-

 

  

  

 

 

 

* لطفا رزومه خود را آپلود نمایید.
رزومه ( حداکثر 200 KB ) :
فایل های قابل قبول : gif,png,jpg,jpeg,xls,xlsx,doc,docx,pdf,zip,zipx,rar