spinner logo

دکتری مدیریت آموزشیboolآیا از پراکندگی و وسعت منابع کنکور دکتری در هراس هستید؟
boolآیا با سلایق طراحان سؤال آشنا نیستید و نمی دانید از چه سرفصل ها و چه محتوایی مورد سنجش قرار می گیرید؟
boolآیا نیاز به خلاصه و چکیده ی سر فصل های مهم و پرتکرار کنکور دکتری را در خود احساس می کنید؟
boolآیا از انگیزه ی کافی برای درس خواندن و طی مسیر رقابت کنکور دکتری برخوردار نیستید؟
موسسه آموزش عالی ماهان با سیزده سال تجربه در برگزاری دوره های آمادگی آزمون دکتری ، با تاسیس دپارتمان  مدیریت آموزشی در مقطع دکترا اولین و قوی ترین مرکز آموزشی جهت ورود به دکتری می باشد.
boolدر جستجوی برترین ها نیستیم ، به ساختن برترین ها می اندیشیم
رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی ما بین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی متشکل از چهار سیستم بنیادی می باشند:الف:سیستم رفتاری(فرد- گروه- سازمان غیر رسمی) ب: سیستم ساختاری ج: سیستم تکنولوژیک د: سیستم محیطی.علم مدیریت آموزشی کارکردهای مدیریت در سازمانهی آموزشی را بر تئوری و دانش علمی مبتنی می سازد.کارکردهای مدیریت آموزشی شامل برنامه ریزی، ساماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است.
رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های معتبر جهان در مقطع دکتری در سه گرایش ارائه می‌شود :
bool آموزش و بهسازی منابع انسانی
bool سیاستگذاری آموزشی
bool رهبری آموزشی


boolمنابع دکتری آزاد مدیریت آموزشی
bool مواد امتحانی و ضرایب دروس دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
bool لیست نام مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی
bool نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی ضریب ۲
bool فلسفه مدیریت آموزشی ضریب ۱
bool روشها و فنون تدریس ضریب ۱
bool آمار و روش تحقیق و سنجش ارزیابی ضریب ۲
bool رفتارسازمانی در موسسات آموزشی ضریب ۲
bool زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۲
نام دروس  
آمار و روش تحقیق مشترک
مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی
الگوهای تدریس
نظریه های یادگیری سراسری
رفتار سازمانی در مؤسسات آموزشی آزاد
نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی
زبان تخصصی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8506-021 تماس بگیرید
 .

نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo