منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-موسسه ماهانمعرفی منابع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 97 و آینده شغلی آن

*معرفی رشته ادبيات فارسي

در رشته زبان و ادبيات فارسي و در مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان با نظم و نثر فارسي، تاريخ ادبيات و همچنين نظم و نثر عربي بيش از پيش آشنا مي‌شوند. كساني كه رشته تحصيلي‌شان در دوران كارشناسي نيز ادبيات فارسي بوده است، در مقطع ارشد نيز همان درس‌هاي مقطع كارشناسي را به گونه‌اي تخصصي‌تر دنبال مي‌كنند. اما در رابطه با رشته‌ي «ادبيات مقاومت» بايد گفت كه اين رشته مدت زمان كوتاهي است كه به جمع رشته‌هاي دانشگاهي اضافه شده است و تنها در دانشگاه شهيد باهنر كرمان تدريس مي‌شود. اين رشته به شيوه‌اي تخصصي،‌دانشجويان را با ادبيات پايداري ( يا همان مقاومت) آشنا مي‌كند. در واقع دانشجويان در طول تحصيل خود بيشتر با ادبيات هشت ساله دفاع مقدس ايران و همچنين با ادبيات پايداري كشورهايي چون فلسطين، لبنان، سوريه،‌افغانستان، عراق ، بوسني و هرزگوين، آمريكاي لاتين و ديگر ملل آشنا خواهند شد.

زبان و ادبيات آيينه فرهنگ و تمدن ملت‌هاست. با آشنا شدن با هر زبان و ادبياتي به گونه‌اي با زندگي و احوالات مردمان آن سرزمين آشنا مي‌شويم. ادبيات فارسي نيز آيينه‌اي است تمام‌نما از شيوه معيشت، طرز فكر، انديشه‌هاي فلسفي، عقايد و آراي مذهبي و اخلاقي،‌آداب و رسوم و مانند آن‌ها، براي آشنايي با اين رشته بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه زبان فارسي ، زبان مادري ماست اما خواندن آن به عنوان يك رشته‌ي دانشگاهي چندان كار آساني نيست چرا كه بايد به شيوه‌اي تخصصي با اين رشته آشنا شويم. در اين رشته دو بخش زبان و ادبيات فارسي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. كه زبان فارسي شامل زبان‌شناسي،‌دستور زبان، اصول نگارش و ويرايش و ادبيات شامل سبك‌شناسي ، نقد ادبي، انواع ادبي، تاريخ ادبيات، بديع، معاني، بيان، عروض و نيز متون نظم و نثر كلاسيك مي‌شود.

 منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-موسسه ماهان

 جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

ادبیات تطبیقی

ادبیات عامه

آموزش زبان فارسی

ادبیات روایی

ویرایش و نگارش

نظریه و نقد ادبی

ادبیات معاصر

 

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

2

2

2

2

 

نظم فارسی

30

4

4

4

4

4

4

4

 

نثر فارسی

30

4

4

4

4

4

4

4

 

کلیات مسائل ادبی

30

4

4

4

4

4

4

4

 

عربی

20

2

2

2

2

2

2

2

 

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي/ غلامحسين كريمي دوستان ـ انتشارات سمت

3- تاريخ ادبيات، ادوارد بروان (متن انگليسي)

 

 نثر فارسی

 

سرفصل ها

کلیله و دمنه (مینوی)،گلستان سعدی (یوسفی)، کتاب نثر فارسی ماهان (فصل دوم: کلیله و دمنه؛ فصل هفتم: گلستان سعدی)

تاریخ بیهقی (خطیب رهبر، جلد1و2)، دیبای خسروانی (گزیده تاریخ بیهقی، محمدجعفر یاحقی)، قابوس نامه (یوسفی)، کتاب نثر فارسی ماهان (فصل اول: تاریخ بیهقی؛ فصل ششم: قابوسنامه)

مرزبان نامه (خطیب رهبر، باب1تا آخر4)،گزیده کشف الاسرار (ترابی نژاد)، چهار مقاله (ترابی نژاد)، کتاب نثر فارسی ماهان (فصل چهارم: کشف ­الاسرار؛ فصل پنجم: چهارمقاله)

تاریخ جهانگشا (گزیده شعار)،گزیده مرصادالعباد (امین ریاحی)، کتاب نثر فارسی ماهان (فصل هشتم: تاریخ جهانگشای جوینی؛ فصل سوم: مرصاد العباد)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- کلیله و دمنه (مینوی)

3- گلستان (یوسفی)

4- تاریخ بیهقی (خطیب رهبر، جلد1و2)

5- دیبای خسروانی (گزیده تاریخ بیهقی، محمدجعفر یاحقی)

6- قابوس نامه (یوسفی)

7- مرزبان نامه (خطیب رهبر، باب1تا آخر4)

8- گزیده کشف الاسرار (ترابی نژاد)

9- چهار مقاله (ترابی نژاد)

10- تاریخ جهانگشا (گزیده شعار)

11- گزیده مرصادالعباد (امین ریاحی)

12- تاریخ جهانگشا، شرح حبیب الله عباسی

 

 نظم فارسی

 

سرفصل ها

غمنامه رستم و سهراب (انوری و شعار)، رزم‌نامه رستم و اسفندیار (انوری و شعار)، بهین‌نامه باستان (جعفر یاحقی)، بوستان (شرح خزائلی)، بوستان (شرح و تصحیح یوسفی) مخزن الاسرار (شرح وحید دستگردی)، مخزن الاسرار (شرح برات زنجانی)، کتاب نظم فارسی ماهان (فصل دوم: شاهنامه فردوسی؛ فصل پنجم: بوستان سعدی؛ فصل هشتم: مخزن الاسرار نظامی گنجوی)

حدیقة الحقیقة: خلاصه امیر بانوکریمی (بیشتر مقدمه و اشعار قبل از شروع داستان‌ها)، تازیانه‌های سلوک (قصاید سنایی) شفیعی کدکنی، گزیده شرح قصایدی از خاقانی (مرثیه خوان مدائن، محمدرضا برزگرخالقی، محمدحسین محمدی)، گزیده اشعار خاقانی از دکتر سجادی، بزم دیرینه عروس از معصومه معدن‌کن، گزیده اشعار ناصرخسرو از جعفر شعار، کتاب نظم فارسی ماهان (فصل نهم: حدیقة الحقیقة؛ فصل هفتم: گلستان سعدی؛ فصل چهارم: خاقانی)

غزلیات حافظ (شرح خطیب رهبر)، حافظ‌نامه (بهاء‌الدین خرمشاهی، جلد1و2)، صدای سخن عشق (شرح غزلیات حافظ، حسن انوری)، شرح گزیده غزلیات سعدی (حسن انوری)، شرح غزلیات سعدی (خطیب رهبر)، گزیده قصاید و غزلیات سعدی (شمیسا)، منطق الطیر (شرح صادق گوهرین)، منطق الطیر (تصحیح و تعلیقات شفیعی کدکنی)، کتاب نظم فارسی ماهان (فصل سوم: غزلیات حافظ؛ فصل ششم: غزلیات سعدی؛ فصل هفتم: منطق الطیر)

مثنوی (شرح کریم زمانی، جلد1و2و3)، مثنوی (شرح استعلامی همه دفترها با اولویت دفترهای 1و2)، گزیده مثنوی (بدیع­الزمان فروزان­فر)، کتاب نظم فارسی ماهان (فصل اول: مثنوی معنوی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- غمنامه رستم و سهراب (انوری و شعار)

3- رزم‌نامه رستم و اسفندیار (انوری و شعار)

4- بهین‌نامه باستان (جعفر یاحقی)

5- بوستان (شرح خزائلی)

6-بوستان (شرح و تصحیح یوسفی)

7- مخزن الاسرار (شرح وحید دستگردی)

8- مخزن الاسرار (شرح برات زنجانی)

9- حدیقه: خلاصه امیر بانوکریمی (بیشتر مقدمه و اشعار قبل از شروع داستان‌ها)

10- تازیانه‌های سلوک (قصاید سنایی) شفیعی کدکنی

11- گزیده شرح قصایدی از خاقانی (مرثیه خوان مدائن، محمدرضا برزگرخالقی، محمدحسین محمدی)

12- گزیده اشعار خاقانی از دکتر سجادی

13- بزم دیرینه عروس از معصومه معدن‌کن

14- گزیده اشعار ناصرخسرو از جعفر شعار

15- غزلیات حافظ (شرح خطیب رهبر)

16- حافظ‌نامه (بهاء‌الدین خرمشاهی، جلد1و2)

17- صدای سخن عشق (شرح غزلیات حافظ، حسن انوری)

18- شرح گزیده غزلیات سعدی (حسن انوری)

19- شرح غزلیات سعدی (خطیب رهبر)

20- گزیده قصاید و غزلیات سعدی (شمیسا)

21- منطق الطیر (شرح صادق گوهرین)

22- منطق الطیر (تصحیح و تعلیقات شفیعی کدکنی)

23- مثنوی (شرح کریم زمانی، جلد1و2و3)

24- مثنوی (شرح استعلامی همه دفترها با اولویت دفترهای 1و2)

25- گزیده مثنوی (بدیع­الزمان فروزان­فر)

26- شاهنامه (شرح جوینی،جلد1)

27- بانگ جرس: راهنمای مشکلات دیوان حافظ. پرتو علوی.

28- نامه باستان (شاهنامه) جلد اول. میرجلال الدین کزازی.

29- سراچۀ آوا و رنگ، (گزیدۀ قصاید خاقانی)، میر جلال الدین کزازی

 

 کلیات مسائل ادبی

سرفصل ها

دستور زبان فارسی2 (انوری و احمدی گیوی)، نگاهی تازه به بدیع (شمیسا)، کتاب کلیات مسائل ادبی ماهان (فصل دوم: مباحث مربوط به دستور زبان فارسی؛ فصل سوم: بدیع)

سبک نثر(شمیسا)، بیان(شمیسا)، معانی (شمیسا)، معانی و بیان (جلیل تجلیل)، کتاب کلیات مسائل ادبی ماهان (فصل اول: مباحث مربوط به سبک­شناسی؛ فصل چهارم: بیان؛ فصل پنجم: معانی)

راهنمای نگارش و ویرایش (محمدجعفر یاحقی و مهدی ناصح)، تاریخ ادبیات (تلخیص تاریخ ادبیات صفا، 3 جلد)، کلیات سبک‌شناسی (شمیسا)، کتاب کلیات مسائل ادبی ماهان (فصل دوم: مباحث مربوط به نگارش؛ فصل اول: مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران؛ فصل اول: مباحث مربوط به سبک شناسی)

جویبار لحظه­ها (گزیده ادبیات معاصر، محمدجعفر یاحقی)، ادبیات معاصر (هرمز رحیمیان)، سبک نظم (شمیسا)، عروض و قافیه (ماهیار)؛ کتاب کلیات مسائل ادبی ماهان (فصل ششم: عروض و قافیه)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- دستور زبان فارسی2 (انوری و احمدی گیوی)

3- نگاهی تازه به بدیع (شمیسا)

4- سبک نثر(شمیسا)

5- بیان(شمیسا)

6- معانی و بیان (جلیل تجلیل)

7- راهنمای نگارش و ویرایش (محمدجعفر یاحقی و مهدی ناصح)

8- معانی (شمیسا)

9- تاریخ ادبیات (تلخیص تاریخ ادبیات صفا، 3 جلد)

10- کلیات سبک‌شناسی (شمیسا)

11- جویبار لحظه­ها (گزیده ادبیات معاصر، محمدجعفر یاحقی)

12- ادبیات معاصر (هرمز رحیمیان)

13- سبک نظم (شمیسا)

14- عروض و قافیه (ماهیار)

15- معانی و بیان، علوی مقدم

16- دستور زبان فارسی، خیام پور

 

 عربی      

سرفصل ها

مبادی‌العربیه مبادئ العربیة ج4، رشید شرتوني(صرف: فعل ماضی، مضارع، أمر/ فعل مجرد ومزید/ ثلاثی مزید و رباعی/ صحیح و معتل؛ ترجمه و شرح سیدعلی حسینی (فعل و اقسام آن"ص16" تا انتهای فعل صحیح ومعتل"47")

نحو: رفع فعل مضارع ونصب آن/ جزم فعل مضارع/ فاعل / نائب فاعل/ مبتدا وخبر / مرتبة المبتدأ و خبر / علاقات الخبر بالمبتدأ / ملحقات المبتدأ و الخبر؛ ترجمه و شرح سید علی حسینی (موضوع علم نحو "ص9" تا حذف مبتدا و خبر"ص91")

صرف: اقسام اسم/ مصدر/ مصدر میمی واسم مصدر/مرة ونوع/ اسم فاعل ومفعول/صفت مشبهه/ افعل التفضیل/ اوزان مبالغه؛ ترجمه و شرح حسینی (اقسام اسم(ص134) تا اوزان مبالغه"161")

نحو: مفعول مطلق / مفعول به / عوامل آن: فعل، اسم فعل، اسم فاعل، أمثلة المبالغة، اسم مفعول، صفت مشبهه، مصدر، أفعل التعجب؛ شرح و ترجمه حسینی (مفعول مطلق"ص150" تا فعل تعجب"ص200") مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی(دکتر بیات:1تا31)، نهج البلاغه(توضیحات: ترجمه محمد دشتی، خطبه 3(شقشقیه) 3صفحه، خطبه 193(متقین) 4 صفحه، نامه (53) نامه به مالک اشتر20صفحه، نامه (31) نامه به امام حسین (ع) 14صفحه، نامه (45) نامه به عثمان بن حنیف انصاری 5 صفحه در مجموعه 46 صفحه، خطبه3 و193)، قرآن

کتاب عربی ماهان (صرف:کلمه و اقسام آن تا انتهای جامد و مشتق(ص9-15) و تقسیمات فعل (ثلاثی و رباعی، مجرد و مزید، صحیح و معتل) (ص40-42)؛ نحو: از بناء تا ضمیر فصل و عماد (ص53-62) و منصوبات (مفعول مطلق و مفعول به))

مبادئ العربیةج4، رشید شرتوني(صرف: لازم ومتعدي/ معلوم ومجهول/ تصریف الفعل مع الضمائر/ ادغام/ اعلال وهمزه/ تصریف فعل غیر سالم / تصریف فعل مجهول / مؤکد وغیر مؤکد؛ ترجمه و شرح سید علی حسینی (لازم ومتعدی"ص47" تا انتهای نون توکید "ص134")

نحو: اسم کان و أخواتها/ اسم کاد وأخواتها / حروف مشبهه به لیس / خبر إن و أخواتها / لا نافیه جنس/ ضمیر شأن ؛ترجمه و شرح سید علی حسینی(اسم افعال ناقصه"ص91" تا ضمیر شأن"ص150"

صرف: اسم مکان و زمان واسم آلة / ابنیة الأسماء / اسم مقصور و ممدود / احکام مثنی/ جمع مذکر سالم/ جمع مؤنث سالم؛ ترجمه وشرح سید علی حسینی (اسم مکان"ص163" تا "انتهای جمع مونث"ص193")

نحو: عوامل محذوف مفعول به: تحذیر و اغراء / اختصاص / اشتغال / تنازع/ منادی/ استغاثه / ندبه/ ترخیم/ مفعول له / مفعول فیه / مفعول معه؛ ترجمه و شرح سید علی حسینی (تحذیر واغراء "ص213" تا مفعول معه"ص271")

مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی(دکتر بیات: 32 تا62/ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی،10صفحه از نامه (53))، قرآن

کتاب عربی ماهان (صرف: اسم ممدود، مقصور، منقوص، صحیح الآخر/ مفرد، مثنی، جمع؛ لازم و متعدی تا موکد و غیر موکد (42-49)، نحو:

نواسخ تا انتهای لای نفی جنس (62-67)، مباحث: مفعول فیه،مفعول له، مفعول معه)

مبادئ العربیةج4، رشید شرتوني (صرف: جمع تکسیر/ جموع تکسیر مطرده/ موصوف و صفت /اسم جنس و علم/ مذکر ومؤنث / نسبة / تصغیر/ اعراب/ تقدیر علامات اعراب/ منصرف وغیر منصرف/ بناء؛ ترجمه وشرح حسینی (جمع مکسر "ص193" تا انتهای بناء "ص274")

نحو: حال، اقسام حال، مرتبه حال وصاحب و عامل آن/ تمییز / افعل التفضیل/ افعال مدح وذم/ استثناء/ حروف جر و اضافه . ترجمه و شرح حسینی (حال "ص271" تا انتهای اضافه "360")

مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی(دکتر بیات: 63تا94)، نهج البلاغه(ترجمه محمد دشتی،10صفحه دوم نامه (53) و4صفحه از نامه(31))، قرآن

کتاب عربی ماهان (صرف: مذکر و مونث تا انتهای همزه (15-40)، نحو: حال تا انتهای مجرورات(73-85))

مبادئ العربیةج4، رشید شرتوني( صرف: ضمیر/ اسم اشاره/ اسم موصول / صله موصول/ اسم شرط/ اسم استفهام / کنایات / ظروف /اسماء الأفعال/ عدد اصلی و ترتیبی / حروف معاني/ ملحقات صرف؛ ترجمه و شرح حسینی(ضمیر"ص274" تا انتهای کتاب)

نحو: نعت/ توکید / بدل / عطف/ حکایة / حروف جر / قسم/ عطف/ استفهام، جواب، نفی، ردع، استفتاح/ تفسیر، مفاجأة، استقبال / توقع، لامات وحروف زیاده/ جمله / اعراب /تصریف افعال(از نعت"ص360" تا انتهای کتاب )

مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی(دکتر بیات: 95تا1نهج البلاغه(ترجمه محمد دشتی،10صفحه از نامه (31) و 22)، نامه (45))، قرآن

کتاب عربی ماهان (توابع "ص85" تا انتهای کتاب)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مبادی‌العربیه/ ترجمه و شرح سیدعلی حسینی

3- مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی / دکتر بیات

4- نهج البلاغه / ترجمه محمد دشتی

5- قرآن


پرسش های پاسخ داده شده
 • یاسر شمس الدینی

  [ 1398/06/22 0:27:6 ]

  با سلام. لطفا میخواستم ببینم موسسه ماهان جزوه منابع کارشناسی رشته ادبیات داره؟؟قیمت پکیج کامل جزوه هایش چند هستش؟


  با سلام و احترام 

  از قسمت فروشگاه آنلاین میتوانید نسبت به خرید پک کامل این رشته اقدام نمایید.

 • یاسر شمس الدینی

  [ 1398/06/22 0:27:59 ]

  با سلام. لطفا میخواستم ببینم موسسه ماهان جزوه منابع کارشناسی رشته ادبیات داره؟؟قیمت پکیج کامل جزوه هایش چند هستش؟


  با سلام و احترام

  پکیج کامل جزوات رشته ادبیات را از فروشگاه آنلاین ما خریداری بفرمایید.

  با ارزوی موفقیت شما

 • مسلم

  [ 1397/07/14 15:35:42 ]

  سلام.من میخوام کتاب نظم فارسی ماهان سفارش بدم میخواستم بدونم چند صفحه؟ آیا فقط سوالات ا ازمونهای گذشته رو داره یا توضیحات دیگری هم موجوده درکل محتویات کتاب چی هست؟


  با سلام و احترام

  این کتاب در 339 صفحه تدوین شده است، که شامل شرح درس به صورت کامل و ذکر نکات مهم و تست های هر درس به صورت جداگانه است.

  تست ها از سال های مختلف آزمون های گذشته هستند برای تهیه منابع کارشناسی ارشد ادبیات می توانید به سایت ماهان مراجعه فرمایید.

  با آرزوی موفقیت شما

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Shabnam

  [ 1397/06/20 14:7:29 ]

  سلام من‌کارشناسی ادبیات فارسی خوندم می‌خوام امسال کنکور ارشد شرکت‌ کنم اما بین رشته خودم و روانشناسی و مشاوره مرددم میخواستم ببینم باتوجه به اینکه به تدریس علاقه دارم کدوم رشته آینده شغلی بهتری برای من داره؟


  باسلام 

  باتوجه به گفته هایتان برای دبیری و تدریس توصیه ماهان به شما ادامه دادن رشته ادبیات است .رشته های نظیر مشاوره و روان شناسی حوزه ی کار ی متفاوتی نسبت به دبیری و آموزش دارند.

 • مهسام

  [ 1397/02/30 0:57:3 ]

  سلام من قصد خرید بسته ی کلیات مسائل ادبی رو دارم توی سایت و سبد خرید زده شده قیمت 35000 تومان ، موقع پرداخت مبلغ برای چی میزنه مبلغ پرداختی 50000 هزار تومان


  باسلام 

  هزینه پیک 15هزارتومان هست که براتون ارسال میشه به همین دلیل میزنه 50هزارتومان.

 • مهسام

  [ 1397/02/07 12:23:54 ]

  سلام من میخوام ارشد ادبیات بخونم از اونجایی که منابع ارائه شده خیلی زیاد و متنوع هست و من هم کارشناسی رشته ادبیات نبودم دسترسی دقیق و کامل به همه منابع رو ندارم آیا کتاب هایی که موسسه ماهان برای این رشته ارائه داده منابع کاملی هست و برای موفقیت توی این رشته دانشگاه سراسری تهران یا شیراز مطالعه همین کتاب ها کافیه؟!


  با سلام

  خدمتتون اعلام کنم که منابعی که ماهان دراختیار گذاشته همان منابعی هست که مورد نیاز هر داوطلب برای کنکور است که نیاز دارد روی آن مطالعه داشته باشد.و همان کافی است.
  موفق باشید

 • مرتضی شفائی

  [ 1397/01/21 15:0:36 ]

  سلام برای قبولی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد باید چه رتبه ای بیاریم


  با سلام

  داوطلب گرامی شما میتوانید برای بدست آوردن رتبه و دانشگاه موردنظر در سایت ماهان درقسمت تخمین رتبه درصد ها رو مشخص کنید تا دانشگاه و رتبه مورد نظر برای قبولی را به شما نشان دهد .
  موفق باشید

 • میلاد دریایی

  [ 1397/01/17 0:30:17 ]

  سلام.وقت بخیر. بنده رشته ی کارشناسیم مهندسی بود،کنکور ارشد میتونم رشته ی ادبیات شرکت کنم؟


  سلام دوست عزیز،

  بله میتواند تغییر رشته داشته باشید و مشکلی نیست.
  با آرزوی موفقیت شما.

 • ندا

  [ 1396/06/29 12:49:52 ]

  سلام من دیروز کتاب سفارش دادم میخواستم بدونم چقدر طول میکشه تا به دستم برسه؟


  سلام معمولا سه روز کاری

 • الی

  [ 1396/06/17 11:26:16 ]

  سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم حداکثر چند بار امکان تحصیل در هر مقطع و در هر دوره وجود داره؟؟ اگه ارشد شبانه ادبیات بخونم میتونم مجددا در همون مقطع ارشد ولی دوره روزانه رشته دیگری بخونم یا ن؟؟ و اینکه آیا میشه در مقطع ارشد دو بار در دو رشته مختلف روزانه بخونیم؟ خیلی ممنون ک وقت میگذارید و ب سوالات پاسخ میدهید، متشکرم


  سلام  خدمت شما دوست عزیز

  برای دوره های روزانه یکبار بیشتر نمی تونید شرکت کنید
  اما برای دوره های غیر روزانه محدودیتی وجود ندارد شما به دفعات میتونید شرکت کنید.
  شاد و موفق باشید.اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo