خرید منابع مهندسی کامپیوتر و مهندسی_ IT

پک ارشد فناوری اطلاعات IT
قیمت : 4,593,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,674,400 تومان
پک ارشد کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
قیمت : 6,040,000 تومان
با 20 % تخفیف : 4,832,000 تومان
آمار و احتمالات
قیمت : 404,000 تومان
با 10 % تخفیف : 363,600 تومان
پایگاه داده
قیمت : 374,000 تومان
با 10 % تخفیف : 336,600 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 603,000 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 700,000 تومان
با 10 % تخفیف : 630,000 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 603,000 تومان
زبان تخصصی کامپیوتر و it
قیمت : 436,000 تومان
با 10 % تخفیف : 392,400 تومان
زبان عمومی
قیمت : 686,000 تومان
با 10 % تخفیف : 617,400 تومان
ساختمان داده ها
قیمت : 358,000 تومان
با 10 % تخفیف : 322,200 تومان
ساختمان گسسته
قیمت : 327,000 تومان
با 10 % تخفیف : 294,300 تومان
سیستم عامل
قیمت : 342,000 تومان
با 10 % تخفیف : 307,800 تومان
شبکه های کامپیوتری
قیمت : 342,000 تومان
با 10 % تخفیف : 307,800 تومان
طراحی الگوریتم
قیمت : 389,000 تومان
با 10 % تخفیف : 350,100 تومان
مدار منطقی
قیمت : 327,000 تومان
با 10 % تخفیف : 294,300 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 515,000 تومان
با 10 % تخفیف : 463,500 تومان
معماری کامپیوتر
قیمت : 358,000 تومان
با 10 % تخفیف : 322,200 تومان
مهندسی نرم افزار
قیمت : 342,000 تومان
با 10 % تخفیف : 307,800 تومان
نظریه زبان ها و ماشین ها
قیمت : 327,000 تومان
با 10 % تخفیف : 294,300 تومان
هوش مصنوعی
قیمت : 327,000 تومان
با 10 % تخفیف : 294,300 تومان
کامپایلر
قیمت : 311,000 تومان
با 10 % تخفیف : 279,900 تومان