سیستم تخمین رتبه

اطلاعات زیر را به صورت دقیق تکمیل نمایید

مشخصه های زیر را با توجه به نکات زیر تکمیل نمایید ( بازگشت به مرحله قبل )


گروه انتخاب شده : علوم انسانی رشته انتخاب شده : مجموعه علوم تربیتی 1 گرایش انتخاب شده : مدیریت آموزشی

توجه :

در صورتیکه قبلا درصدهای خود را در سیستم تخمین رتبه وارد نموده اید ، می توانید با اعلام کد رهگیری ، میانگین درصدی و رتبه تخمینی خود را مشاهده نمایید . جهت وارد کردن کد رهگیری کلیک نمایید


نکته :

پس از ثبت مشخصات و انتخاب گروه ، رشته و گرایش خود و در نتیجه ثبت درصدهای احتمالی خود ، میانگین درصدی شما در گرایش مورد نظر محاسبه خواهد شد و  کد رهگیری برای شما پیامک و ایمیل خواهد شد و شما ه صفحه اعلام کد رهگیری تخمین رتبه راهنمایی می شوید که در آن صفحه با وارد کردن کد رهگیری دریافتی ، درصدها و میانگین درصدی و رتبه تخمینی خود را مشاهده خواهید کرد .


توجه :

در وارد کردن اطلاعات به صورت صحیح بسیار دقت نمایید .  کد رهگیری برای شما به صورت پیامک و ایمیل ارسال می گردد.

توجه :

معدل نیز در تخمین رتبه تأثیر خواهد داشت ، لذا معدل را به صورت دقیق وارد نمایید.


 
 
 
 
 
معدل ( مانند : 16.52 ):
قسمت اعشار :
قسمت صحیح :
   
لیست درس ها

درصدها را فقط به صورت عدد مثل 25 وارد نمایید و از گذاشتن % خودداری نمایید
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)
روش ها و فنون تدریس
آمار و روش های تحقیق
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
مدیریت آموزشی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
نظارت و راهنمایی

whatsapp logo instagram logo