منابع و مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی-موسسه ماهانمعرفی منابع رشته کارشناسی ارشد روانشناسی و آینده شغلی

روان شناسی یا علم مطالعه رفتار ، حاصل نیاز اولیه بشر در شناخت خود بوده که ابتدا بعه ساکن با فلسفه در قرون مختلف خودنمایی می کند  و شکل جدید شناخته شده آن با ظهور علم روان کاوی و حضور فروید به همراه نظریات خاص و بی بدیل خود در حوزه ناخود آگاه به اوج خود میرسد .
 روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روانشناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد. (رزنیک، ۱۹۹۱). نقش‌های شش‌گانه آن عبارت است از: ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است (دادستان و منصور، 1366).
بیشترین شمار روان‌شناسان در این رشته کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری

روان‌شناسی بالینی می‌تواند در بیمارستان‌های روانی، دادگاه‌های کودکان یا سازمان‌های نظارت بر بزهکاران، درمانگاه‌های بهداشت روانی، مدارس، نهادهای ویژه با روان‌پزشکی، ارتباط نزدیک داشته باشد.
منابع و مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی موسسه ماهان

 

جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

بالینی

عمومی

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی )

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی اسلامی

روانشناسی تربیتی

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

30

2

2

2

2

2

2

2

علم النفس

15

1

1

0

1

0

1

0

آمار و روش تحقیق

20

1

1

2

1

2

1

2

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

20

2

2

1

2

3

2

0

روانشناسی رشد

20

2

2

2

2

2

2

2

روانشناسی بالینی

20

3

0

0

3

0

0

0

روانشناسی عمومی

15

0

2

1

0

2

2

2

روان سنجی

20

0

0

2

0

2

0

0

آزمون های شناختی هوش و استعداد

20

0

0

2

0

0

0

0

روانشناسی فیزیولوژیک ، انگیزش و هیجان

15

1

1

0

1

0

1

0

روانشناسی تربیتی

20

0

0

0

0

2

0

3

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

20

0

0

0

0

3

0

0

 

 

متون روانشناسی به انگلیسی

منابع

زبان تخصصی روانشناسی1 گروه مولفان- انتشارات ماهان

سرفصل ها

کل مطالب

 

 

آمار و روش تحقیق

منابع

1- آمار و روش تحقیق اعظم مقدم و شیما پرندین- انتشارات ماهان

2- کتاب آمار توصیفی و استنباطی علی دلاور.

3- کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور انتشارات ویرایش

4- روش تحقیق در علوم تربیتی تالیف اسماعیل (سعدی پور)بیابان گرد .جلد 1 و 2

5- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، حجازی، بازرگان انتشارات آگه.

سرفصل ها

کلیات آمار توصیفی(مفاهیم اساسی آمار انواع متغیرها و مقیاس­های اندازه­گیری،...)، توزیع فراوانی و نمودارها، اندازه­های گرایش مرکزی، شاخص­های پراکندگی، نمرات استاندارد، منحنی طبیعی، همبستگی، رگرسیون

مقدمات آمار استنباطی (نمونه­گیری و برآورد)، آزمونt، آزمون­ها معنادار بودن: نسبت، واریانس و همبستگی، تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه، طرح بلوکی تصادفی

علم و روش‌های علمی، تحقیق و مفاهیم اساسی آن، انتخاب مسئله و بیان فرضیه، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق، جامعه و نمونه، تحقیق زمینه‌یابی

تحقیق آزمایشی، آزمایشات میدانی و طرح‌های دورن آزمودنی‌ها، پژوهش تاریخی، پژوهش در عمل، تحقیق پس‌رویدادی، تحقیق کیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارش تحقیق

 

 

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

منابع

1- روانشناسی مرضی دکتر فروزان سلیمی فر و دکتر شیما پرندین- روانشناسی کودکان استثنائی دکتر زهرا اصانلو- انتشارات ماهان

2- آسیب شناسی روانی (DSM-5)، گنجی، جلد 1 و 2، نشر ساوالان

3- آسیب شناسی روانی هالجین (DSM-4 و DSM-5)، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان

4- آسیب شناسی روانی (DSM-5)، بارلو، ترجمه مهرداد فیروزبخت، نشر رسا

5- خلاصه روانپزشکی کاپلان (DSM-5)، فرزین رضاعی، نشر ارجمند

6- خلاصه روان پزشکی کاپلان (DSM-5)، ترجمه گنجی، نشر سالاوان

7- آسیب شناسی مرضی، پریرخ دادستان، جلد 1 و 2، انتشارات سمت

8- آسیب شناسی روانی سلیگمن، جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات ارسباران

9- روانشناسی کودکان استثنایی، میلانی فر، نشر قومس

10- روانشناسی کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری، نشر ارسباران

11- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر افروز، انتشارات تهران

12- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر گنجی (DSM-5)، نشر ساوالان

13- روانشناسی کودکان استثنایی، هالاهان کافمن، ترجمه علیزاده و همکاران، نشر ویرایش

سرفصل ها

نابهنجاري(تاريخچه و مفاهيم) - دیدگاه‌های نظری - ارزیابی، تشخیص و طبقه‌بندی - اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روانپریشانه(اسکیزوفرنی فرم اسکیزوفرنی افکتیو اختلالات هذیانی و..) - اختلال دو قطبی -اختلالات افسردگی - کودکان استثنایی(تاریخچه و مفاهیم)-اختلالات اضطرابی- اختلال وسواسی جبری - اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس زا - اختلالات عصبی شناختی - کودکان استثنایی(کم توانی ذهنی) -کودکان استثنایی(نابینایان) -اختلالات خواب - بیداری - (اختلالات عملکرد جنسی،-نارضایتی جنسیتی، -اختلالات پارافیلیک - اختلال‌هاي کنترل تکانه و اختلال­هاي سلوک و ایذایی - اختلالات تغذیه و خوردن - اختلال بيش فعالي/كمبود توجه - اختلال‌هاي دفعي - اختلال‌هاي تيک و اختلال‌هاي يادگيري اختصاصی - اختلال‌هاي ارتباطي و اختلالهای حرکتی حرکتي - طیف اختلال در خودماندگی سایر اختلالات رشدی عصبی

-اختلالات علایم جسمی - اختلالات ساختگی(dsm-IV) - اختلالات تجزیه ای - کودکان استثنايي(تيزهوشان) -اختلال‌هاي شخصيت - استثنایی(معلولیت های جسمی و حرکتی- ناسازگاری نوروزی - کودکان استثنايي(صرع) - اختلالات اعتیادی و سایر مشکلات روانی- اختلال انطباقي(dsm-IV) کودکان استثنايي (ناشنوايان)

 

 

روانشناسی بالینی

منابع

1- روانشناسی بالینی دکتر فروزان سلیمی فر- انتشارات ماهان

2- روانشناسی بالینی (مفاهیم، روش ها و حرفه) مولف جری فیرس- ترجمه مهرداد فیروزبخت ویراست 2002 انتشارات رشد

3- روانشناسی بالینی مولف سعید شاملو انتشارات رشد

4- نظریه‌های روان‌درمانی- تالیف پروچسکار- نورکراس- ترجمه سیدمحمدی

5- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی تالیف کری- ترجمه سید محمدی

6- راهنمای سنجش روانی، مولف مارنات ترجمه شریفی و نیکخو- ویراست 2003 انتشارات

7- نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی، ناصری، انتشارات نشر دانشگاهی

8- روانشناسی بالینی، کرامر، ترجمه مهرداد فیروزبخت، نشر ارسباران

9- منابع درس آسیب شناسی روانی

سرفصل ها

 

مبانی روانشناسی بالینی (معرفی، تاریخچه و مباحث فعلی در روانشناسی بالینی)، روش‌های تحقیق در روانشناسی بالینی، تشخیص، طبقه‌بندی و نشانه‌‌شناسی مشکلات روانی(شامل کلیه اختلالات روانی)، مصاحبه بالینی

سنجش بالینی(کلیات، سنجش هوش، سنجش شخصیت، سنجش‌رفتاری، سنجش عصب روانشناختی)، سایر آزمون‌های روانی، قضاوت بالینی و تفسیر

کلیات مداخله و روان‌درمانی، نظریه­های روانکاوانه، رفتار درمانی، شناخت درمانی و تحلیل تبادلی (اریک برن)

دیدگاه‌های پدیدارشناسی، انسان‌گرایی، وجودگرایی، گشتالت، واقعیت درمانی (گلاسر)، گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی، زوج درمانی، تخصص­‌های روانشناسی بالینی، سایر رویکردهای درمانی

 

Psychology

 روانشناسی رشد

منابع

1- روانشناسی رشددکتر سید جمال موسوی- انتشارات ماهان

2- روانشناسی رشد جلد1 و 2 لورا ای برک ترجمه یحیی سیدمحمدی

3- روانشناسی ژنتیک، جلد 1 و 2 دکتر منصور- دادستان

4- نظریه های روانشناسی رشد، ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد و رجایی، نشر رشد

5- روانشناسی رشد(احدی-بنی جمالی)(احدی-جمهری)(احدی- محسنی)

6-نظریه ها در روانشناسی رشد(محسنی)

7- روانشناسی رشد پاپالیا، ترجمه عرب قهستانی، انتشارات رشد

سرفصل ها

کلیات روانشناسی رشد، تاریخچه روانشناسی رشد، روش تحقیقی در روانشناسی رشد، مبانی زیستی پیش از تولد و پس از تولد، دوران نوزادی و کودکی، اختلالات کروموزومی، هورمون‌ها و غدد، کردارشناسی: (نظریه‌های داروین، لورنز، تین برگن، اینزورث)، نظریه‌های جان لاک، روسو، مونتو سوری

نظریه‌های روان تحلیلی ( فروید، اریکسون، آنافروید، اشپیتز )، مکانیسم‌های دفاعی، هوش و نظریه‌های مربوط به هوش و حافظه، نظریه ارگانیسمی و تطبیقی ورنر، نظریه روابط شیء ملانی کلاین، هارتمن، نظریه ماهلر، نظریه‌های یادگیری: (رفتارگرایی، یادگیری اجتماعی بندورا)، نظریه‌های فراگیری زبان: (یادگیری، شناختی، نهادگرایی، اجتماعی)، زبان و اختلالات زبانی

نظریه‌های رشد شناختی (پیاژه ، برونر، کلبرگ، پردازش اطلاعات) نظریه‌های گلیگان، نظریه سلمن، طبقه‌بندی و نظریه‌های بازی، نظریه‌های تقلید، نظریه هویت جنسیتی و نقش آموزش جنسیتی، نوجوانی و مسائل مربوط به آن: (نظریه‌های الکایند، مارسیا، مید، هال)، سیرز، بتلهایم، شاختل، یونگ

نظریه‌های نمویافتگی: (نظریه‌های گزل، والن)، نظریه‌های بافتی: (نظریه‌‌های بالبی، ویگوتسکی، برنر، لئون تی یف)، بزرگسالی: (جوانی، میان‌سالی، پیری)، نظریه‌های تحولی دوره بزرگسالی و پیری: (نظریه‌های پری، شای، لابووی، ویف، لوینسون، ویلانت، پک)، مراحل رشد ایمان فولر، نظریه بوهلر، پایان زندگی: (مرگ، مردن، داغ‌دیدگی، تعریف مرگ، رشد مفهوم مرگ، نظریه کوبلر، رأس، مراحل سوگ، امید به زندگی، قتل از روی ترحم)

 

 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

منابع

1- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دکتر زینب شیخی- انتشارات ماهان

2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- دکتر احدی- دکتر بنی جمالی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

3- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- احمد هاشمیان- انتشارات دانشگاه پیام نور

4- روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی دکتر اصغر احدی انتشارات امیرکبیر

5- علم االنفس، عثمان نجاتی و دکتر بهشتی، انتشارات رشد

6- علم النفس دکتر کجباف، نشر روان

7-روانشناسی از دیدگاه غزالی و دیگر دانشمندان مسلمان(محمد باقر حجتی)

سرفصل ها

مفهوم نفس از دیدگاه قرآن و حضرت علی‌، قلب و روح از دیدگاه قرآن، ، دیدگاه سقراط، افلاطون و ارسطو

دیدگاه کندی، دیدگاه فارابی، دیدگاه ابن سینا، دیدگاه ابن رشد

دیدگاه غزالی ، دیدگاه ملاصدرا، دیدگاه سهروردی، دیدگاه شهید مطهری، خواجه نصیر ، مولانا و علامه طباطبایی

نظریات جدید راجع به رابطه نفس و بدن، چگونگی کسب معرفت در روانشناسی جدید، شکل گیری شخصیت، غریزه و فطرت، سازمان روانی، سازماندهی ویژگی‌های کلی حیات، هوش و عقل عقل از دیدگاه قرآن خود اگاه و نا خود اگاه و سالم سازی و درمان، بیماری و سلامت

 

 

روان‌شناسی عمومی

منابع

1- روانشناسی عمومی دکتراسدالله اکبری و دکتر صدیقه ناقل- انتشارات ماهان

2- زمینه روانشناسی هیلگارد- ترجمه براهنی و همکاران- انتشارات رشد

3- زمینه روانشناسی سانتراک- ترجمه فیروزبخت انتشارات رسا

4- روانشناسی عمومی- مؤلف گنجی- انتشارات ساوالان

5- روانشناسی عمومی کرول وید، ترجمه محمدرضا دهقانی و همکاران، انتشارات رشد

سرفصل ها

ماهیت روانشناسی، مبانی زیست‌شناختی روانشناسی، رشد روانی، روش‌های درمان

فرآیندهای حسی، ادراک، هشیاری، شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی

یادگیری و شرطی سازی، انگیزه های بنیادی، هیجان، تفاوت های فردی، تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی

حافظه، زبان و اندیشه، شخصیت، فشار روانی، روانشناسی نابهنجاری

 

 

آزمون‌های شناختی هوش و استعداد

منابع

1- آزمون های شناختی هوش و استعداد دکتر شیما پرندین و دکتر سید علی سجادی- انتشارات ماهان

2- راهنمای سنجش روانی، (جلد 1 و 2)، تألیف گری گراث، مارنات، ترجمه شریفی و نیکخو، ویرایش 2003، انتشارات سخن

3- آزمون‌های روانی (مبانی نظری و علمی)، تألیف گنجی، انتشارات ساوالان

4- آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی، تألیف کرمی، انتشارات روان‌سنجی

5- روان‌سنجی، حمزه گنجی، انتشارات ساوالان

سرفصل ها

مفاهیم کلی، تاریخچه، ویژگیها و کاربرد آزمونهای روانی،انواع آزمون از نظر موضوع ، انواع سوالات آزمونها (تشریحی، پاسخ کوتاه و....) طرز تهیه سوالات و ویژگی آنها ، تجزیه تحلیل سوالات آزمونها (ضرایب دشواری ، تمییز، تحلیل عاملی و...)

روشهای آماری آزمونها (انواع متغیرها، واحدهای اندازه‌گیری، گرایش مرکزی و پراکندگی ضرایب همبستگی و...) و پایایی و روایی آزمون‌ها (تقسیم بندی و انواع آنها).

هنجارها و نیمرخ‌ها (انواع نرم و هنجار و توصیف و ویژگی های آنها )، اجرا و نمره گذاری آزمونها و شرایط اجرا ، نظریه های هوش(هب ،جنسن و... انواع هوش: سیال و متبلور و...). آزمونهای هوش)بینه، وکسلر، مکعبهای کهاس، ریون، لایتر، آدمک گودیناف، آندره- ری، موزائیک ژیل، الینویز ، آزمونهای چند سطحی، آزمونهای تفکر مفهومی، کتل و ...)

آزمونهای تشخیصی شخصیت MMPI، آزمون میلون، SCL90و آزمونهای فرافکن(ررشاخ وTAT) آزمونهای عزت نفس، رجحان های شخص جملات ناتمام و داستانهای ناتمام و...،سنجش رغبتها، ارزشها و نگرشها (هالند، آنا رو، سوپر، استرانگ، استرانگ کمپبل، کودر، نگرش سنج لیکرتی، مقیاس آزگود و ...(آزمون‌های تشخیصی (آزمون بندر گشتالت)

 

 

روانسنجی

منابع

1- روانسنجی دکتر شیما پرندین و دکتر سید علی سجادی- انتشارات ماهان

2- اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی تالیف دکتر علی‌اکبر سیف

3- اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی - نگارش و ترجمه دکتر حسن پاشا‌شریفی

4- سنجش و اندازه‌گیری در روان‌شناختی و علوم تربیتی تالیف دکتر حسین لطف‌آبادی

5- سنجش و اندازه‌گیری دکتر (سیف، پاشا شریف، گنجی، دلاور)

سرفصل ها

کتاب سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت‌. مولف دکتر علی اکبرسیف: تاریخچه- مفاهیم کلی (اندازه‌گیری- ارزشیابی- سنجش- امتحان) انواع مقیاسها - اقسام آزمون (دقت یا ساخت- موضوع- اجراء)- انواع ارزشیابی (تشخیصی- تکوینی- تراکمی) مدرک (مطلق - نسبی).

روشهای سنجش فرایند و فرآورده‌های یادگیری غیر شناختی. انواع سوالات (انشایی- عینی) نظریه شناختی بلوم- روشهای سنجش فرایند وفرآورده های یادگیری غیر شناختی. ازکتاب سنجش و اندازهگیری - انواع نُرم - انواع ضریب همبستگی- ضریب (دشواری - تمیز)- نظریه (کلاسیک- سوال پاسخ). ازکتاب سنجش و اندازه‌گیری دکتر سیف. کاربرد آزمونهای آماری. انواع روایی- انواع اعتبار یا انواع (اعتبار پایایی)، ارزشیابی از کار معلم.

 

 

روانشناسی فیزیولوژیک ، انگیزش و هیجان

منابع

1- روانشناسی فیزیولوژیک.انگیزش و هیجان دکتر فروزان سلیمی فر- انتشارات ماهان

2- روانشناسی فیزیولوژیک، کارلسون، ترجمه مهرداد پژهان، نشر ارکان دانش

3- فیزیولوژیک اعصاب و غدد، حائری روحانی، انتشارات سمت

4- انگیزش و هیجان، خداپناهی، انتشارات سمت

سرفصل ها

فیزیولوژیک: 1-مبانی روانشناسی فیزیولوژیک، -ساختار و کنش سلول های دستگاه عصبی- نورون‌ها و پتانسیل عمل - سیناپس‌ها - انتقال دهنده‌های عصبی و مهمترین نقش‌های هر انتقال دهنده - سلول‌های نور و گلیا، -الکتروآنسفالوگرافی و روش‌های تصویر‌برداری

- ساخت دستگاه عصبی - بررسی نقش بخش‌های مختلف دستگاه عصبی مرکزی ( نخاع، ساقه مغز، تالاموس، هیپوتالاموس، .....) - قشر مخ و نواحی مختلف - جانبی شدن نیمکره‌ها و دوپاره مغزها

بینایی - شنوایی - حس‌های چشایی و بویایی -دستگاه حرکتی، -مکانیزم بیداری و هشیاری -چرخه زیستی و مکانیزم خواب - تاثیر کمبود ویتامین‌ها بر عملکرد مغز، -هورمون‌ها و غدد درون‌‌ریز - اعصاب مغزی

-مفاهیم اساسی انگیزش،- پسیکوفیزیولوژی هیجان -حافظه و یادگیری- فرایند شناختی تفکر و انواع ناگویی

انگیزش: -تعریف و جایگاه انگیزش- اساس فیزیولوژیک انگیزش - نظریه ‌روان تحلیل گری فروید

- نظریه هال - نظریه‌های انتظار ارزش ( لوین، اتکینسون )

- نظریه یادگیری اجتماعی - نظریه اسنادی - نظریه انسان‌نگری - مبانی فیزیولوژیک هیجان

-نظریه‌های شناختی هیجان - هیجان‌های مجزای ایزارد- نظریه های اختصاصی هیجان- نظریه های تحولی هیجان- نظریه های اجتماعی و نقش فرهنگ در هیجان -نظریه های بالینی هیجان

 

 

روانشناسی تربیتی

منابع

1- روانشناسی تربیتی دکتر دعابازگیر- انتشارات ماهان

2- روان شناسی پرورشی نوین- دکتر علی اکبر سیف - ویرایش ششم ، انتشارات دوران 1387

3- روانشناسی پرورشی پروین کدیور-انتشارات سمت

4- منابع تکمیلی: نارسائی­های ویژه یادگیری سیف نراقی- نادری. اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش­های اصلاح آن- سیف نراقی- نادری

سرفصل ها

کتاب روانشناسی پرورشی نوین. دکتر علی اکبر سیف ( نشردوران) شامل: روانشناسی پرورشی ، یادگیری آموزش، پژوهش در روانشناسی تربیتی، رشد و تحول شناختی، نظریه‌های رشد شناختی و نظریه‌های یادگیری رفتاری، نظریه‌های یادگیری شناختی گشتالت- آزوبل- بندورا، نظریه‌های یادگیری شناختی خبرپردازی، نظریه یادگیری سازنده‌گرایی، انگیزش در یادگیری و سبک های یادگیری و تفکر. راهبردهای یادگیری و مطالعه، هوش و تفکر، مفهوم‌سازی و قاعده‌آموزی، حل مساله، تفکر انتقادی و آفرینندگی، طراحی آموزشی، طبقه بندی هدف‌های آموزشی - آموزش معلم محور (آموزش به کمک سخنرانی)، آموزش مستقیم، آموزش یادگیرنده محور، اداره‌ی کلاس درس، سنجش و یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

 

اضافه بر آن دو فصل 4 و 5 از کتاب روانشناسی تربیتی پروین کدیور (انتشارات سمت) شامل ویژگیهای عاطفی فراگیران و نظریه‌ها و رویکردهای رفتاری از کتاب ماهان چهار

 

 

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

منابع

1- روانشناسی کودکان استثنائی دکتر زهرا اصانلو انتشارات ماهان

2- مبانی روانشناختی آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر، دکتر پرویز شریفی درآمدی

3- روانشناسی کودکان استثنائی خانم دکتر سیف نراقی

4- کودک عقب مانده ذهنی، ترجمه دکتر فرهاد ماهر

5- کودکان استثنائی مقدمه ای بر آموزشهای ویژه، ترجمه دکتر مجتبی جوادیان

6- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، دکتر بهروز میلانی فر

7- کتاب مقدمه بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی دکتر غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران

سرفصل ها

تاریخچه - ناتوانایی یادگیری - گروه کم توان ذهنی، ناشنوایی و نابینایی - آسیب های حرکتی یا فلج مغزی، گروه کم توجه و بیش فعالی، گروه اوتیسم(درخودماندگی)، تیزهوشان، ارزیابی راهبردها در حوزه استثنائی

 

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • فریبا بوداغی

  [ 1398/10/01 18:40:51 ]

  سلام کارشناسی روانشناسی ترم 7 هستم ارشد امسال شرکت کردم میخوام مشاوره خانواده بخونم لطفا راهنمایی کنید چه منابعی لازمه


  سلام وقت شما بخیر
  در قسمت منابع کارشناسی ارشد روانشناسی سایت ماهان که به صورت لینک هم در اختیار شما قرار داده شد میتوانید منابع را مطالعه نمایید.

  برای سوالات بیشتر و مشاوره تخصصی با رتبه های برتر با شماره زیر  تماس بگیرید:

  021-8506

 • حانیه

  [ 1398/10/01 12:56:54 ]

  ا سلام و وقت بخیر. من کارشناسی علم اطلاعات دارم و برای ارشد بالینی میخوام بخونم. منابع ارشد ماهان رو تهیه کردم و در حال مطالعه اش هستم. جسارتا دوتا سوال داشتم 1- با این 8 منبع کتب ارشد بالینی ماهان که تقریبا خوب و کامل خونده بشه چند درصد احتمال قبولی منو 2 اینکه من برای قبول شدن در دانشگاه سراسری تبریز میانگین چه رتبه ای باید بیارم هست؟


  سلام وقت شما بخیر

  کتاب های ماهان تلاش کرده است با تلخیص  تمامی رفرنس های اصلی کنکور تمامی سوالات کنکور را پوشش بدهد تا بالاترین درصد را در تمامی دروس برای شما به ارمغان بیاورد.

  هرچند درصد اکتسابی در کنکور حاصل جمع مجموعه ای از عوامل مانند میزان تسلط شما در کتاب و تست های سالهای قبل و.. میباشد.

  لذا پیشنهاد میکنیم برای مشاوره تخصصی تر با رتبه های برتر با مشاور زیر تماس بگیرید:

  021-8506

 • پریسا

  [ 1398/10/01 11:50:52 ]

  سلام بسته های آموزشی باتوجه به منابع هرسال آپدیت میشه؟


  سلام وقت شما بخیر

  بله هر سال موسسه ماهان با توجه به تغغیرات منابع کنکور و سلیقه طراحان کنکور ، ویرایش جدید از بسته های آموزشی خود ارایه میدهد.

 • آوا

  [ 1398/09/29 19:28:3 ]

  سلام وقت بخیر من کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی خوندم،خواستم ببینم ممکنه برای ارشد بتونم در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن شرکت کنم؟؟؟؟


  سلام وقت بخیر

  برای مقطع ارشد محدودیتی برای انتخاب رشته و گرایش وجود ندارد و شما با هر پیش زمینه ای میتوانید رشته های دلخواه خود را دردو دسته اصلی و شناور انتخاب نمایید.

 • ساناز شیخی

  [ 1398/09/27 0:10:28 ]

  سلام خسته نباشید میخواستم،برای مشاوره پکیج وجود نداره؟


  سلام

  برای رشته هایی که در سایت موجود هستند پکیج های آموزشی وجود دارند.

  پکیج کتاب های رشته مشاوره به صورت لینک در اختیار شما قرار گرفت.

 • مهری فیضی

  [ 1398/09/25 12:50:49 ]

  سلام وقت بخیر بنظر شما بازار کار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بهتره یا روانسنجی؟؟ من کدومو بخونم ارزش داره؟! ممنون میشم زوتر پاسخ دهید.


  سلام وقت شما بخیر

  شما میتوانید برای مشاوره تخصصی با رتبه های برتر روانشناسی فرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد را پرکرده و یا با شماره زیر تماس بگیرید: 

  021-8506

 • Fahime

  [ 1398/09/17 22:33:53 ]

  سلام من رشته کارشناسی ام پرستاری است ایا میتونم ارشد روانشناسی عمومی شرکت کنم؟ارشد روان شناسی سلامت چطور؟


  سلام 

  به ظور کلی برای مقطع کارشناسی ارشد محدودیتی وجود ندارد و شما میتوانید رشته دلخواه خود را در دسته های اصلی و شناور انتخاب نمایید.

 • فریبا بوداغی

  [ 1398/09/16 11:25:38 ]

  سلام ارشد خانواده میخوام شرکت کنم کدوم دانشگاه ها و شهرها در دانشگاه ازاد پذیرش دارن ؟


  سلام لطفا برای سوالات تخصصی فرم مشاوره رایگان کارشناسی ارشد را پر نمایید و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • Mohammad reza

  [ 1398/09/11 5:0:20 ]

  سلام. کارشناسی زبان انگلیسی دارم. امکان ادامه تحصیل در رشته روانشناسی بالینی هست؟


  با سلام و احترام

  بله مانعی نیست میتونید شرکت کنید.

  هم چنین برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان با ما در تماس باشید.

  0218506

 • زهرا موسوی

  [ 1398/07/28 13:21:9 ]

  سلام من لیسانس مدیریت بازرگانی دارم آیا میتونم ارشد روانشاسی شرکت کنم؟


  با سلام و احترام

  بله میتونید شرکت کنید و مانعی نیست

  هم چنین میتونید با مشاورین تخصصی و رایگان ما در این رشته در ارتباط باشید.

  تماس با 0218506اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo