استعداد تحصیلی


استعداد تحصیلی

قیمت : 689,000
620,100
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:علیرضا مروج 

در تمامى گروه هاى آزمايشى (بجز گروه فنى مهندسى) درك مطلب،
منطقى، تحليلى و كميتى چهار بخش آزمون را تشكيل مى دهند. در گروه فنى مهندسى نيز
بخش تجسمى جايگزين سوالات منطقى مى گردد. هر يك از بخش هاى مذكور در كنكور
دكترى سهمى برابر داشته و 25 ٪ سوالات را به خود اختصاص مى دهد.
كتاب حاضر در قالب پنج فصل به صورت جامع و طبقه بندى شده به همراه تست هاى متنوع ارائه گرديده
است. با توجه به روند كنكورهاى گذشته در اين كتاب سعى شده است به مباحث مهم تر توجه بيشترى شود
و هر چهار بخش نيز مورد بررسى قرار گيرد. توانمندى دانشجويان دكترى با توجه به پارامترها و عوامل
مختلف در بخش هاى مختلف استعداد تحصيلى متفاوت است. خواهشمند است جهت مطالعه هيچ يك
از بخش ها پيش فرض ذهنى نداشته و پس از مطالعه اوليه و مشاهده تست هاى كنكور تصميم به تدوين
استراتژى مطالعه اين درس نماييد.

باعنایت به اینکه کتاب حاضر با بهره گیری از تجربه سال ها تدریس استاد مروج در دوره های مختلف استعداد تحصیلی دکتری و GMAT کنکور ارشد MBA و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف داوطلبان تالیف شده است ، امید است موجب آمادگی کامل شما داوطلبان عزیز در کنکور دکتری گردد. 

تعداد

شرح درس به همراه حل کاملا تشریحی سوالات کنکور دکتری

بخش اول:درک مطلب

بخش دوم:منطقی

بخش سوم:تحلیلی

بخش چهارم:کمیتی

بخش پنجم:تجسمی(ویژه گروه فنی و مهندسی)