منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق | موسسه ماهانمنابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق موسسه ماهان 

 

رديف

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

حقوق خصوصی

حقوق بین‏الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق عمومی

1

متون حقوقی

30

1

2

1

1

2

حقوق مدنی

20

3

0

0

0

3

حقوق تجارت

15

1

0

0

0

4

آئین دادرسی مدنی

15

1

0

0

0

5

متون فقه

20

1

0

1

1

6

حقوق جزای عمومی

15

0

0

2

0

7

حقوق جزای اختصاصی

20

0

0

2

0

8

حقوق بین‏الملل عمومی

20

0

2

0

1

9

حقوق اداری

15

0

0

0

2

10

حقوق اساسی

15

0

1

0

2

11

حقوق مدنی «تعهدات»

15

0

1

0

0

12

حقوق بین‏الملل خصوصی

15

0

1

0

0

13

آئین دادرسی کیفری

15

0

0

2

0

   

زبان انگلیسی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

1- متون حقوقی دکتر رمضانی و بانک تست ماهان

2ـLaw text

3ـA concise Dictionary of law

4ـGCSE Law

متون فقه 

سرفصل ها

كتاب متاجر،جهاد، حدود و قضا.

كتاب قصاص، ديات

وقف ، دین، ضمان، حواله، رهن، وصایا، ارث، شفعه، وکالت، ودیعه، عاریه

نکاح، طلاق، خلع، مبارات، حجر، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، شهادات، کفالتف اجاره، صلح

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان

2- متن تحريرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالي سيد مهدي دادمرزي).

3- لمعه دمشقيه ترجمه دكتر علي شيرواني

حقوق بین الملل عمومی 

سرفصل ها

تاريخ تحول حقوق بين‌الملل، مباني حقوق بين‌الملل، منابع آن به استثناي معاهدات، طبقه‌بندي و سلسله مراتب حقوق بين الملل و وجوه تمايز آن با حقوق داخلي، تدوين و توسعه

حقوق معاهدات بين‌المللي،اعضاي جامعه بين‌الملل و اعمال يكجانبه در حقوق بين‌الملل

حقوق درياها و آب راه‌‌هاي بين المللي ، حقوق هوايي و فضايي

حقوق ديپلماتيك و كنسولي و مسئووليت بين المللي دولت، روش‌‌هاي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، روابط مخاصماتی بین تابعان، اصل عدم توسل به زور، استثنائات، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بين المللي عمومي: دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي چ،گنج دانش.

3-جزوة حقوق بين‌الملل عمومي دكتر بيگ‌زاده استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

4- بايسته‌هاي حقوق بين المللي عمومي‌،دكتر رضا موسي زاده،چ ،ميزان.

 

حقوق جزای اختصاصی 

 

سرفصل ها

قصاص(مواد 289-727)و بخش اول دیات در ق.م.ا

سایر جرایم علیه اشخاص در تعزیرات و قوانین دیگر(سقط جنین-اسیدپاشی-تهدید-جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و ...)-جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص(توهین-افترا-قذف-نشر اکاذیب-افشای اسرار حرفه‌ای- هتک حرمت-مراسلات- مزاحمت تلفنی- هتک حرمت منزل- توقیف یا اخفای غیرقانونی- آدم ربایی- جرائم جنسی)

جرائم علیه اموال(کلاهبرداری و صور خاص آن- خیانت در امانت و صور خاص آن-سرقت- صدور چک)

جرائم علیه امنیت (محاربه-بغی-افساد-تشکیل جمعیت-جاسوسی-تبلیغ علیه نظام-تحریک و تهدید به بمب گذاری-همکاری با دول متخاصم- سو قصد به جان مقامات )جرائم علیه آسایش عمومی(جعل-استفاده از آن-قلب و ترویج آن- رشا و ارتشا)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزاي اختصاصي،ايرج گلدوزيان،انتشارات دانشگاه تهران.

3- حقوق جزاي اختصاصي،حسين مير محمد صادقي.

 

*قوانین خاص و نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت و رویه در جمع‌بندیها متمرکز می‌شود.

حقوق مدنی ( تعهدات )

 

سرفصل ها

اقسام عقود و معاملات و شرايط اساسي براي صحت معامله از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني و مباحث مربوطه

اثر معاملات، شرايط ضمن عقد معاملات فضولي از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني و مباحث مربوطه

سقوط تعهدات (وفاي به عهد، اقاله، ابراء، تبديل تعهد، تهاتر، مالكيت في‌الذمه)

بخش دوم و بخش سوم از كتاب وقايع حقوقي (غصب، استيفاء، ايفاي ناروا از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (مواد 308 تا 327) به همراه مواد (301 تا 306 و 328 تا 337) دكتر كاتوزيان و قانون مسئوليت مدني

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- قانون مدني در نظم حقوق كنوني،دكتر ناصر كاتوزيان.

3- اعمال حقوقي دكتر كاتوزيان.

4- وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان.

5- قانون مسئوليت مدني

6- جزوة حقوق مدني 3 و 4 دكتر دروديان استاد دانشگاه تهران.

7-شرح قانون مدنی اثر فرهاد و شیرین بیات

حقوق مدنی

 

سرفصل ها

اشخاص و محجورين- اموال و مالكيت (انواع مال- حقوق مختلفه اشخاص در اموال- مالكيت- حق انتفاع - حق ارتفاق- احكام املاك مجاور- حريم املاك)عقد وقف- احياء اراضي موات،اشياء پيدا شده،حيوانات ضاله،دفينه

مدنی 3 و 4 شاملعقود و تعهدات به طور كلي،شرايط صحت در معاملات،اثر معاملات،شروط ضمن عقد و معاملة فضولي.سقوط تعهداتضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد.

نكاح و انحلال عقد نكاح.عقود معين (وديعه،عاريه،بيع،اجاره،مزارعه،مساقات،مضاربه و جعاله، ضمان،حواله،كفالت،رهن،شركت،قرض،صلح،هبه و وكالت).

حقوق اخذ به شفعه،وصيت و ارث .

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان

2-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر میزان

3- وقایع حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

4- اعمال حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر

5- درسهایی از عقود معین 1 و 2- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر گنج دانش

6- قوائد عمومی قراردادها 1- دکتر صفایی

7- مختصر حقوق خانواده- دکتر صفایی

 

حقوق اساسی

 

سرفصل ها

ويژگي‌‌هاي حقوق اساسي، قانون اساسي(در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن،وجوه تمايز آن با قانون عادي) دولت كشور و اشكال، رژيم‌‌هاي سياسي، حقوق فردي و آزادي‌‌هاي عمومي

قوه‌ي مجريه يا دستگاه حكومت،اثرات متقابل قوه‌يمجريه و مقننه و انتخابات، تفكيك قوا و پارلمان يا دستگاه قانونگذاري

اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی ایران ، زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور و حقوق ملت

قوه مقننه، قوه قضائيه، و نهادهای خاص ، شوراها،رهبر،وظايف رهبري و قوه مجريه

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق اساسي دكتر سيد محمد‌هاشمي‌2 جلد.

3- قانون اساسي.

4- بايسته‌هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي.

 

آیین دادرسی مدنی

 

سرفصل ها

سازمان قضايي ايران،صلاحیت دادگاه‌ها، وكالت در دعاوي، نظارت بر رفتار قضات، دادرسی نخستین دعوا و شرایط اقامه دعوا ، انواع دعاوی، دعوای مالکیت و تصرف، دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، ایرادات

مطابق با سرفصل‌های کلیات، صلاحیت، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد دعوا و دادخواست، امور اتفاقی (تامین خواسته و دستور موقت)، دعاوی طاری، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل

مطابق با سرفصل‌های امور اتفاقی، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل، رای

طرق شکایت از آرا( واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی)

مطابق با سرفصل‌های تجدید نظر خواهی، طرق فوق العاده شکایت از آرا از کتاب ماهان

اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی اعسار

مطابق با سرفصل‌های داوری ، هزینه دادرسی و اعسار ، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد، اجرای احکام مدنی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- كتاب آئين دادرسي مدني،دكتر عبدالله شمس 2 جلد.

3- متن قانون اجراي احكام مدني.

4- متن قانون آئين دادرسي مدني و مواد مربوط به دادرسي مدني از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81.

 

حقوق تجارت

 

سرفصل ها

تاجر و اعمال تجاري (كليات،دلالي،حق العمل‌كاري،قرارداد حمل و نقل،قائم مقام تجاري ، ضمانت، اسم تجاري ، شخصیت حقوقی

كليات شركت‌‌ها- شركت‌هاي سهامي‌

ساير شركت‌هاي تجاري،تصفيه و ثبت شركت‌ها ، اسناد تجاري (سفته،برات).

چك و اسناد در وجه حامل، ورشكستگي و تصفيه.

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2-حقوق تجارت،دكتر ربيعا اسكيني 5 جلد.

3- قانون تجارت در نظم حقوق كنوني محمد دميرچيلي.

 

حقوق جزای عمومی

 

سرفصل ها

کلیات(تعریف حقوق جزا-جایگاه حقوق جزا-منابع-مکاتب-تاریخ تحولات کیفری-عنصر قانونی-اصل قانونی بودن-تفسیر قوانین کیفری-قلمرو قوانین کیفری در مکان و زمان-عنصر مادی جرم-تقسیم بندی جرائم بر اساس عنصر مادی(مواد 1-13)تعدد-تکرار

عنصر روانی جرم-رابطه علیت و نظریه های پیرامون آن-شروع به جرم-جرم محال- جرم عقیم- مباشرت در ارتکاب-شرکت در جرم- سردستگی- جرائم سازمان یافته- مسئولیت ناشی از عمل دیگری-مسولیت کیفری اشخاص حقوقی- سقوط مجازات- (130-122)- (145-140)

علل موجهه یا اباحه- موانع مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت و اقدامات تامینی و تربیتی159-146 و 497-492 ادله اثبات

طبقه‌بندی مجازات‌ها و اهداف و اصول حاکم بر مجازات‌ها- تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط- موارد جایگزین حبس 87-14

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق جزاي عمومي،دكتر محمد علي اردبيلي،دو جلد،ميزان.

3- بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي،دكتر ايرج نوربها.

4- بايسته‌هايحقوق جزاي عمومي،دكتر ايرج گلدوزيان،ميزان.

 

حقوق اداری

 

سرفصل ها

كليات، مقامات اداري كشور (رهبر، رييس جمهور و معاونان و هیئت وزرا) و سازمان اداري كشور در شهرستان‌‌ها .

تقسیمات کشوری، عمال و مقررات دولتی و مسئولیت مدنی

استخدام دولتی

دادرسی اداری و رسیدگی به تخلفات اداری

منابع

1- بانک تست ماهان

2- حقوق اداري دكتر عبدالحميد ابوالحمد.

3- حقوق اداري دكتر منوچهر مؤتمني طباطبايي.

4- حقوق اداري دكتر رضا موسي‌زاده.

5- جزوة حقوق اداري دكتر اردشير اميرارجمند استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

 

حقوق بین الملل خصوصی

 

سرفصل ها

کلیات منابع و تابعیت

مبحث اقامتگاه

تعارض قوانین(کلیات و شیوه های تعارض قوانین)

اجرای قانون صلاحیت‌دار، مسائل مهم تعرض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، توصیف‌ها احاله و تعارض متحرک

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ایماهان و بانک تست ماهان

2- حقوق بين الملل خصوصي،دكتر محمد نصيري.

3-حقوق بين الملل خصوصي،دكتر سيد حسين صفايي.

4- بايسته‌هاي حقوق بين الملل خصوصي،دكتر محمود سلجوقي.

5- حقوق بين المللي خصوصي (تعارض قوانين) دكتر نجاد علي الماسي.

 

آیین دادرسی کیفری

 

سرفصل ها

مواد 216-1 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 102-96 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای اصل 49، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، قانون مطبوعات

مواد 381-217 ق آ د ک، مواد 121-105 ق م ا، قانون حمایت قضایی از بسیج، نظارت بر ذبح شرعی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مطبوعات

مواد 483-382 ق آ د ک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون شورای حل اختلاف جدید و آیین نامه(در امور کیفری)

مواد 699-484 ق آ د ک، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون نظارت بر رفتار قضات

منابع

1- بانک تست ماهان

2- قانون آئين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،مصوب 1378.

3- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381.

4- آيين دادرسي كيفري،دكتر محمود خالقی.

5-آيين دادرسي كيفري،دكتر محمود آخوندي ج 1و2.

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • مشیری

  [ 1395/08/15 9:18:13 ]

  با سلام،آیا با درصد های زیر در دانشگاه های تهران امکان قبولی دارم؟ اساسی 70 اداری 60 بین الملل60 متون حقوقی و متون فقه 0


  سلام و وقت بخیر
  به طور کلی صفر گذاشتن هر درسی به شدت باعث ایجاد اختلاف شما با سایر داوطلبان می گردد و در نتیجه با این ترتیب امکان قبولی حتی با رتبه زیر 100 هم برای داوطلب نخواهد بود .
  با توجه به دروسی که از آن نام برده اید گرایش شما حقوق عمومی است . اگر در این گرایش متون فقه را به شصت و زبان را به چهل برسانید در کنار سایر درصدهایی که ذکر کرده اید
  امکان قبولی تهران را خواهید داشت
  موفق و پیروز باشید

 • عباس

  [ 1395/08/15 9:12:17 ]

  با سلام ضریب دروس اداری بین لملل عمومی و اساسی در آزمون ارشد 2 میباشد در صورتی که اداری و بین املل درسایت شما زده ضریب 1؟؟؟


  درود بر شما
  ضریب درس حقوق اداری و اساسی در گرایش " "حقوق عمومی " 2 بوده و ضریب درس حقوق بین الملل عمومی 1 می باشد .

  موفق باشید

 • رضا

  [ 1395/08/08 10:13:16 ]

  با سلام اینجانب فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت گرایش حفاری می باشم آیا برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته مجموعه حقوق رشته مدیریت نظارت و بازرسی با مشکل مواجه خواهم شد؟ لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید با تشکر


  سلام دوست عزیز
  خیر همه ی دانشجویان میتوانند از هر رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد  حقوق شکت کنند

 • محمد

  [ 1395/07/26 17:40:50 ]

  سلام من رشتم مواد میتونم کنکور این رشته شرکت کنم


  سلام
  اگر منظورتان حقوق هست بله می توانید.

 • مريم

  [ 1395/07/04 1:3:21 ]

  باسلام من درازمون ارشد امسال حقوق تعهدات را زده بودم براي گرايش حقوق خصوصي درحاليكه درپاسخنامه نزده حساب كرده بود.بنظر شما اعتراض بكنم فايده دارد؟


  سلام داوطلب عزیز

  ممکن است که در هنگام آزمون شماره سوالات را اشتباه دیده باشید. 
  بهتر است که ابتدا پاسخنامه خود را چک کنید و پس از آن اعتراض نمائید
  موفق و پیروز باشید 

 • مريم

  [ 1395/07/04 0:49:32 ]

  با سلام اگر بخواهيم براي انتخاب رشته دورشته حقوق خصوصي و حقوق عمومي را بزنيم،بايد دروس مربوط به آن رشته هاراهم دركنكور بزنيم.بنظرشما وقت كافي رابه شركت كنندگان ميدهند؟


  سلام داوطلب عزیز:

  بله در دفترچه کارشناسی ارشد این امکان هست که بتوانید در هردو گرایش شرکت کنید  و به سوالات پاسخ دهید . 
  اما با توجه به اینکه حقوق خصوصی و حقوق عمومی دو گرایش کاملاً متفاوت هستند و اشتراکشان تنها در درس متون حقوقی و متون فقه میباشد 
  ممکن است با مشکل زمان مواجه شوید 
  بهتر است اول به سوال گرایشی که به آن علاقه بیشتری دارید پاسخ دهید و بعد سوال گرایش دیگر بروید 
  موفق و پیروز باشید 

 • هادی

  [ 1395/06/23 18:43:10 ]

  با سلام رتبه ی لازم برای ورود به دانشکده ی وزارت امور خارجه در رشته حقوق بین الملل چند است؟


  سلام
  این دانشگاه در پذیرش دانشجو بیشتر معیار " گزینش " را مدنظر قرار میدهد و در واقع اصل در پذیرش این دانشگاه ، مصاحبه است .
  نگران رتبه نباشید.

 • محمدی

  [ 1395/06/17 17:27:36 ]

  باسلام ازتون یه سوالی داشتم میخواستم بدونم در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد واملاک هم هست یانه؟و اینکه اگر هست ظرفیت های این رشته به چه صورته ور چه دانشگاه هایی پذیرش داره؟


  سلام
  بله پذیرش دارند.
  هر سال ظرفیت های پذیرش متفاوت هستند.
  امسال دانشگاه علوم قضائی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر واقع در قم و موسسه غیر انتفاعی کار واقع در قزوین در مجموع " 74 نفر" ظرفیت پذیرش داشته اند.

 • میلاد

  [ 1395/06/06 4:58:24 ]

  سلام آیا با توجه به اهمیت درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی در آزمون ارشد رشته جزا و جرم شناسی.کتابهای آموزشی ماهان از کفایت لازم برخوردار است؟ صادقانه پاسخ دهید.با تشکر


  سلام دوست عزیز

  اولویت با کتابهای مرجع است 
  اگروقت مطالعه کتابها را ندارید توصیه میشود در کلاسهای حضوری شرکت کنید اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •