« کلاس های رایگان دکتری مدیریت در ویژه برنامه قبولی اجباری »

 

 

 

در ویژه برنامه «قبولی اجباری»  به صورت رایگان وارد کلاس های آنلاین دکتری مدیریت شوید.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت جدول زمانبندی برنامه ها گرایش خود را انتخاب نمایید.

 

دکتری مدیریت 

 

 
 

 

تا انتهای مسیر همراه شما هستیم

برای موفقیت

کافیست ماهانی شوید......