منابع و مباحث دکتری مهندسی عمران سازهمعرفی رشته دکتری مهندسی عمران و منابع آن


معرفی رشته ­های تخصصی دکتری مهندسی عمران 

دوره دکتری مهندسی عمران بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک می ­انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه­ های مختلف علوم و فناوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه ­ای هماهنگ از فعالیت­های آموزشی و پژوهشی با گرایش­ های مهندسی زیر می­باشد:

 

ردیف

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

 

1

 

سازه

سازه

خط و سازه های ریلی

2

زلزله

زلزله

3

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

4

آب و سازه های هیدرولیکی

آب و سازه های هیدرولیکی

5

راه و ترابری

راه و ترابری

6

سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سواحل، بنادر و سازه های دریایی

7

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب

8

حمل و نقل

حمل و نقل

9

مدیریت ساخت

مدیریت ساخت

10

محیط زیست

محیط زیست

 

 

چند نکته پیرامون دوره دکتری مهندسی عمران

 

دانشجويي كه براي دوره دكتري ثبت نامه مي كند، موظف است بين 18 تا 30 واحددرسي را با نظر استاد راهنمای تخصصی تحصيلی مطابق برنامه آموزشی مربوط، مصوب شورای عالی برنامه ريزی در مدت مجاز مرحله آموزشی، با موفقيت بگذراند.

دانشجو در مرحله آموزشی ، موظف است در هر نيمسال تحصيلی بين ۸ تا 12 واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند.

 حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختياری 14 از 20 می­باشد.

 

 هدف از دوره دکتری مهندسی عمران

آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری

نوآوری در زمینه های علمی، تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون ؛ تعلیم، تحقیق و برنامه ریزی ؛‌طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی ؛ تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی در مرزهای دانش؛ حل مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه­ های مهندسی عمران

 

منابع و مباحث دکتری مهندسی عمران موسسه ماهان 

 

ضرایب

عناوین درسی

4

1) مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه­ها)

4

2) دینامیک سازه­

4

3) تئوری الاستیسیته

1

4) استعداد تحصیلی

1

5) زبان انگلیسی

 

 زبان انگلیسی

 

استعداد تحصیلی

 

 

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه­ ها)

منابع

مقاومت مصالح:

مقاومت مصالح، جانسون

مقاومت مصالح، پوپوف

مقاومت مصالح تیموشنکو

تحلیل سازه ­ها:

تئوری و مسایل تحلیل سازه ها، مترجمین: حمید رضا ولی پور، اردشیر اطیابی

مباحث بنیادی تحلیل سازه ها، ترجمه فریدون ایرانی

تحلیل سازه ها، محمد رحیمیان- امیر کیوان قربانی تنها

تحلیل سازه ها، علی کاوه

تحلیل سازه ها، مهندس شاپور طاحونی- مهندس محمد رضا اخوان لیل آبادی

تحلیل سازه، مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)

سرفصل ها

مقاومت مصالح:

تنش و کرنش: قانون هوک- کرنش­های برشی- کرنش­های حرارتی در المان- تنش مسطح- کرنش مسطح- دایره مور برای تنش و کرنش- تبدیلات تنش و کرنش- تنش سه­بعدی- کرنش سه­بعدی

بارگذاری محوری: تغییر شکل محوری اعضاء- تغییر دما و خطاهای حین ساخت در سازه های معین و نامعین- مدلسازی با فنر- تغییر شکل پلاستیک

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش در مقاطع دایروی همگن توپر، توخالی و جدار نازک

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش در مقاطع مستطیلی توپر، جدار نازک باز و بسته

محاسبه زاویه پیچش در مقاطع دایروی در سازه های معین و نامعین

محاسبه زاویه پیچش در مقاطع غیردایروی

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش و زاویه پیچش در مقاطع دایروی غیرهمگن

محاسبه تنش های برشی ناشی از پیچش در اتصالات پیچی

تحلیل سازه ­ها:

تعیین درجه نامعینی در تیرها تحت بارگذاری کلی و بارگذاری قائم

تعیین درجه نامعینی در قاب ها و خرپاهای دوبعدی

تعیین درجه نامعینی در قاب های سه بعدی (فضایی)

تحلیل تیرها و قاب های معین (تعیین نیروها و لنگرهای داخلی و عکس­العمل ­های تکیه­ گاهی)

تحلیل خرپاهای معین (تعیین نیروهای داخلی و عکس­العمل­ های تکیه گاهی)

تحلیل قاب­های قوسی شکل معین (تعیین نیروها و لنگرهای داخلی و عکس­العمل­ های تکیه­ گاهی)

رسم دیاگرام های نیروی برشی و لنگر خمشی در سازه ها

پایداری سازه ها، روش تیر مزدوج، روش سطح لنگر

انرژی تغییر شکل سازه، روش کار حقیقی، قضایای اول و دوم کاستلیانو

روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب های معین تحت اثر بارهای خارجی

مقاومت مصالح:

خمش در مقاطع غیرهمگن، خمش نامتقارن، خمش دومحوره، هسته مقطع

عضو متقارن در خمش خالص و تغییر شکل آن- ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی- خمش پلاستیک

شعاع انحناء، محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی

محاسبه خیز و شیب با روش انتگرال گیری مستقیم

محاسبه مقاومت خمشی الاستیک، محاسبه مقاومت خمشی پلاستیک

محاسبه مقدار نیروی وارد بر بخشی از مقطع ناشی از لنگر خمشی

محاسبه تغییر طول، تغییر عرض و تغییر ارتفاع مقطع ناشی از لنگر خمشی

تنش برشی در مقاطع توپر، تنش برشی در مقاطع جدار نازک

برش- تنش برشی در مقاطع غیرهمگن، محاسبه تنش برشی در اتصالات میخی

محاسبه تغییرشکل­های برشی، مخازن جدار نازک

کمانش، روش­های انرژی، ترکیب تنش­ها، معیارهای تسلیم

تحلیل سازه­ ها:

روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل­ ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب­های معین تحت اثر نشست تکیه گاهی، خطای ساخت و گرادیان حرارتی

قضیه بتی- ماکسول (قضیه تقابل کار و تغییر مکان)

اثر ضربه، خط تاثیر در تیرهای معمولی و پانل­دار، خط تاثیر در خرپاها و قاب­ها

روش شیب افت

محاسبه نیروها، لنگرهای داخلی، عکس العمل های تکیه گاهی و تغییر شکل­ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب های نامعین تحت اثر بارگذاری مستقیم، نشست تکیه­گاهی، خطای ساخت و گرادیان حرارتی

تقارن و پادتقارن در سازه­ها

دینامیک سازه­

منابع

دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله)، آنیل چوپرا؛ مترجم شاپور طاحونی

دینامیک سازه‌ها، کلاف، پن‌زین؛ ترجمه محمد مهدی سعادت پور

Dynamics of Structures, R. W. Clough

سرفصل ها

مبانی دینامیک سازه­ها، معادلات حرکت و تحلیل ارتعاش آزاد سیستم­های یک درجه آزادی

تحلیل سیستم­های یک درجه آزادی تحت بارگذاری هارمونیک، تناوبی و ضربه­ای، روش­های عددی

سیستم یک درجه آزادی با رفتار غیرخطی، معادله حرکت سازه­ها در مختصات کلی (تعمیم یافته)، تحلیل ارتعاشات به روش رایلی

معادله حرکت سیستم­های چند درجه آزادی، ارتعاش آزاد سیستم­های چند درجه آزادی، تحلیل دینامیکی سیستم­های چند درجه آزادی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

منابع

مبانی تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته محمد مهدی سعادت‌پور

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (جلد ۱ و ۲) جواد سلاجقه

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته و مدل‌سازی رفتار مواد، دبلیو، اف، چن، ترجمه محمود کیایی

M. H. Sadd, Elasticity, Theory, Applications, and Numerics

J. R. Barber, Elasticity

P. Boresi, Elasticity In Engineering Mechanics

S. Thimoshenko, Theory Of Elasticity

G. Thomas Mase, Continuum Mechanics For Engineers

W. Michael Lai, Introduction To Continuum Mechanics

T. S. Chang, Continuum Mechanics

سرفصل ها

محاسبات برداری و تانسوری، تانسور تنش و مشخصات آن روابط حاکم بر میدان جابجایی، کرنش و تنش، قانون هوک، معادلات تعادل و سازگاری در دستگاه مختصات کارتزین

مسائل الاستیسیته در دستگاه مختصات کارتزین، معادلات تعادل و قانون هوک در دستگاه مختصات قطبی، مسائل دوبعدی با تقارن محوری در دستگاه مختصات قطبی

مسائل دوبعدی در دستگاه مختصات قطبی با شرایط مرزی مختلف، پیچش مقاطع غیردایروی، مسائل یک بعدی پلاستیسیته، تحلیل تنش و کرنش برای حل مسائل دوبعدی و سه بعدی پلاستیسیته

معیارهای مختلف برای سیلان مواد در حالت پلاستیک، تحلیل مسائل پلاستیسیته در حالت پلاستیک کامل

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مهندسی عمران


گرایش سازه:

گرایش سازه در مورد بحث طراحی ساخت و سازه هایی هست که در جاهای مختلف وجود داره و شما میتونید ببینید.

سازه را فقط به صورت ساختمان ها ی دو یا چند طبقه نگاه نکنید ، سازه شامل مساجد پل ها و سوله های موجود و ... میشود و صرف شامل ساختمان ها ی مسکونی است و یک  رشته ای است که اگر بتونید در اون متخصص بشید و از نظر نرم افزاری بتونید مهارت کسب کنید جای مانور و پیشرفت زیادی داره و  از نظر بازار کاری هم خیلی مناسب هست متاسفانه حرفی که ردو بدل میشه بین دوستان مثل اینکه رشته سازه اشباع شده  در حالی که برای افرادی که وارد این گرایش میشوند و خودشون رو از نظر مهارت و تخصص خیلی بالا میبرند  و مهارتشون روی سازه های خاص تر هست  از لحاظ بازار کار قدرت مانور بالایی دارد.

نکته بعدی راجع دروسی که در گرایش سازه هست مخصوصا دروس شاخصش دینامیک سازه الاستیسیته ریاضیات مهندسی طراحی سازه های صنعتی و خاص تکنولوژی آلی بتن به صورت پیشرفته طراحی پل پولاد پیشرفته و دیگر مواردی که هر کدوم یک حیطه کاری داره که در آینده بچه ها میتونن داشته باشند معمولا بچه ها که وارد رشته سازه میشن بحث های  مقاوم سازی بتن با استفاده از الیاف پلیمری بحث های لرزه و زلزله ای یک بحث آنالیز ترک  و مخازن و لوله هایی که تحت اثر بارگزاری های مختلف  حرارتی و زلزله و بحث پایش سلامت که الان خیلی رو بورس هست و بچه ها خیلی کار میکنن و از لحاظ اپلای هم خیلی مفید هست و بچه ها با این تز میتوانند به خارج از کشور مهاجرت کنند .

در رابطه با اپلای رشته سازه باید گفت که نباید با رشته هایی مثل محیط زیست و حمل و نقل آن را مقایسه کرد

میشود به طور کلی این حرف را زد ولی اگر ایده های جدیدی در آن کار بشه موضوعات برروزی مثل همین بحث پایش سلامت و ... را بشه روش کار کرد زمینه اپلای خوبی خواهد داشت و نمیشه گفت که هیچ راهی برای ایپلای لز طریق این رشته وجود نداره .

بازار کار آن قطعا بهتر از دیگر رشته هاست و برای دوستان متقاضی دکتری در ایران باید گفت که ظرفیت بالایی برای پذیرش دارد.

 

گرایش محیط زیست

سلام خلیلی هستم دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست از دانشگاه تهران

گرایش محیط زیست که به دو زیر شاخه تقسیم میشه آب و فاضلاب و منابع آب های سطحی و زیرزمینی

من خودم گرایش آب و فاضلاب هستم و دروسی مثل تصفیه آب وفاضلاب طراحی شبکه های فاضلاب و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ارایه میشود و توی گرایش منابع آب های زیرزمینی که بسیار به گرایش مدیریت منابع آب و دروس کیفیت و آب و مدیریت منابع آب ارائه میشود در بحث پایان نامه این دو گرایش در دانشگاه تهران  دانشجو هیچ محدودیتینداره و در هر زمینه ای علاقه مند بود دانشجو میتونه کار کنه

آینده شغلی این رشته در بازار کاری ایران نسبت به بقیه گرایش های عمران گرایش بهتری محسوب میشود و جزو گرایش های خوب هست و قابلیت یافتن کار مناسب است .

این رشته آینده تحصیلی بسیار مناسبی داره مخصوصا در خارج از ایران اروپا شرق آسیا آمریکای شمالی  و کشور های کانادا آمریکا و آلمان دانشجو میپذیرند. که اکثرا دانشجوهایی که اقدام میکنند برای مقطع دکتری پذیرفته میشوند.و هزینه تحصیلی بهشون تعلق میگیره در کشور های آمریکا شمالی هم خوب هست و بعد از فارغالتحصیلی شغل مناسب رو پیدا میکنند .

مدیریت ساخت

ساناز یونسی هستم دانشجوی رشته مدیریت ساخت از دانشگاه بوعلی سینا همدان

این رشته یکی از گرایش های مهندسی عمران هست که به صورت حرفه ای به طذاحی ساخت و مدیریت زیر سازه های پل فرودگاه ساختمان ها سد ها و سایر سازه ها میپردازد . توی این رشته مهندسان مدیریت ساخت فرقشان با مهندسان عمران در این هست که علاوه بر  تسلط روی طراحی باید برمدیریت پروژه هم اشراف داشته باشند

چیزی که در مدیریت پروژه هدف محسوب میشه باید بگه چه طور یک پروژه رو در یک زمان مقررو از لحاظ اقتصادی و مقرون به صرفه و کیفیت کار مطلوب تحویل بدیم.

یک مهنس مدیریت ساخت علاوه بر داشتن دانش طراحی و اجرایی باید از مهارت ارتباطاتی خوبی برخوردار باشند

زمینه فعالیت این رشته توی انواع روش های اجرا توی انواع روش های عقد قرارداد و برآورد هزینه های مدیریتی میشود در نتیجه یک مهندس مدیریت ساخت با یک همچین دانشی ضمینه کار در مشاغل زیر را دارد.

مهندس مدیریت ساخت میتونه با وزارت خونه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی وزارت نیرو سازمان برنامه بودجه و سازمان نظام مهندسی میتونه همکاری داشته باشد میتونه با مشاوران و سازندگان  جهت مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت ساخت طرح های عمرانی همکاری  داشته باشند .

همچنین میتونه با موسسات آموزشی جهت انتقال تجارب و جهت ارایه دروس رشته مدیریت ساخت فعالیت کنند.

با موسسات مدیریت پروژه  جهت انجام پروژه ای فولاد در سطح جامع و کلان میتونه همکاری داشته باشه

از لحاظ اپلای این رشته یکی از رشته های پر طرفدار در کشور های کانادا آمریک و استرالیا میباشد

و در کشور ماهم جزو رشته های پرطرفدار هست چون هنوز اشباع نشده.

 گرایش مدیریت منابع آب:

علی سیاری هستم ورودی سال 96 مدیریت منابع آب خواجه نصیر رتبه 744 بودم میخوام امروز در 3 بخش مختلف معرفی این رشته صحبت کنم .

دروس اجباری شامل مدیریت سیستم هاای آب ، درس هیدرولوژی مهتدسی  پیشرفته ، آب های زیرزمینی پیشرفته و یکی از دو درس بیوانفورماتیک و کاربرد آر اس و جی آی اس در این رشته هستند.

دروس اختیاری هم در دانشگاه های مختلف  ممکن هست متفاوت باشند .

در بخش دوم راجع به رو به جلو بودن این رشته باهاتون صحبت میکنیم با توجه به بوجود آمدن بحران در منابع آب در سراسر جهان روز به روز نیاز به این رشته بیشتر احساس میشه به صورتی که کار های تحقیقاتی و عملیاتی زیادی در این زمینه انجام میشه و هر روز نتایج بیشتر و بهترو دقیق تر از تخمین های مدیریتی داده میشه و میتونن نتایج بهتری بگیرن.

پس به این دلیل که توجه بیشتری بهش میشه اپلای بهتری میدن در این رشته به صورتی که یه ذره در این رشته تلاش بشه و کار بکنیم به راحتی میشه در کشور های خارجی اپلای بگیریم ودر دانشگاه های برتر دنیا به ادامه تحصیل بپردازیم.

که این امر میتونه بازار کار خوبی هم داشته باشه چون توجه بالایی بهش میشه ولی در ایران خیلی بازار کار مطلوبی نداره.

و با بحران های آبی که به وجود آمده نیاز به این رشته بیشتر میشه .

ما میتوانستیم از سال های قبل با مدیریت صحیح منابع آبمون وضعیت کنونی را کنترل کنیم.

خیلی جاها میگن خشک سالی و کم آبی به وجود آمده و اقلیم تغییر کرده و این ها همه از اثر کم توجهی به مدیریت صحیح منابع آب میباشد.

امیدواریم در سال های آینده به مهم بودن این رشته پی برده و به استفاده صحیح از منابع بپردازند.

در بخش سوم راجع به گستره وسیعی از فعالیت هایی که در این رشته میشود انجام داد صحبت نیم

که شامل ورود به شبیه سازی و بهینه سازی سد ها باشد میتتواند در زمینه بررسی کیفیت منابع آب باشه میتونه در زمینه تخصیص منابع آب با کانال ها و تاسیسات مناسب برای رساندن آب به مناطق مختلف باشد از قبیل کشاورزی و آب شرب باشه.

تشخیص اطلاعات  موورد نیاز مدیریتیمون توسط ماهواره ها باشه که این علم ماهواره ها به روز و قابل پیشرفت هست میتونه بسیار مورد توجه قرار بگیره چه برای خود ایران چه برای کشور های دیگر و دارن بسیار روش کار میکنن و این علمیه که بسیار رو به پیشرفت هست باید بسیار روش کار بشه تا به بلوغ واقعی خودش برسه. که از نظر من میتونه یک فیلد بسیار خوب باشه

بسیار دست ما باز هست برای کار در منابع آب

گرایش خطوط راه آهن

محمد توکل هستم دانشجوی کارشناسی ارشد خطوط راه آهن

رشته خطوط راه آهن بیشتر یک  رشته انحصاری هست هست که محدود به دانشگاه علم و صنعت است

تعداد جذب دانشجوش بسیار پایینه در مقابل بقیه گرایش ها

یک بازار کار داخلی خوب دارد که شامل شرکت های مشاوره و شرکت راه آهن و مترو میباشد

خود شرکت راه آهن جمهوری اسلامی دانشجوهارو جذب میکنه به لحاظ مهاجرت هم رشته خیلی مناسبی برای مهاجرت میابشد مخصوصا برای کشور های آمریکا کانادا و استرالیا و دانشگاه دلف هلند.

این رشته چند سال داره بهش توجه میشه از طرف دانشجویان و یکی از رشته های بسیار خوبی هست که در سال های آینده پیش بینی میشه که به سمتش هجوم میبرند.

چون هم بازار کار داخلی خیلی خوبی داره و هم بابار کار خارجی خوبی داره و برای مهاجرت بسیار مناسب هست

موفق باشید

 

 

جدول گرایشات

ردیف

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

 

1

 

سازه

سازه

خط و سازه های ریلی

2

زلزله

زلزله

3

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

4

آب و سازه های هیدرولیکی

آب و سازه های هیدرولیکی

5

راه و ترابری

راه و ترابری

6

سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سواحل، بنادر و سازه های دریایی

7

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب

8

حمل و نقل

حمل و نقل

9

مدیریت ساخت

مدیریت ساخت

10

محیط زیست

محیط زیست

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده


 

شبانه

روزانه

دکتری مهندسی عمران سازه

1

7

دانشگاه تهران

-

5

دانشگاه صنعتی شریف

-

6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1

4

دانشگاه خواجه نصیر

-

4

دانشگاه خوارزمی

-

5

دانشگاه تربیت مدرس

3

3

دانشگاه شهید رجایی

-

9

دانشگاه علم و صنعت


 

نمونه کارنامه رتبه های برتر دکتری مهندسی عمران


 

نمونه کارنامه رتبه های برتر دکتری مهندسی عمران

 
سال سهمیه زبان رياضيات مكانيك جامدات مكانيك خا ك و پي سازي مكانيك سيالات و هيدروليك طراحي رتبه
سال 96 آزاد 5667 667 1754 4333 5439 2556 149
سال 96 آزاد سفید سفید 3148 5000 4737 333 688

  

 

 

 


نظرات کاربران

UserImage

نظر خودرا وارد کنید!