خرید منابع کارشناسی ارشد مشاوره

پک ارشد مشاوره
قیمت : 3,110,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,799,000 تومان
آمار و روش های تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان تخصصی (روانشناسی 2)
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
مبانی مشاوره و راهنمایی
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
نظریه های مشاوره و روان درمانی
قیمت : 309,000 تومان
با 5 % تخفیف : 293,550 تومان
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
کتاب 8 آزمون مجموعه مشاوره
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo