دکتری آموزش زبان انگلیسی | موسسه ماهان
معرفی رشته و آینده شغلی

گرایش آموزش زبان انگلیسی به بررسی مسائل مربوط به یادگیری زبان می‌پردازد و مشکلات و موانع یادگیری زبان را بررسی کرده و راه حل‌هایی را در جهت رفع این مشکلات ارائه می‌دهد. در گذشته مسائل مربوط به آموزش زبان به عنوان زیرمجموعه ­ای از رشته زبان‌شناسی محسوب می‌شد. با پیدایش نظریه های چامسکی در اواخر دهة ۱۹۵۰ که منجر به انقلابی در زمینه زبانشناسی گردید، مسائل مربوط به زبان‌شناسی نظری مورد توجه زبان‌شناسان قرار گرفت. بنابراین مسائل مربوط به آموزش و یادگیری زبان تحت عنوان زبان‌شناسی کاربردی گسترش یافت. اگرچه زمان دقیق پیدایش زبان‌شناسی کاربردی مشخص نیست، اما اولین شماره مجلة یادگیری زبان در سال ۱۹۴۸ در دانشگاه میشیگان منتشر شد. در مجموع، زبان‌شناسی کاربردی در ابتدا بیشتر بر مبنای زبان‌شناسی بود، اما در اوایل دهه ۱۹۶۰ مسائل مربوط به فراگیری و ارزیابی زبان دوم را دربرگرفت و سپس در دهة هفتاد به تدریج از زبان‌شناسی نظری جدا شد.

دوره دکتری:

دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که در این گرایش به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاهها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده است.

رشته آموزش زبان در ایران در میان رشته‌های مربوط به زبان از نظر ادامه تحصیل دارای شرایط بهتری است این رشته در ایران تا مقطع دکتری تدریس می‌شود و تا چند سال آینده هم به تعداد دانشگاه ‌هایی که در داخل کشور اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در این رشته می‌نمایند افزوده خواهد گردید.

فارغ‌التحصیلان:
فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان انگلیسی باید از سطح بالایی از دانش زبان عمومی برخوردار باشند. علاوه بر دارا بودن دانش زبان عمومی، باید به مسایل مربوط به آموزش، تدریس و یادگیری زبان نیز تسلط یابند.

اشتغال:
بازار کار آموزش زبان انگلیسی نسبتاً مناسب است. فعالیت‌های اصلی فارغ التحصیلان به آموزش زبان مربوط می‌شود که شامل تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،مؤسسات خصوصی، همکاری با مجلات و روزنامه‌های خارجی منتشر شده در داخل کشور، همکاری با صدا و سیما در بخش دوبله کردن فیلم‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های تجاری بین المللی است. 

 

گرایش های رشته

زبان انگلیسی در مقطع دکتری دارای ۳ گرایش است:

 • گرایش آموزش زبان انگلیسی

  در این گرایش، شیوه تدریس زبان انگلیسی برای رده های مختلف سنی به دانشجویان آموزش داده می شود. تدریس زبان خارجی به کسانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست، فاکتورهایی نیاز دارد که در این گرایش به دانشجویان آموخته می شود تا در فرآیند تدریس، روش های اثربخش و خلاقی را دنبال کنند. شرایط بازار کار دانش آموختگان این گرایش نسبت به سایر گرایشها بهتر است اما تفاوت عمده ای با وضعیت کار گرایش مترجمی ندارد. چرا که درخواست برای مدرس و مترجم همیشه در مکان های مختلف وجود دارد.

 • گرایش مترجمی زبان انگلیسی

  گرایش مترجمی زبان انگلیسی به طور تخصصی بر ترجمه متون عمومی و تخصصی زبان انگلیسی تاکید دارد و تلاش می کند تا دانشجویان این گرایش، مهارت لازم برای ترجمه متون ادبی و غیر ادبی را پیدا کنند. برای شرکت در آزمون قوه قضاییه برای کسب پروانه دارالترجمه رسمی، دارا بودن مدرک دانشگاهی در این گرایش الزامی است.

 • گرایش ادبیات زبان انگلیسی

در این گرایش زبان انگلیسی، شناخت ادبیات غرب و نقد ادبی هدف بوده و تلاش می شود تا دانشجویان ادبیات کهن و جدید غرب را در این حوزه فرا بگیرند. تحصیل در این گرایش، به دلیل آنکه دانشجویان با متون ادبی سنگین و کلمات غیر مصطلح و کاربردی آشنا می شوند، نیاز به مطالعه بیشتری به نسبت دو گرایش فوق دارد. رشته زبان و ادبیات انگلیسی یکی از سه گرایش مجموعه زبان انگلیسی است که در کنار دو گرایش دیگر، یعنی آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی، داوطلبان بسیاری را به خود جلب کرده است. در مقایسه با دیگر گرایش‌های مجموعه (آموزش و مترجمی) باید گفت در گرایش ادبیات انگلیسی بیشتر به وجوه ادبی زبان انگلیسی پرداخته می شود. در حالی که در دو گرایش دیگر به دروسی چون روش تدریس، آزمون سازی، واژه شناسی، زبانشناسی و مهارت‌های ترجمه پرداخته می‌شود.

 

دروس کنکور و ضرایب

 

دروس

مواد امتحانی

ضرایب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

1

دروس تخصصی

زبانشناسی

4

آزمون سازی زبان

4

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

4

مسائل آموزش زبان

4

 

رشته های مجاز

مترجمی زبان انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 زبان شناسی همگانی

 

منابع دروس

منابع دروس آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی مطابق با آخرین تغییرات آزمون

 

دروس

مواد امتحانی

منابع

دروس عمومی

زبان عمومی ویژه گروه زبان

زبان عمومی ویژه گروه زبان، انتشارات موسسه ماهان

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی، انتشارات موسسه ماهان

دروس تخصصی

 

 

 

زبانشناسی

 

 

 

Cook, G. (1989). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.

Falk, J. S. (1978). Linguistics and language: A survey of basic concepts and implications. New York: John Wiley & Sons Inc.

Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An Introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.

Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An Introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.

Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics. New York: Thomson Wordsworth.

Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education.

Widdowson, H. G. (2007). Discourse analysis. China: Oxford University Press.

Yule, G. (2006). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, G. (1996). Pragmatics. Hong Kong: Oxford University Press.

آزمون سازی زبان

Language Testing in Practice, by Bachman and Palmer

Fundamental Considerations in Language Testing, By Bachman

Language Testing and Assessment, by Fulcher and Davidson

Testing in language programs, by James Dean Brown

Language Testing, by McNamara

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

Research Manual: Design and Statistics for Applied Linguistic, by Hatch and Lazaraton.

Second Language Research Methods, by Seliger and Shohamy.

Research Methods in Applied Linguistics, by Dornyei

مسائل آموزش زبان

نظریه ها و مهارتها

Key Terms in Second Language Acquisition, by William VanPatten

The study of Second Language Acquisition by Rod Ellis

Second Language Learning Theories, by Mitchell and Myles

Second Language Acquisition, by Gass and Selinker

اصول و روش تدریس

Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition). New York: Pearson.

Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.

Chastain, K. (1998). Developing Second Language Skills: Theory and Practice. (Third Edition). USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.

Richards, J.C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. (Second Edition). USA: Cambridge University Press.

Understanding Language Teaching: from method to post-method, by Kumaravadivelu.

Methodology in language teaching, by Richards and Renandya.

Task based language teaching, by Ellis.

Educational Psychology by Perry, Nancy Ellen; Winne, Philip H.; Woolfolk.

Teaching ESL/EFL Reading and Writing, by Nation.

Teaching ESL/EFL Listening and Speaking, by Nation.

Teaching English as a Second or Foreign Language, by Celce-Murcia.

تهیه و تدوین مطالب درسی

Language and curriculum design, by Nation and Macalister.

English language teaching materials, by Jack C. Richards.

Approaches to syllabus design for foreign language teaching, by Karl Krahnke.

Developing material for language teaching, by Tomlinson.

Material development in language teaching, by Tomlinson.

Material development for English language teachers, by Baleghizadeh.

  

دانشگاه های پذیرنده

شماره

روزانه

نوبت دوم

پردیس خودگردان

پیام نور

مشترک

1

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

(کرج و کیش)

دانشگاه پیام نور استان تهران

دانشگاه تبریز

2

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

-

3

دانشگاه علامه طباطبایی

-

دانشگاه علامه طباطبایی

-

-

4

دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران)

-

-

-

-

5

دانشگاه خوارزمی

-

دانشگاه خوارزمی

-

-

6

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

-

-

7

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

-

-

-

8

دانشگاه شیراز

-

دانشگاه شیراز

-

-

9

دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار

-

-

-

-

10

دانشگاه اراک

-

-

-

-

11

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

-

-

12

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

-

-

13

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

-

-

-

14

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

-

-

-

15

دانشگاه شهرکرد

-

-

-

-

16

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

-

-

-

17

دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8506-021 تماس بگیرید 
 .

پرسش های پاسخ داده شده
 • محمدرضا

  [ 1397/06/18 19:33:19 ]

  باسلام و احترام سال۸۸ ارشد علوم اقتصادی گرفتم و حالا قصد دارم دکتری مدیریت بخونم مقاله ای ندارم ولی علاقه مودم در دکتری مدیریت تحصیل کنم آیا امکان قبولی وجود دارد؟ راه و روش ممکن را بفرمایید و در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ممنون میشم


  باسلام 

  شما ازالان می توانید در کلاسهای مقاله نویسی شرکت و مقاله علمی خودتان را ثبت کنید که 100%یکی از حوزه های است که در میزان قبولی شما تاثیر گذار خواهد بود 

  در رشته مدیریت شما در ابتدا برای مستر شدن در دروس احتیاج به یک سری سرفصلها و کتابها دارید که پیشنهاد ما به شما کتابهای ماهان هست و در کنار تمام این موارد در دروس تخصصی دیگر که احساس ضعف هست و از دروس سرنوشت ساز کنکور هست میتونید با کلاس پوشش بدید.امکان قبولی با تلاش شما در یک ترازو هست .بله امکان قبولی وجود دارد.

   

 • سلام دانشجوی رشته ی دکتری آموزش زبان انگلیسی هستم ولی از آنجایی که لیسانس ادبیات انگلیسی و ارشد تکنولوژی آموزشی رو دارم. دوست دارم بسته های دکتری را مطالعه کنم.


  باسلام دوست عزیز، منتظر تماس مشاورین ما باشید. با آرزوی موفقیت برای شما...

 • علی جدی

  [ 1396/08/20 19:7:26 ]

  سلام لطفا نمونه ای از محتوای دروس کترای اموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی وازاد راایمیل کنید تا با شناخت وتزیه وتحلیل انتخاب کنیم 09153848439


  سلام خدمت شما دوست بزرگوار

  فایل نمونه از کتب ماهان رو میتونید در سایت فروشگاه آنلاین ماهان سرچ کنید

 • لینا

  [ 1396/06/07 14:53:28 ]

  سلام هزینه کلاهای آمادگی دکتری آموزش زبان چقدر است و ساعت کلایها چهزمانی است می خواستم بدانم کلاس مجازی دارید


  سلام دوست عزیز

  با شماره 09109019035 در تلگرام پاسخ بدین جزییات کامل کلاس های حضوری و آنلاین رو به همراه روز و ساعت از خانم زاده رحیم بپرسین

  موفق باشید.سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •