زبان عمومی ( تولیمو)


زبان عمومی ( تولیمو)

قیمت : 718,000
646,200
تومان

جزئیات پک

توضیحات

 

مولف:دکتر علی اصغر رحیمی
به گواهی دوستانی که پس از شرکت در کلاسها و دوره های موسسۀ محترم ماهان یا سایر مراکزی که نویسنده به عنوان مدرس این کتاب در خدمتشان بوده است- سوالی دیده نشده که برای پاسخ گفتن به آن معلوماتی خارج از مهارتهای موجود در این کتاب مورد نیاز باشد. حتی در آزمون دکتری سال 99 نحوۀ سوالات به گونهای بود که همۀ سوالات بخش ساختار و درک مفاهیم با استفاده از مهارتهای این کتاب قابل حل بود که باعث شد این کتاب پیش دوستان و اساتید از چنین آزمونی سربلند بیرون بیاید. به نظر میرسد برای موفقیت در آزمونهای زبان عمومی داخل کشوردر کنار این کتاب نیاز باشد حداقل دو کتاب Essential Words forthe Toefl Test , 504 نیز برای پیشرفت دایرۀ واژگانی مطالعه گردد.


تعداد
فهرست کتاب شامل : 

 

بخش اول ـ مهارتهای شنیداری
بخش A:مهارتهای شماره 1 تا 17
بخش B: مهارتهای شماره 18 تا 22
بخش C: مهارتهای شماره 23 تا 27
بخش دوم ـ ساختار و عبارتهای نوشتاری
بخش سوم - خواندن و درکمفاهیم
بخش چهارم - متون بخششنیداری
بخش پنجم - پاسخنامه ها