spinner logo

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات-موسسه ماهانمعرفی منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 97 و آینده شغلی آن

رشته علوم ارتباطات اجتماعي

انسان‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ با بشر اوليه‌ تفاوت‌ بسياري‌ دارد و بايد براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با او، بخصوص‌ ارتباطي‌ با نفوذ و پايدار كه‌ با حرف‌ها و تجربه‌هاي‌ تازه‌ و ناگفته‌ همراه‌ باشد، به‌ هنر و دانش‌ پيچيده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ مجهز بود. اين‌ علم‌ امروزه‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ سراسر دنيا تدريس‌ مي‌شود و در كشور ما نيز با دو گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ و روابط‌ عمومي‌، يكي‌ از رشته‌هاي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ است‌.

گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ نهال‌ تنومندي‌ است‌ كه‌ از چشمه‌هاي‌ هنر و ادبيات‌، فرهنگ‌ و فلسفه‌، سياست‌ و اقتصاد، صنعت‌ و تكنولوژي‌ سيراب‌ مي‌شود براي‌ همين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ دروس‌ تئوري‌ و نظري‌ مانند مباني‌ جمعيت‌شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ وانديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌ را مطالعه‌ مي‌كند همچنين‌ دروسي‌ را كه‌ هم‌ جنبه‌ عملي‌ و هم‌ جنبه‌ تئوري‌ دارند مثل‌ اصول‌ و تكنيك‌هاي‌ تهيه‌ خبر، مصاحبه‌، گزارش‌، روش‌ تحقيق‌، عكاسي‌ خبري‌، صفحه‌آرايي‌ و ويراستاري‌ را آموزش‌ مي‌بيند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف علوم‌ ارتباطات‌:

مباني‌ جامعه‌شناسي‌، مباني‌ جمعيت‌ شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، تاريخ‌ و تفكر اجتماعي‌ در اسلام‌، مباني‌ تاريخ‌ اجتماعي‌ ايران‌، آمار مقدماتي‌ ، آمار در علوم‌ اجتماعي‌ ، زبان‌ تخصصي‌ ، اصول‌ علم‌ اقتصاد، روانشناسي‌ اجتماعي‌، اصول‌ علم‌ سياست‌، كليات‌ حقوق‌ ، حقوق‌ اساسي‌، روش‌ تحقيق‌ نظري‌، روش‌ تحقيق‌ عملي‌، نظريه‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، اصول‌ سازمان‌ و مديريت‌، سمينار مسائل‌ سياسي‌ و استراتژي‌ معاصر، انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌، مباني‌ ارتباطات‌ جمعي‌، ارتباطات‌ بين‌المللي‌، ارتباطات‌ سياسي‌، ارتباطات‌ انساني‌، روش‌هاي‌ بررسي‌ و تحليل‌ پيام‌هاي‌ ارتباطي‌، ارتباطات‌ تصويري‌، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌، گرافيك‌ و صفحه‌آرايي‌ در مطبوعات‌، فتوژورناليسم‌ (عكاسي‌ خبري‌) ، تكنولوژي‌ چاپ‌ و نشر، تجزيه‌ و تحليل‌ برنامه‌هاي‌ راديو و تلويزيون‌، افكار عمومي‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، ارتباطات‌ در جهان‌ سوم‌، حقوق‌ ارتباط‌ جمعي‌، شيوه‌ نگارش‌ فارسي‌ در مطبوعات‌.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌:

اصول‌ روزنامه‌نگاري‌ ، روزنامه‌نگاري‌ عملي‌ ، ويراستاري‌ و مديريت‌ اخبار، روزنامه‌نگاري‌ تخصصي‌، تاريخ‌ روزنامه‌نگاري‌، نقد، تفسير و مقاله‌ در مطبوعات‌. گرايش‌ روابط‌ عمومي‌ كارشناس‌ خوب‌ روابط‌ عمومي‌ برخلاف‌ ذهنيت‌ عامه‌ مردم‌ سعي‌ در پنهان‌ ساختن‌ اخبار بد ندارد همچنين‌ وظيفه‌اش‌ در بسط‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مستقيماً از سطوح‌ بالاتر سازمان‌ مي‌گيرد، خلاصه‌ نمي‌شود. بلكه‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ يك‌ مشاور است‌ كه‌ جريان‌ دو طرفه‌ ارتباطي‌ را بين‌ سازماني كه براي آن كار مي‌كند و مخاطبانش‌ ميسر مي‌سازد و بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رمز موفقيت‌ يك‌ برنامه‌ مؤثر روابط‌ عمومي‌، قابليت‌ انتقال‌ پيام‌ صحيح‌ از راه‌ صحيح‌، در زمان‌ مطلوب‌ و به‌ فرد صحيح‌ است‌. در واقع‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ از يك‌ سو وظيفه‌ آگاه‌ كردن‌، خبر دادن‌ و مطلع‌ كردن‌ مردم‌ از مقاصد مديريت‌ سازمان‌ را بر دوش‌ دارد و از سوي‌ ديگر مسؤوليت‌ ارائه‌ مشورت‌هاي‌ كارشناسانه‌ با مديريت‌ مؤسسه‌ در مورد طرز تفكر مردم‌ و گروه‌هاي‌ مورد توجه‌ آن‌ حوزه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ افكار عمومي‌ و بررسي‌ جامعه‌شناختي‌ گرايش‌ها و طرز تفكرهاي‌ مردم‌ بر عهده‌ او است.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روابط‌ عمومي‌:

اصول‌ روابط‌ عمومي‌ ، مديريت‌ و روابط‌ عمومي‌، روابط‌ عمومي‌ عملي‌ ، تكنيك‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌، اقناع‌ و تبليغ‌ ، ارتباط‌ با مطبوعات‌، ارتباطات‌ شفاهي‌.

توانايي‌هاي‌ لازم :

دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از:

1ـ داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نويسندگي‌ 2ـ كنجكاوي‌، تيزبيني‌ و نكته‌سنجي‌ 3ـ داشتن‌ ضريب‌ هوشي‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌ 4ـ توانايي‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ 5ـ صبر و حوصله‌ زياد 6ـ داشتن‌ توانايي‌ جسمي‌ و رواني‌ براي‌ دوندگي‌هاي‌ اضطراري‌ 7ـ قدرت‌ تفكر سريع‌ 8ـ عشق‌ به‌ كار خبري‌ 9ـ مؤمن‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ و داشتن‌ تقوا 10ـ نداشتن‌ خودبيني‌، غرور و تكبر، انزواجويي‌، ساده‌لوحي‌، تعصب‌ فكري‌، فضل‌ فروشي‌، گزافه‌ گويي‌ و تندخويي‌ 11ـ داشتن‌ توانايي‌هاي‌ ارتباطي‌ 12ـ داشتن‌ حافظه‌اي‌ بيش‌ از حد‌ متوسط‌ جامعه. (براي‌ مصاحبه‌) البته‌ به‌ ندرت‌ ممكن‌ است‌ فردي‌ از تمامي‌ اين‌ خصايص‌ برخوردار باشد و هدف‌ از تجسم‌ فردي‌ با ويژگي‌هاي‌ دوازده‌گانه‌ فوق‌، صرفاً ترسيم‌ تصويري‌ ايده‌آل‌ از يك روزنامه‌نگار‌ است‌. ويژگي‌هايي كه هر روزنامه‌نگار‌ بايد كوشش‌ كند تا در حد امكان‌ به‌ آن‌ها دست‌ يابد‌. دانشجوي‌ روابط‌ عمومي‌ نيز علاوه‌ بر ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ يك‌ روزنامه‌نگار بايد از توان‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بالا، قدرت‌ ريسك‌، توان‌ كارهاي‌ اجرايي‌ و قدرت‌ سخنوري‌ برخوردار باشد.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

براساس‌ آمار ارائه‌ شده‌ در فصلنامه‌ "رسانه‌" از سال‌ 1351 تا 1373 حدود يك‌ هزار نفر دانشجوي علوم ارتباطات، فار‎‎غ‌التحصيل شده‌اند و از اين‌ تعداد تنها 60 نفر در مطبوعات‌ مشغول‌ به‌ كار هستند و 940 نفر بقيه‌ به‌ مشاغل‌ غيرمطبوعاتي‌ اشتغال‌ دارند. بدون‌ شك‌ عوامل‌ بسياري‌ در اين‌ مسأله‌ نقش‌ داشته‌اند اما يكي‌ از مهمترين‌ دلايل‌ اين‌ است‌ كه‌ تعدادي‌ از دانشجويان‌ در طي‌ سال‌هاي‌ فوق‌، رشته‌ علوم‌ ارتباطات‌ را بدون‌ شناخت‌ لازم‌ و از سرناچاري‌ يا به‌ طوري‌ اتفاقي‌ انتخاب‌ كرده‌اند، در نتيجه‌ آمادگي‌ و توانايي‌ لازم‌ را براي‌ حضور در مطبوعات‌ نداشته‌اند از سوي‌ ديگر وابستگي‌ اكثر مطبوعات‌ آن‌ دوران‌ به‌ ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و شرايط‌ دشوار استخدام‌، عامل‌ مهمي‌ در عدم‌ حضور فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در شغل‌هاي‌ مربوط‌ بوده‌ است‌.

البته‌ در حال‌ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد و تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاري‌ها، اكثر فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ بازار كار مي‌شوند. فرصت‌هاي‌ شغلي‌ فارغ‌التحصيلان‌ روابط‌ عمومي‌ نيز در حال‌ حاضر بهتر شده‌ است‌ چون‌ زماني‌ كار روابط‌ عمومي‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ مساوي‌ با شيريني‌ دادن‌ در جشن‌ها و پلاكارد زدن‌ و عرض‌ تسليت‌ دادن‌ در زمان‌ سوگواري‌ها بود اما امروزه‌ مردم‌ انتظارات‌ بسياري‌ از روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ها دارند و مايلند آن‌ها را در جريان‌ آخرين‌ اطلاعات‌ و اخبار درون‌ سازماني‌ قرار دهند و نظرات‌ و ديدگاه‌هايشان‌ را به‌ گوش‌ مسؤولين‌ سازمان‌ها برسانند؛ كاري‌ تخصصي‌ كه‌ از عهده‌ هر فردي‌ برنمي‌آيد و به‌ همين‌ دليل‌ سازمان‌ها ترجيح‌ مي‌دهند كه‌ از فارغ‌التحصيلان‌ روابط‌ عمومي‌ براي‌ كار در اين‌ بخش‌ مهم‌ و حياتي‌ بهره‌ ببرند.

 

جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

علوم ارتباطات اجتماعی

مدیریت رسانه

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

ارتباطات حج و زیارت

مطالعات فرهنگی و رسانه

زبان عمومی و تخصصی

30

1

3

1

1

1

مبانی کلی ارتباط جمعی

25

1

4

1

1

1

اصول روزنامه نگاری

25

1

0

1

1

1

تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

20

1

0

1

1

1

کاربرد آمار و روش تحقیق

25

1

2

1

1

1

دانش مدیریت

25

0

4

0

0

0

اخلاق و معارف اسلامی

20

0

2

0

0

0

 

زبان عمومی و تخصصی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضانی

جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

متون تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم ارتباطات اجتماعی

 

مبانی کلی ارتباط جمعی

 

سرفصل ها

نظریه‌های ارتباطات ترجمه دهقان کل کتاب به غیر از فصول 3و7و16و17و18 و همان مباحث در کتاب مهدی زاده- مبانی ارتباطات جمعی به غیر از بخش سوم

مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی- هرمز مهرداد

مبانی کلی ارتباط جمعی ماهان

ارتباطات­شناسی محسنیان راد: مدلها، و فصل سوم نظریه­های ارتباطات دهقان، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطی و همین مباحث در کتاب مهدی زاده- وسایل ارتباطات جمعی و جامعه شناسی ارتباطات

باقی مانده کتاب مهدی زاده- مطالعات جان فیسک و کاربرد نظریه ارتباطات ویندالو تکمله ای بر نظریان ارتباطی و بخش سوم مبانی ارتباطات جمعی

ارتباطات توسعه، حقوق مطبوعات. عصر اطلاعات

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- نظریه‌های ارتباطات / ورنرسورین؛ ترجمه دکترعلیرضادهقان - انتشارات دانشگاه تهران

3- ارتباط‌شناسی / دکترمهدی محسنیان راد - انتشارات سروش(تاکید بر قسمت مدل‌هایش)

4- درآمدی بر مطالعات ارتباطی / جان فیسک؛ ترجمه مهدی غبرایی - دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها

5- افکار عمومی / ژودیت لازار؛ ترجمه مرتضی کتبی - نشر آگه

6- وسايل ارتباط جمعی / دکترمعتمد نژاد - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

7-عصر اطلاعات (جلد جامعه شبکه‌ای)/ مانوئل کاستلز؛ ترجمه علیقلیان - نشر طرح نو

8- جزوه ارتباطات توسعه خانیکی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

9-فصلنامه رسانه به شماره های 62-63

10- سواد رسانه‌ای/ جیمز پاتر، ترجمه اسدی و همکاران سیمای شرق

11- نظریه‌های رسانه/ مهدی‌زاده انتشارات همشهری

12- درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی/ دنیس مک کوایل، ترجمه پرویز اجلالی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

13- جامعه شناسی ارتباطات دکتر ساروخانی-انتشارات اطلاعات

14- نظریه های مخاطب شناسی رسانه دکتر مهدی زاده

15- مبانی ارتباط جمعی- زارعیان

16- مخاطب شناسی دنیس مک کوایل- ترجمه منتظرالقائم

 

اصول روزنامه نگاری

سرفصل ها

خبر نویسی (تعاریف، ارزش­های خبری، عناصر خبری، سبک­های خبرنویسی، لید و منبع خبر، تیتر خبر)

مصاحبه مطبوعاتی، گزارش­نویسی در مطبوعات

مقاله­نویسی، شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

مدیریت و ویراستاری خبر، روزنامه‌نگاری توسعه

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- روزنامه‌نگاری نوین/ نعیم بدیعی و حسین قندی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

3- روش‌های مصاحبه خبری/مهدی محسنیان راد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

4- خبر/ یونس شکرخواه- قابل دانلود در پرتال ماهان

5- مقاله‌نویسی در مطبوعات/ حسین قندی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

6- روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر/ دکتر معتمدنژاد انتشارات سپهر

7- مقاله "گزارش‌نویسی چشم عقاب روزنامه نگاری"/ فرقانی- فصلنامه رسانه- قابل دانلود در پرتال ماهان

8- نگارش رسانه‌ای/ مهدخت بروجردی-‌ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین جزوات روزنامه نگاری اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

سرفصل ها

از سید ضیاء تا بختیار - ایران در چهار کهکشان ارتباطی (جلد دوم و سوم)

تاریخ جنگ سرد - تاریخ تحلیلی مطبوعات

تاریخ مطبوعات جهان - قدرت‌های جهان مطبوعات

مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت - روزنامه‌نگاری معاصر

کتاب تاریخ معاصر ایران و جهان ماهان

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- تاریخ ایران و جهان دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی

3- از سید ضیاء تا بختیار/ مسعود بهنود

4- تاریخ جنگ سرد/ آندره فونتن

5- مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت/ عبدالرحیم ذاکر حسین

6- روزنامه‌نگاری معاصر/ کاظم معتمدنژاد

7- تاریخ تحلیلی مطبوعات/ محیط طباطبایی

8- قدرت‌های جهان مطبوعات/ مارتین واکر

9- تاریخ مطبوعات جهان/ آلن پیر

10- ایران در چهار کهکشان ارتباطی/ مهدی محسنیان راد (جلد دوم و سوم)

 

کاربرد آمار و روش تحقیق

سرفصل ها

الف) شناخت، علم، روش

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشاراتماهان(فصل 9)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 1)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصول 1 و 8)

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (ارل ببی) (فصول 1 تا 3)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل 2)

ب) طرح تحقیق و عناصر اساسي:

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 10)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 3و4)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم‌اجتماعی(فصل 2)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی: فصول 3 ( تعیین و تصریح مسئله تحقیق) و 4 ( تهیه معرف برای مفاهیم)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: فصول چهارم(تعیین موضوع تحقیق و طرح برنامه تحقیق) و پنجم ( مفاهیم و عملیاتی کردن و سنجش متغیرها)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ارل ببی) (فصول چهارم تا ششم)

ج: مباحث دیگر

طراحی پژوهش های اجتماعی

تحقیق در رسانه‌های جمعی

الف) روش‌هاي تحقيق اجتماعي و تكنيك‌هاي جمع‌آوري اطلاعات

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 14)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصول 9 تا 11)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصول6و 9)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(فصول هشتم تا دوازدهم)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی: فصول 1 ( ماهیت پیمایش ) و 6 ( تهیه پرسشنامه) و 7 ( اجرای پرسشنامه)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: فصول هفتم تا یازدهم (تحقیقات پیمایشی، آزمایش، تحقیق میدانی و مطالعات مشاهده­ای، روش­های تحلیل داده­های موجود، تحقیق ارزیابی)

الف) نمونه‌گیری

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 11)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 5)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی(فصل 3)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(فصل 8)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی(فصل 5)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی(فصل 6)

ب) اعتبار و پایایی

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 13)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 8)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصل 4)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: قسمت­های اعتبار و پایایی (فصل 5)

ج) آمار توصیفی، آنالیز ترکیبی و احتمال، متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته و توام

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصل 7)

روش تحقیق در علوم اجتماعی (فصل 13 تا 16)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی ( فصل 8 تا 17)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ( فصل12 تا 16)

راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (فصل 5)

تحقیق در رسانه­های جمعی (فصل 3 و 6 و 10 و 11 و 12)

روش­های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

منابع

1- کاربرد آمار و روش تحقیق علوم ارتباطات، موسسه ماهان

2- آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، موسسه ماهان

3- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی ـ نشر نی

4- نحوه انجام تحقيقات اجتماعي / ترز. ال. بيكر، ترجمه هوشنگ نايبي، نشر نی

5- طراحی پژوهش­های اجتماعی- نورمن بلیکی- ترجمه چاوشیان-نشر نی

6- روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی / ارل ببی، ترجمه رضا فاضل- انتشارات سمت

7- خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی- حسین صنعتی

8- تحقیق در رسانه‌های جمعی / راجر دی. ویمر- انتشارات سروش

9- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (بخش پنجم) / دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نايبي، نشر نی

10- روش‌های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی / علی دلاور- انتشارات دانشگاه پیام نور

11-روش تحقیق در علوم اجتماعی / تالیف دکتر علی دلاور، نشر نویسنده

12-احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی / تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

13-روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی / باقر ساروخانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

14-کندو کاوها و پنداشته‌های دکتر رفیع پور

 

دانش مدیریت

سرفصل ها

مفاهیم اولیه و کلیات مدیریت، مکاتب مدیریت، خلاقیت و نوآوری

تصمیم‌گیری، کلیات برنامه­ریزی، انواع برنامه‌ریزی، سازماندهی

رهبری، ارتباطات، کنترل، انگیزش و نیازها ادراک

شخصیت، فرهنگ سازمانی، تغییر، یادگیری، گروه، منابع انسانی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضاییان

3- رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان

4- مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی

5- مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

6- رفتار سازمانی رابینز

7- تئوری‌های مدیریت رابینز

8- جامعه‌شناسی سازمان‌های دکتر قلی‌پور

 

اخلاق و معارف اسلامی

سرفصل ها

اندیشه اسلامی (بخش‌های: 1- انسان و ایمان، 2- وجود خدا، 3- صفات خدا، 4- مسئلة شر)

اندیشه اسلامی (بخش‌های: 1- توحید و شرک، 2- معاد و جاودانگی انسان، 3- اهداف، ابعاد و قلمرو دین)

اندیشه اسلامی (بخش‌های: 1- پیشینه دین و پیامبری، 2- شناخت اسلام، 3- امامت و ولایت، 4- مرجعیت و ولایت در عصر غیبت)

اخلاق و تربیت اسلامی (بخش‌های: 1- کلیات، 2- انسان‌شناسی و حقیقت تربیت، 3- مبانی تربیت اسلامی، 4- هدف از تربیت، 5- اصول تربیتی اسلام، 6- ابعاد تربیت، 7- راهبردهای تربیتی اسلام، 8- مراحل و محیط تربیت)

منابع

1- اندیشة اسلامی1 / آیت‌الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، انتشارات دانشگاه پیام‌نور

2- اندیشة اسلامی2 / آیت‌الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، انتشارات دانشگاه پیام‌نور

3- اخلاق و تربیت اسلامی/ محمدتقی رهبر و محمدحسن رحیمیان، انتشارات سمت

 

 

 

نظرات کاربران

UserImage

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo