spinner logo

مقاله اول | تئوری مدیریتبررسی دروس کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت :

 

درس اول: تئوری های مدیریت

 

 

 Management theory lesson

 

 

درس تئوری های مدیریت یکی از مهمترین دروس در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت است که ضرایب آن برای گرایش های مختلف مدیریت به شرح زیر میباشد:

 

گرایش ها

ضریب درس تئوری مدیریت

تعداد سوالات

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتی

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ صنعتی

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ فناوری اطلاعات

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تکنولوژی

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ مالی

2

30

کارآفرینی

2

30

مدیریت منابع انسانی

3

30

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ بین ﻗﺎره ای

2

30

مالی

2

30

مدیریت بازرگانی دریایی

2

30

مدیریت بحران، سازمان های دولتی ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻋﻠﻢ وفناوری

3

30 

نمونه کلاس آنلاین درس تئوری مدیریت کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت  

 

کتاب های تئوری مدیریت بسیار پرحجم ، متعدد و متنوع میباشد که مهترین این منابع در جدول زیر آورده شده است:

 

عنوان کتاب

نویسنده

مبانی سازمان و مدیریت

سیدمحمد مقیمی

تئوری های مدیریت (ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت)

سیدرضاسیدجوادین، حسین جلیلیان

مبانی سازمان و مدیریت

علی رضائیان

مدیریت عمومی

مهدی الوانی

تئوری های مدیریت ماهان

علیرضا سلامی

 

 Management theory lesson

تئوری های مدیریت درس پر سوال ، ضریب بالا در کنکور کارشناسی ارشد و همچنین جزو دروس بسیار مهم برای فهم کلی رشته مدیریت است.

در سالهای اخیر این درس در کنکور بسیار مفهومی تر شده و نیاز به تسلط بر مفاهیم مختلف از کتاب های مختلف با ترجمه های گوناگون میباشد.

در سالهای قبل منظور از درس تئوری های مدیریت سه درس :

1) مبانی سازمان و مدیریت

2) رفتار سازمانی

3) مدیریت منابع انسانی بودند.

اما رفته رفته در سالهای اخیر از تعداد سوالات رفتارسازمانی و منابع انسانی کاسته شده و تنها درس مبانی سازمان و مدیریت به عنوان منبع اصلی این درس باقیمانده است که میتوان این درس را به پنج بخش اصلی :

1) کلیات سازمان و مدیریت

2) برنامه ریزی ( تصمیم گیری، برنامه ریزی و..) 

3) سازماندهی وطراحی ساختار

4) هدایت( رهبری، گروه و..) 

5) کنترل،  تقسیم کرد.

اما مهمترین سرفصلهای درس تئوری مدیریت که دارای بیشترین حجم سوال در کنکور هستند شامل فصل های زیر است:

1)برنامه ریزی

2) تصمیم گیری

3) مکاتب مدیریت

4) سازماندهی و طراحی ساختار

همچنین پیشنهادات من برای روش خواندن این درس بر اساس تجربه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد به این شرح است که :

 • تئوری های مدیریت را روزانه در برنامه خود قرار دهید.
 •  
 • به جای خواندن منابع متعدد یک منبع جامع و کامل را انتخاب کرده و همان را چندین دور بخوانید.
 •  
 • اصلا به این درس به عنوان درسی حفظی نگاه نکرده و سعی کنید آنها فهمیده و با مثال یادبگیرید.
 •  
 • این درس بسیار مطالب نزدیک بهم دارد وبرای فهمیدن انها باید بارها در جاهای مختلف مانند تست،کتاب، جزوه تئوری مدیریت و... مرور شود.
 •  
 • ابتدا هر فصل را یکبار روزنامه وار خوانده و نکته های مهم رامشخص نمایید. مجددا برای بار دوم به صورت عمیق تر مطالب مشخص شده را مرور کرده و سپس (بسیارمهم) تست
 •  
 • های مربوطه را بزنید در آخرمیتوانید مطالب، جداول و نمودارهای مهم را خلاصه نویسی کرده بارها ان هارا مرور نمایید.
 •  
 • زدن تست بیشتر در این درس به فهم بهتر، و یادگیری سریع تر شما کمک میکند پس از کمک گرفن از کتاب تست تئوری مدیریت غفلت نکنید!
 •  
 • Management theory lesson

 •  
 •  

 

 

نمونه کلاس آنلاین درس تئوری مدیریت کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 

 

 

 

 
نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo