منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق | موسسه ماهان



منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق موسسه ماهان 

 

رديف

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

حقوق خصوصی

حقوق بین‏الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق عمومی

1

متون حقوقی

30

1

2

1

1

2

حقوق مدنی

20

3

0

0

0

3

حقوق تجارت

15

1

0

0

0

4

آئین دادرسی مدنی

15

1

0

0

0

5

متون فقه

20

1

0

1

1

6

حقوق جزای عمومی

15

0

0

2

0

7

حقوق جزای اختصاصی

20

0

0

2

0

8

حقوق بین‏الملل عمومی

20

0

2

0

1

9

حقوق اداری

15

0

0

0

2

10

حقوق اساسی

15

0

1

0

2

11

حقوق مدنی «تعهدات»

15

0

1

0

0

12

حقوق بین‏الملل خصوصی

15

0

1

0

0

13

آئین دادرسی کیفری

15

0

0

2

0

   

زبان انگلیسی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

1- متون حقوقی دکتر رمضانی و بانک تست ماهان

2ـLaw text

3ـA concise Dictionary of law

4ـGCSE Law

متون فقه 

سرفصل ها

كتاب متاجر،جهاد، حدود و قضا.

كتاب قصاص، ديات

وقف ، دین، ضمان، حواله، رهن، وصایا، ارث، شفعه، وکالت، ودیعه، عاریه

نکاح، طلاق، خلع، مبارات، حجر، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، شهادات، کفالتف اجاره، صلح

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- متن تحريرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالي سيد مهدي دادمرزي).

3- لمعه دمشقيه ترجمه دكتر علي شيرواني

حقوق بین الملل عمومی 

سرفصل ها

تاريخ تحول حقوق بين‌الملل، مباني حقوق بين‌الملل، منابع آن به استثناي معاهدات، طبقه‌بندي و سلسله مراتب حقوق بين الملل و وجوه تمايز آن با حقوق داخلي، تدوين و توسعه

حقوق معاهدات بين‌المللي،اعضاي جامعه بين‌الملل و اعمال يكجانبه در حقوق بين‌الملل

حقوق درياها و آب راه‌‌هاي بين المللي ، حقوق هوايي و فضايي

حقوق ديپلماتيك و كنسولي و مسئووليت بين المللي دولت، روش‌‌هاي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، روابط مخاصماتی بین تابعان، اصل عدم توسل به زور، استثنائات، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بين المللي عمومي: دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي چ،گنج دانش.

3-جزوة حقوق بين‌الملل عمومي دكتر بيگ‌زاده استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

4- بايسته‌هاي حقوق بين المللي عمومي‌،دكتر رضا موسي زاده،چ ،ميزان.

 

حقوق جزای اختصاصی 

 

سرفصل ها

قصاص(مواد 289-727)و بخش اول دیات در ق.م.ا

سایر جرایم علیه اشخاص در تعزیرات و قوانین دیگر(سقط جنین-اسیدپاشی-تهدید-جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و ...)-جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص(توهین-افترا-قذف-نشر اکاذیب-افشای اسرار حرفه‌ای- هتک حرمت-مراسلات- مزاحمت تلفنی- هتک حرمت منزل- توقیف یا اخفای غیرقانونی- آدم ربایی- جرائم جنسی)

جرائم علیه اموال(کلاهبرداری و صور خاص آن- خیانت در امانت و صور خاص آن-سرقت- صدور چک)

جرائم علیه امنیت (محاربه-بغی-افساد-تشکیل جمعیت-جاسوسی-تبلیغ علیه نظام-تحریک و تهدید به بمب گذاری-همکاری با دول متخاصم- سو قصد به جان مقامات )جرائم علیه آسایش عمومی(جعل-استفاده از آن-قلب و ترویج آن- رشا و ارتشا)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزاي اختصاصي،ايرج گلدوزيان،انتشارات دانشگاه تهران.

3- حقوق جزاي اختصاصي،حسين مير محمد صادقي.

 

*قوانین خاص و نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت و رویه در جمع‌بندیها متمرکز می‌شود.

حقوق مدنی ( تعهدات )

 

سرفصل ها

اقسام عقود و معاملات و شرايط اساسي براي صحت معامله از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني و مباحث مربوطه

اثر معاملات، شرايط ضمن عقد معاملات فضولي از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني و مباحث مربوطه

سقوط تعهدات (وفاي به عهد، اقاله، ابراء، تبديل تعهد، تهاتر، مالكيت في‌الذمه)

بخش دوم و بخش سوم از كتاب وقايع حقوقي (غصب، استيفاء، ايفاي ناروا از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (مواد 308 تا 327) به همراه مواد (301 تا 306 و 328 تا 337) دكتر كاتوزيان و قانون مسئوليت مدني

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- قانون مدني در نظم حقوق كنوني،دكتر ناصر كاتوزيان.

3- اعمال حقوقي دكتر كاتوزيان.

4- وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان.

5- قانون مسئوليت مدني

6- جزوة حقوق مدني 3 و 4 دكتر دروديان استاد دانشگاه تهران.

7-شرح قانون مدنی اثر فرهاد و شیرین بیات

حقوق مدنی

 

سرفصل ها

اشخاص و محجورين- اموال و مالكيت (انواع مال- حقوق مختلفه اشخاص در اموال- مالكيت- حق انتفاع - حق ارتفاق- احكام املاك مجاور- حريم املاك)عقد وقف- احياء اراضي موات،اشياء پيدا شده،حيوانات ضاله،دفينه

مدنی 3 و 4 شاملعقود و تعهدات به طور كلي،شرايط صحت در معاملات،اثر معاملات،شروط ضمن عقد و معاملة فضولي.سقوط تعهداتضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد.

نكاح و انحلال عقد نكاح.عقود معين (وديعه،عاريه،بيع،اجاره،مزارعه،مساقات،مضاربه و جعاله، ضمان،حواله،كفالت،رهن،شركت،قرض،صلح،هبه و وكالت).

حقوق اخذ به شفعه،وصيت و ارث .

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان

2-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر میزان

3- وقایع حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

4- اعمال حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

5- درسهایی از عقود معین 1 و 2- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر گنج دانش

6- قوائد عمومی قراردادها 1- دکتر صفایی

7- مختصر حقوق خانواده- دکتر صفایی

 

حقوق اساسی

 

سرفصل ها

ويژگي‌‌هاي حقوق اساسي، قانون اساسي(در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن،وجوه تمايز آن با قانون عادي) دولت كشور و اشكال، رژيم‌‌هاي سياسي، حقوق فردي و آزادي‌‌هاي عمومي

قوه‌ي مجريه يا دستگاه حكومت،اثرات متقابل قوه‌يمجريه و مقننه و انتخابات، تفكيك قوا و پارلمان يا دستگاه قانونگذاري

اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی ایران ، زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور و حقوق ملت

قوه مقننه، قوه قضائيه، و نهادهای خاص ، شوراها،رهبر،وظايف رهبري و قوه مجريه

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق اساسي دكتر سيد محمد‌هاشمي‌2 جلد.

3- قانون اساسي.

4- بايسته‌هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي.

 

آیین دادرسی مدنی

 

سرفصل ها

سازمان قضايي ايران،صلاحیت دادگاه‌ها، وكالت در دعاوي، نظارت بر رفتار قضات، دادرسی نخستین دعوا و شرایط اقامه دعوا ، انواع دعاوی، دعوای مالکیت و تصرف، دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، ایرادات

مطابق با سرفصل‌های کلیات، صلاحیت، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد دعوا و دادخواست، امور اتفاقی (تامین خواسته و دستور موقت)، دعاوی طاری، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل

مطابق با سرفصل‌های امور اتفاقی، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل، رای

طرق شکایت از آرا( واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی)

مطابق با سرفصل‌های تجدید نظر خواهی، طرق فوق العاده شکایت از آرا از کتاب ماهان

اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی اعسار

مطابق با سرفصل‌های داوری ، هزینه دادرسی و اعسار ، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد، اجرای احکام مدنی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- كتاب آئين دادرسي مدني،دكتر عبدالله شمس 2 جلد.

3- متن قانون اجراي احكام مدني.

4- متن قانون آئين دادرسي مدني و مواد مربوط به دادرسي مدني از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81.

 

حقوق تجارت

 

سرفصل ها

تاجر و اعمال تجاري (كليات،دلالي،حق العمل‌كاري،قرارداد حمل و نقل،قائم مقام تجاري ، ضمانت، اسم تجاري ، شخصیت حقوقی

كليات شركت‌‌ها- شركت‌هاي سهامي‌

ساير شركت‌هاي تجاري،تصفيه و ثبت شركت‌ها ، اسناد تجاري (سفته،برات).

چك و اسناد در وجه حامل، ورشكستگي و تصفيه.

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2-حقوق تجارت،دكتر ربيعا اسكيني 5 جلد.

3- قانون تجارت در نظم حقوق كنوني محمد دميرچيلي.

 

حقوق جزای عمومی

 

سرفصل ها

کلیات(تعریف حقوق جزا-جایگاه حقوق جزا-منابع-مکاتب-تاریخ تحولات کیفری-عنصر قانونی-اصل قانونی بودن-تفسیر قوانین کیفری-قلمرو قوانین کیفری در مکان و زمان-عنصر مادی جرم-تقسیم بندی جرائم بر اساس عنصر مادی(مواد 1-13)تعدد-تکرار

عنصر روانی جرم-رابطه علیت و نظریه های پیرامون آن-شروع به جرم-جرم محال- جرم عقیم- مباشرت در ارتکاب-شرکت در جرم- سردستگی- جرائم سازمان یافته- مسئولیت ناشی از عمل دیگری-مسولیت کیفری اشخاص حقوقی- سقوط مجازات- (130-122)- (145-140)

علل موجهه یا اباحه- موانع مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت و اقدامات تامینی و تربیتی159-146 و 497-492 ادله اثبات

طبقه‌بندی مجازات‌ها و اهداف و اصول حاکم بر مجازات‌ها- تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط- موارد جایگزین حبس 87-14

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزاي عمومي،دكتر محمد علي اردبيلي،دو جلد،ميزان.

3- بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي،دكتر ايرج نوربها.

4- بايسته‌هايحقوق جزاي عمومي،دكتر ايرج گلدوزيان،ميزان.

 

حقوق اداری

 

سرفصل ها

كليات، مقامات اداري كشور (رهبر، رييس جمهور و معاونان و هیئت وزرا) و سازمان اداري كشور در شهرستان‌‌ها .

تقسیمات کشوری، عمال و مقررات دولتی و مسئولیت مدنی

استخدام دولتی

دادرسی اداری و رسیدگی به تخلفات اداری

منابع

1- بانک تست ماهان

2- حقوق اداري دكتر عبدالحميد ابوالحمد.

3- حقوق اداري دكتر منوچهر مؤتمني طباطبايي.

4- حقوق اداري دكتر رضا موسي‌زاده.

5- جزوة حقوق اداري دكتر اردشير اميرارجمند استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

 

حقوق بین الملل خصوصی

 

سرفصل ها

کلیات منابع و تابعیت

مبحث اقامتگاه

تعارض قوانین(کلیات و شیوه های تعارض قوانین)

اجرای قانون صلاحیت‌دار، مسائل مهم تعرض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، توصیف‌ها احاله و تعارض متحرک

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بين الملل خصوصي،دكتر محمد نصيري.

3-حقوق بين الملل خصوصي،دكتر سيد حسين صفايي.

4- بايسته‌هاي حقوق بين الملل خصوصي،دكتر محمود سلجوقي.

5- حقوق بين المللي خصوصي (تعارض قوانين) دكتر نجاد علي الماسي.

 

آیین دادرسی کیفری

 

سرفصل ها

مواد 216-1 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 102-96 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای اصل 49، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، قانون مطبوعات

مواد 381-217 ق آ د ک، مواد 121-105 ق م ا، قانون حمایت قضایی از بسیج، نظارت بر ذبح شرعی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مطبوعات

مواد 483-382 ق آ د ک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون شورای حل اختلاف جدید و آیین نامه(در امور کیفری)

مواد 699-484 ق آ د ک، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون نظارت بر رفتار قضات

منابع

1- بانک تست ماهان

2- قانون آئين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،مصوب 1378.

3- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381.

4- آيين دادرسي كيفري،دكتر محمود خالقی.

5-آيين دادرسي كيفري،دكتر محمود آخوندي ج 1و2.

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • hamed

  [ 1396/01/11 21:4:30 ]

  با سلام مجدد تست های حقوق اداری رو میخواستم بالا یه توضیحی راجع به فصل هاش و تست هاش دادید که به نام معصومه علیزاده ثبت شده


  سلام و وقت بخیر
  از کتاب ساده ساز انتشارات میزان استفاده بفرمایید.
  موفق و موید باشید.

 • hamed

  [ 1396/01/10 2:29:51 ]

  با سلام این کتاب یا مجموعه رو چگونه تهیه کنیم؟


  سلام و وقت بخیر
  لطفا نام کتاب را ذکر بفرمایید

 • 1

  [ 1395/12/08 22:46:59 ]

  باسلام و احترام من امسال برای کارشناسی ارشد حقوق (حقوق خانواده) ثبت نام نموده ام لطفا راهنمایی بفرمایید که برای افزایش قبولیم چه منابعی را بخوانم آیا بسته های آموزشی خلاصه شده همراه تست آمادگی آزمون داریم باتشکر


  باسلام و احترام من امسال برای کارشناسی ارشد حقوق (حقوق خانواده) ثبت نام نموده ام لطفا راهنمایی بفرمایید که برای افزایش قبولیم چه منابعی را بخوانم  آیا بسته های آموزشی خلاصه شده همراه تست آمادگی آزمون داریم باتشکر

 • رامین

  [ 1395/11/21 17:19:42 ]

  باسلام،من دانشجو کارشناسی رشته پرستاری هستم ،میخاستم بدونم برای ارشد میتونم در رشته حقوق ثبت نام کنم ؟درازمون وکالت چطور


  با سلام و روز بخیر

  بله 
  برای تغییر رشته در کنکور کارشناسی ارشد داوطلبان در بیشتر رشته هایی که تحت پوشش وزارت علوم هستند امکان تغییر رشته را دارند.

 • سید وحید جدایی

  [ 1395/10/25 17:34:45 ]

  با عرض سلام و خسته نباشید. من سال 86 لیسانس حقوق گرفتم و الان شاغل هستم و برای فوق هم ثبت نام کردم اما برای منابع به مشکل برخوردم و نیاز به کمک دارم. لطفا با توجه به وضعیت کاری ام که در شهری غیر از محل سکونتم هست، بفرمایید به چه منابعی باید مراجعه کنم. از لطفتون متشکرم


  با سلام وروز بخیر

  با توجه به مدت زمان محدودی که وجود داره شما به خوندن کتابها ماهان اکتفا کنید میتونید نتیجه خوبی بگیرین

 • نازنین

  [ 1395/10/21 9:51:54 ]

  با سلام من دو سال پیش پکیج ماهان رو گرفتم برای ارشد جزا ولی کیفری رو چون چاپ نکرده بود ماهان ندادن بهم گفتن که مطابق قانون جدید که مصوب ۹۲ هست هنوز چاپ نکرده ماهان...میخواستم بدونم من الان برم نمایندگی ماهان کیفری رو به صورت تکی بهم میده؟؟؟و دیکه اینکه من ارشد جزا بخوام شرکت کنم اگه تمام درصدهام بالای ۹۰ باشه ولی زبانم رو صفر بزنم ...کجا احتمال قبولی دارم؟؟مرسی از راهنماییتون...


  با سلام

  متاسفانه ماهان برای کیفری کتابی ندارد.

 • سید مجید

  [ 1395/10/15 13:37:7 ]

  من امسال برای کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی) ثبت نام نموده ام لطفا راهنمایی بفرمایید که برای افزایش قبولیم چه منابعی را بخوانم باتشکر


  با سلام و روز بخیر

  با توجه به مدت زمان محدودی که باقی مانده به خواندن منابع ماهان اکتفا کنید چون کامل هستند.

 • اعظم

  [ 1395/10/13 10:23:32 ]

  تحصیلات کارشناسی ام فقه است نسبت به دروس حقوقی آشنایی کامل ندارم ولی به حقوق خصوصی علاقه مندم از نظر شما زمان کافی و مفید برای مطالعه باید چند ساعت در روز باشد متشکرم


  با سلام

  با توجه به زمان محدودی که باقی مانده شما روزانه باید حداقل هشت ساعت مطالعه مفید داشته باشید
  در صورت اطلاعات بیشتر با شماره 8506 تماس بگیرید.

 • شاهین

  [ 1395/10/10 22:59:31 ]

  سلام میخواستم بدونم با این درصدها کجا قبول می شم مدنی 82 تجارت 76 ایین دادرسی 87 متون فقه 67 متون حقوقی 20


  با سلام و روزبخیر

  بستگی به عوامل متعددی از جمله تعداد شرکت کنندگان و رتبه سایر افراد دارد.

 • زهره

  [ 1395/09/10 18:23:9 ]

  سلام من پارسال حقوق تجارت بین الملل شرکت کردم و نوبت دوم تهران قبول شدم که همسرم مانع رفتن من شد شما کمک کنید امسال چه دروسی را بیشتر و بهتر بخوانم تا نوبت اول قبول شوم


  درود بر شما
  برای درس حقوق تجارت بین لاملل باید سرمایه گذاری اصلی را بر روی درس حقوق مدنی و متون حقوقی انجام دهید
  در صورتی که هر یک را حداقل شصت بزنید و بقیه درسها که ضریب یک دارند را با میانگین بالای پنجاه پیش ببرید قطعا رتبه بهتری کسب خواهید کرد
  درصد بالای متون حقوقی و مدنی در این گرایش معجزه می کنند ... هرچه بیشتر برای آن ها تلاش کنید
  موفق و پیروز باشید



سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •