ طبقه‌بندی بودجه؛ انواع طبقه‌بندی بودجه‌ای؛ روش‌های تنظیم و برآورد درآمدها؛ روش‎های برآورد هزینه‌ها.

 

مدیریت منابع انسانی

منابع

1- مدیریت منابع انسانی دکتر سعید پاکدل- انتشارات ماهان

2- کتاب دکتر سعادت

3- كتاب دكتر ميرسپاسي

4- کتاب دکتر قلی پور

5-کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان دکتر سید جوادین

سر فصل ها

کلیات: تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی، چگونگی پیدایش و توسعه مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل. فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی، فرآیند کارمندیابی، فرآیند انتخاب. اجتماعی کردن(جامعه‌‌پذیری، آموزش و توسعه منابع انسانی، سیستم ارزیابی عملکرد. سیستم جبران خدمات: حقوق و دستمزد، سیستم پاداش، سیستم انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان، ایمنی، بهداشت، روابط کار و جدایی از سازمان

تحقیق در عملیات

منابع

1-تحقیق در عملیات دکتر علی اکبر خاکپور- انتشارات ماهان

2-مفاهیم و نکات تحقیق در عملیات عماد شیخان انتشارات کتابخانه فرهنگ

3- نظریه زبان­ها، پیتر لینز، ترجمه دکتر صراف­زاده.

4- کتاب انگلیسی برنامه‌ریزی خطی مودتی

سر فصل ها

مدل برنامه‌ریزی خطی، مدل برنامه‌ریزی خطی-روش ترسیمی، مدل برنامه‌ریزی خطی-روش سیمپلکس

مدل برنامه‌ریزی خطی- مدل ثانویه و سیمپلکس ثانویه، شکل ماتریسی مدل برنامه‌ریزی خطی، تحلیل حساسیت مدل برنامه‌ریزی خطی در اعداد سمت راست و ضرایب تابع هدف

تحلیل حساسیت در ضرایب فنی ، متغیر تصمیم جدید، محدودیت جدید برنامه‌ریزی پارامتریک در تحلیل حساسیت، مدل حمل و نقل

تخصیص شبکه‌ها، مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک، برنامه ریزی غیرخطی، برنامه‌ریزی پویا، نظریه بازی‌ها

مدیریت مالی

business manager

منابع

1- مدیریت مالی دکتر محسن صفاجو و دکتر علیرضا سلامی- انتشارات ماهان

2- مدیریت مالی نوین دکتر جهان‌خانی جلد 1 و 2- مدیریت مالی دکتر جهان‌خانی و پارسائیان

3- مدیریت مالی میانه دکتر پارسائیان

4- مدیریت مالی دکتر تهرانی

سر فصل ها

کلیات مدیریت مالی، صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی، برنامه‌ریزی سود از طریق تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر و اهرم‌ها

برنامه‌ریزی مالی کوتاه مدت و بودجه‌بندی نقدی،سیاست‌های سرمایه در گردش، ریاضیات مالی و بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط اطمینان کامل

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط عدم اطمینان، تئوری پورتفولیو

ارزشیابی اوراق بهادار، ساختار سرمایه، مسائل خاص شرکت‌های سهامی(رای‎گیری، تقسیم سود، افزایش سرمایه و...)

مدیریت تولید

منابع

1-مدیریت تولید دکتر علی اکبر خاکپور- انتشارات ماهان

2-مروری جامع بر مدیریت تولید-عماد شیخان،شهره مهرآسا

سر فصل ها

سیستم‌ها و مفاهیم تولید نوین، پیش بینی تقاضا، مکان یابی، طراحی استقرار

روش‌سنجی و کارسنجی، طراحی محصول، نقطه سربه‌سری، برنامه‌ریزی جامع، منحنی یادگیری

کنترل موجودی، برنامه‌ریزی سیستم‌های غیرپیوسته، برنامه‌ریزی مواد(MRP)ّ،اتوماسیون و طراحی محصول

مدیریت و کنترل کیفیت، کنترل پروژه، تعمیرات نگهداری، تئوری صف، قابلیت اطمینان

 

بازاریابی

منابع

1-بازاریابی دکتر عباس رفیعی امیرهنده- انتشارات ماهان

2-اصول مدیریت بازاریابی،ترجمه حسین نوروزی-نیماسلطانی نژاد،انتشارات مهربان نشر

3-مدیریت بازاریابی : تالیف کاتلر / ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته

4- مدیریت بازاریابی: تالیف و ترجمه دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس دکتر عبدالحمید ابراهیمی( کتاب سه استاد )

سر فصل ها

اصول و مبانی بازاریابی(مفاهیم بازاریابی-ابعاد بازاریابی-انواع تقاضا-فلسفه‌های مدیریت بازاریابی- سیستم بازار- روش‌های رقابتی- تجزیه و تحلیل رقبا)

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی(سیستم اطلاعات بازاریابی- فرآیند تحقیقات بازاریابی- روش‌های نمونه‌گیری

رفتار مصرف کننده(فرآیند تصمیم گیری خریدار مصرف کننده-فرآیند تصمیم گیری درباره خرید کالای جدید-عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری خرید-انواع خریدار سازمانی-عوامل موثر بر رفتار خریدار صنعتی—تفاوت خریداران مصرف کننده و سازمانی)

بازاریابی هدف‌دار(انواع تقسیم بازار-روشها و متغیرهای تقسیم بازار-استراتژی‌های انتخاب بازار هدف-عوامل موثر در انتخاب استراتژی‌های هدف‌گیری بازار- معیارهای انتخاب بازار هدف-تعیین جایگاه در بازار-خط‌مشی‌های تعیین جایگاه)

پیش‌بینی فروش(عوامل موثر در اندازه بازار- برآورد فروش واقعی- روش‌های کمی و کیفی پیش بینی فروش)

مدیریت محصول(آمیخته محصول-مشخصات محصولات جدید- مراحل ایجاد و عرضه محصول جدید- مراحل عمر محصولPLC- سطوح سه‌گانه کالا-انواع کالا-علامت تجاری-کیفیت محصول-بازاریابی رابطه)

مدیریت قیمت(عوامل موثر در تعیین قیمت- فرآیند قیمت گذاری- انواع قیمت گذاری- تغییر قیمت‌ها)

مدیریت توزیع(تصمیم‌های مهم در طراحی کانال‌های توزیع- مراحل طراحی کانال‌های توزیع- مدیریت روابط کانال‌هایی توزیع-انواع شبکه‌های توزیع- خرده فروشی و عمده فروشی- سیستم توزیع فیزیکی)

مدیریت توزیع(عناصر ارتباط- عوامل موثر بر ترفیع- آمیخته ترفیع- خط مشی‌های ترفیع- تعاریف و ویژگی‌های آمیخته ترفیع- اهمیت آمیخته ترفیع در کالاهای مصرفی و صنعتی)

انواع بازاریابی(آمیخته بازاریابی خدماتی و بین المللی- اصطلاحات سیزده گانه اینکوترمز2010)

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

منابع

1- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دکتر سید هادی منافی و دکتر احمد جواهری- انتشارات ماهان

2- مدیریت سرمایهگذاری تالیف : شارپ و همکاران با ترجمه: شریعت پناهی و جعفری: انتشارات اتحاد ( آیلار )

سر فصل ها

مفاهیم اولیه سرمایه‎گذاری، فرایند، سرمایه‎گذاری، انواع سرمایه‌گذاری، مفاهیم اولیه ریسک، منابع ریسک، محیط سرمایه‎گذاری، مفاهیم اولیه مهندسی مالی، انواع ریسک‎های مالی،روش‎های سرمایه‎گذاری و انواع اوراق بهادار(انواع اوراق بهادار، ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه، ساختار و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش خالص دارایی‌ها(NAV))انواع بازارهای مالی، شاخص‎های اوراق بهادار و انواع شاخص‌های قیمتی و نحوه محاسبه آنها،نحوۀ معامله اوراق بهادار( انواع سفارشات، محدوده زمانی سفارش، حساب ودیعه، خرید اعتباری، فروش استقراضی، انواع حساب‎های کارگزاری)، ریسک و بازده( شامل تعریف انواع ریسک و بازده، اندازه‌گیری ریسک و بازده، بازده اوراق قرضه، سهام عادی و . . . ) .

تئوری مطلوبیت و ریسک‌گریزی و رکود ستیزی، رابطۀ ریسک و بازده، منحنی‌های بی تفاوتی، منحنی‌های مطلوبیت ثروت، محاسبه ریسک و بازده پورتفوی، صرف ریسک، تئوری مارکوئیتز + مدل مارکوئیتز( Markowitz)، مرز کارا و خواص آن، انتخاب پورتفوی بهینه، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تئوری بازار سرمایه، خط تخصیص سرمایه، خط بازار سرمایه(CML)، مدل تک عاملی و چند عاملی، مدل بازار، بهینه‎سازی در مدل‌های عاملی، تخمین α و β.

بتای اساسی، مفاهیم و آزمون‌های کارایی بازار سرمایهمدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)،خط بازار اوراق بهادار(SML)، بتای اهرمی و غیراهرمی، مدل بتای صفر، تئوری قیمت‌گذاریآربیتراژ(APT)، معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی(شامل تعاریف، محاسبات، تجزیه و تحلیل)، مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی و تنزیلی و مبتنی بر دارایی‌ها، ارزش‌گذاری اوراق سهام عادی و ممتاز(شامل: تعاریف، ویژگی‌ها و ارزشیابی).

ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت، انواع ریسک اوراق با درآمد ثابت و شاخص‌های اندازه‌گیری آن(دیرش و تحدب)، ساختار زمانی نرخ بهره و نظریه‌های آن(نظریه انتظارت صرف، نظریه رجحان نقدینگی، بخش‌بندی بازارها، بخش ترجیحی)، قراردادها و پیمان‌های آتی(شامل: تعاریف، انواع، قیمت‌گذاری)، اوراق اختیار معامله(شامل: انواع، مکانیزم بازار اختیار معامله، قیمت‌گذاری، سود و زیان و استراتژی‌های اختیار معامله)قراردادهای تاخت و قیمت‌گذاری تاخت.

 

مبانی کارآفرینی

منابع

1-مبانی کارآفرینی دکتر میثم مدرسی- انتشارات ماهان

2- کتاب نظریه های کارآفرینی(دکترا )،نویسندگان: دکتراحمد پور،دکتر کریمی، الفت پور، انتشارات

3-کارآفرینی(تعاریف ،الگوها، نظریات)-دکتر محمود احمدپور داریانی، انتشارات جاجرمی

4-کارآفرینی پیشرفته، دکتر محمود احمدپور داریانی و علی ملکی، انتشارات راه دانش.

5- مبانی کارآفرینی، دکتر محمود احمدپور داریانی و دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات دانشگاه تهران

6- نظریه‌های کارآفرینی،دکتر سید محمد مقیمی، دکتر یوسف وکیلی و دکتر مرتضی اکبری. انتشارات دانشگاه تهران

سر فصل ها

موفقیت،برنامه ریزی شغلی و مفاهیم اولیه،سیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی ، ایده فرصت، کارآفرینی در نظریه های اقتصادی، کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری، رهیافت جامعه شناسی، مدل های کارآفرینی رهیافت های جایگزین

کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی،مدل های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی

تحقیقات کارآفرینی،کارآفرینی دانشگاهی،انواع کسب و کار، روش های راه اندازی کسب و کار، برنامه کسب و کار، مدل کسب و کار، فعالیت های مدیریتی و تولیدی،فعالیت های بازرگانی و مدیریت ریسک، فعالیت حسابداری،دیده بان جهانی، توسعه کارآفرینی و محیط کسب و کار

1- کتاب نظریه های کارآفرینی(دکترا )،نویسندگان: دکتراحمد پور،دکتر کریمی، الفت پور، انتشارات ماهان

2-کتاب کارآفرینی(ارشد)،نویسنده: مدرسی،انتشارات ماهان فصول 1-7(سیر تکاملی و مکاتب اقتصادی)

حسابداری مالی و صنعتی 

 

منابع

1- حسابداری مالی و صنعتی دکتر علی اسدالهی فام و دکتر امیر حسین زاده- انتشارات ماهان

2- اصول حسابداری 1و2 دکتر نوروش

سر فصل ها

چرخه حسابداری: چرخه حسابداری در واحدهای خدماتی(شامل معادله حسابداری، ثبت در دفتر روزنامه، ثبت‎های تعدیلی، و تهیه صورتهای مالی)، ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی: مفروضات حسابداری، اصول حسابداری، ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی؛ چرخه حسابداری در واحدهای بازرگانی (شامل برخورد با انواع تخفیفات، روش‎های ارزیابی موجودی کالا، قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، اشتباهات موجودی کالا و برآورد موجود کالا با روش سود ناخالص)

حسابداری دارایی‌ها: حسابداری وجوه نقد(شامل تهیه صورت مغایرت بانکی و تنخواه‎گردان)، حسابداری مطالبات(شامل برخورد با مطالبات مشکوک الوصول و روش‎های برآورد مطالبات مشکوک الوصول)، حسابداری دارایی‎های ثابت(شامل تعیین بهای تمام شده دارایی تحصیل شده، استهلاک دارایی ثابت، کنارگذاری و فروش دارایی ثابت، مخارج جاری و سرمایه‎ای پس از تحصیل و معاوضه دارایی‌ها)، حسابداری بدهی‌های بلندمدت(شامل تعیین قیمت اوراق قرضه، استهلاک صرف یا کسر اوراق قرضه، تعیین سود(زیان) بازخرید قرضه و حسابداری تبدیل اوراق قرضه به سهام)

شرکت‎های تضامنی: تشکیل شرکت تضامنی، تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی تغییر در ترکیب شرکا(شامل ورود و خروج شریک)، تصفیه شرکت تضامنی، شرکت‌های سهامی: حقوق صاحبان سهام(شامل انواع سهام و سود انباشته) و ارزش دفتری هر سهم، تقسیم سود، سود سهمی و تجزیه سهام، سهام خزانه، صورت سود و زیان شرکت سهامی(شامل طبقات صورت سود و زیان، سود هر سهم، اصلاح اشتباه و تغییر در رویه حسابداری)، حسابداری سرمایه‌گذاری(شامل تعیین بهای تمام شده سرمایه‎گذاری، روش‌های ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‎مدت و بلندمدت و فروش سرمایه‌گذاری‌ها)، حسابداری تسعیر ارزهای خارجی

کلیات حسابداری صنعتی: طبقه‌بندی هزینه‎ها بر اساس ماهیت، محصول و رفتار، ثبت‎های حسابداری و صورت‎های مالی واحدهای تولیدی، تجزیه و تحلیل هزینه‌های سربار و تحلیل انحرافات آن، تسهیم هزینه‎های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی، تجزیه و تحلیل نقطه سربه‎سر، سیستم‌های هزینه‌یابی:هزینه‎یابی سفارش کار، هزینه‎یابی مرحله‌ای، مبحث جریان وجوه نقد

 

 

 

گرایش های رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


عناوين دروس امتحاني:

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)،

2- اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام،

3- رياضي و آمار،

4- تئوري هاي مديريت،

5 - اقتصاد خرد و كلان،

6- ماليه عمومي و بودجه ،

-7 مديريت منابع انساني،

8- تحقيق در عمليات،

9- مديريت مالي،

10 - مديريت توليد،

11 - بازاريابي،

12 - مديريت سرمايه گذاري و ريسك،

13 - مباني كارآفريني،

14 - حسابداري مالي و صنعت ي ،

15 - دانش حمل و نقل

16 - دانش مديريت بازرگاني و حمل و نقل. 

جدول گرایشات

گرایشات

بازاریابی

بازرگانی بین المللی

تجارت الکترونیکی

مدیریت استراتژیک

بازرگانی داخلی

کارآفرینی

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده


برای اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به سایت سنجش مراجعه نمایید.

شبانه

روزانه

مدیریت بازرگانی

3

5

دانشگاه تهران

6

21

دانشگاه شهیدبهشتی

-

9

دانشگاه تربیت مدرس

20

32

دانشگاه علامه طباطبایی

-

30

دانشگاه خوارزمی

9

12

دانشگاه شاهد

5

10

دانشگاه الزهرا

10

10

دانشگاه تهران(فارابی قم)

 

مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


 

 


درخواست مشاوره رایگان

 
* شماره موبایل خود را به صورت عددی و بدون صفر اولیه وارد نمایید . به طور مثال 9121111111

  
مشاوره برای :
 
پرسش های پاسخ داده شده
 • بهار

  [ 1398/10/06 5:37:46 ]

  سلام من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم برای ارشدثبت نام کردم چیزی تاالان نخوندم.میخوام رشتمو گرایش بدم به بازاریابی بین الملل یا مدیریت الکترونیک یامدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور یاازاد کرج تهران فرقی نداره من برای اینا حداقل رتبه ام چقدر بایدباشه منی که بخوام ازالان بخونم دانشگاه ازادمیگن راحت قبول میکنه تاچه رتبه ای قبولم ازادوپیام نور البرز وتهران.ممنونم پاسخگوباشید


  سلام وقت شما بخیر

  برای قبولی در دانشگاههای سراسری تهران روزانه و شبانه نیازمند رتبه زیر 300 هستید

  و برای باقی دانشگاه ها از بعد از این رتبه شروع خواهد شد.

  برای سوالات بیشتر و مشاوره تخصصی با رتبه های برتر با شماره زیر  تماس بگیرید:

  021-8506

 • مهشید فرج زاده

  [ 1398/09/18 2:50:32 ]

  باسلام،من کارشناسی رشته زراعت واصلاح نباتات خوندم اما تصمیم دارم برای ارشدمدیریت بخونم،اما نمیدونم کدوم رشته ازمجموعه میدیریت انتخاب کنم ک بازار کاری بهتری داره،خودم دولتی میخواستم اما گفتن بازرگانی و MBAبازارکارشون بهتره ممنون میشم راهنماییم کنین!!


  سلام برای آشنایی با تمامی گرایش های مدیریت و تمیز دادن گرایش ها و انتخاب بهترین گزیته برای شما پیشنهاد میکنیم از مشاوره رایگان با رتبه های برتر استفاده نمایید.

  شما میتوانید برای مشاوره با رتبه های برتر فرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد را پرکرده و یا با شماره زیر تماس بگیرید:

  021-8506

 • سمیه احمدی

  [ 1397/05/27 15:59:38 ]

  برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی چه منابعی رو باید مطالعه کنم و چه دانشگاههایی این رشته رو ارائه می دهند؟


  سلام وقتتون بخیر

  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شد.

  دانشگاههای سراسری سطح تهران که این رشته را ارائه میدهند شامل:

  دانشگاه تهران ، شهید بهشتی ، تربیت مدرس ، علامه طباطبایی ، خوارزمی ، شاهد و الزهرا می باشد.

  همچنین برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان می توانید با شماره 8506 تماس بگیرید.

 • بهنام

  [ 1397/05/15 14:46:33 ]

  سلام برای قبولی در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی چه منابعی را پیشنهاد میکنین و کلاس های شما به چه صورت می باشد؟


  سلام وقتتون بخیر

  اطلاعات کامل درباره منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و لیست کامل کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شده است.

  برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با رتبه های برتر فرم مشاوره تخصصی رایگان را پرنمایید و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مصطفی رجب زاده

  [ 1397/03/18 23:43:3 ]

  با سلام من کارشناسی مدیریت صنعتی از پیام نور دارم سوال 1) میشه در مقطع ارشد سراسری بازرگانی بخوانم؟ سوال 2) میشه از الان کتاب ها را خریداری کرد برای آزمون 98 یا اینکه کتاب ها هر سال عوض میشه؟ با تشکر


  با سلام و خسته نباشید

  1- بله شما میتوانید در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شرکت نمایید .

  اطلاعات کامل در مورد رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شامل: منابع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کلاس آنلاین کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کلاس حضوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- فرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شده.

  2-بله کلیه کتاب ها چاپ 97 میباشد و برای کنکور 98 منتشر شده و برای خرید کتاب های کارشناسی ارشد بازرگانی به فروشگاه آنلاین مراجعه نمایید.

  برای اطلاعات بیشتر 0218506 تماس حاصل فرمایید.

 • اکرم

  [ 1397/03/10 10:41:15 ]

  سلام میخواستم بدونم احتمال قبولی من در دوره های شبانه دانشگاه های تهران با رتبه در سهمیه 67 بازرگانی و یا 23 کارآفرینی هست؟ آخرین رتبه قبولی در در سهمیه(ایثارگران) در بازرگانی 579 و در کار آفرینی 191 بوده است. با تشکر


  سلام و خسته نباشید

  بله با رتبه 23 کارافرینی به احتمال خیلی زیادقبول هستید ولی با رتبه 67 بازرگانی به طور قطعی نمیتوان اظهارنظر کرد 

  به طور کل شما علاوه بر رتبه مناسب باید 70 درصد نفر آخر قبول شده را بدست اورده باشید.

  با آرزوی موفقیت برای شما

 • صفری

  [ 1396/12/02 15:2:45 ]

  سلام من مقطع کارشناسی رو مدیریت بازرگانی خوندم برای کنکور ارشد 97 ثبت نام کردم میخواستم بدونم منابعی که باید بخونم مدیریت بازرگانی ؟؟؟ چون تو فرم ثبت نام گرایشی رو انتخاب نکردم


  سلام و خسته نباشید

  اطلاعات کامل در مورد رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شامل: منابع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کلاس آنلاین کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -کلاس حضوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیفرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شده.

  برای اطلاعات بیشتر 0218506 تماس حاصل فرمایید.


 • محسن

  [ 1396/11/23 13:49:45 ]

  سلام، من داوطلب کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم. درمورد لیست کتابهایی که برای آزمون ارشد لازم هست بخونم راهنمایی میخوام. آیا پکیج کتاب و جزوه بدون حضور در کلاس کنکور در ماهان موجود است؟ روی کدام کتابها بیشتر باید تأکید کنم؟ آیا مؤسسه ماهان آزمون آزمایشی هم دارد؟


  سلام و خسته نباشید

  اطلاعات کامل در مورد رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شامل : کتاب های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمنابع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کلاس آنلاین کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکلاس حضوری;کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد - فرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شده.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس حاصل فرمایید.

 • طاهره داوودی

  [ 1396/10/11 10:34:34 ]

  با سلام رشته کارشناسی من مهندسی برق و الکترونیک می باشد و در سال 88 فارغ التحصیل شدم. من در کلاس های ترم پاییز رشته مدیریت بازرگانی خواستم ثبت نام کنم ولی بدلیل پاره ای از مشکلات موفق نشدم. خواستم بپرسم با توجه به اینکه رشته لیسانسم مرتبط نیست آیا کلاس های ترم زمستان هم میتواند برایم مفید باشد یا خیر با در نظر گرفتن این مهم که ساعات کلاس های ترم زمستان تقریباً نصف شده است. و اینکه در این ساعات که برای کلاس ها در نظر گرفته شده است آیا تمام مطالب آموزش داده می شوند یا خیر؟؟ با تشکر داوودی


  سلام و خسته نباشید

  کلاس های ترم زمستان به دلیل ساعات کمتر شامل مباحث اصلی و مهم تر و تست کمتر می باشد ولی سعی شده است که تقریبا تمام مباحث گفته شود.

  نظر بر تغییر رشته ای بودن شما کلاس های دوره سال بعد تابستان پیشنهاد می شود.

  برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی رایگان با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مصطفی

  [ 1396/09/28 9:17:12 ]

  سلام.یکی از دروس رشته مدیریت اطلاعاتی کد 1153 درس روش تحقیق در عملیات است میخواستم در مورد منابع این درس راهنمایی کنید؟؟؟


  سلام و خسته نباشید

  اطلاعات مربوط به کتاب های مدیریت بازرگانی و منابع ارشد مدیریت بازرگانی که شامل درس پژوهش عملیاتی میشود به صورت لینک در اختیار شما قرار داده شد.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo