خرید منابع دکتری مدیریت

پک دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
قیمت : 4,920,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,936,000 تومان
پک دکتری مدیریت دولتی
قیمت : 4,318,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,454,400 تومان
پک دکتری مدیریت رسانه
قیمت : 4,475,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,580,000 تومان
پک دکتری مدیریت صنعتی
قیمت : 4,044,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,235,200 تومان
پک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
قیمت : 4,080,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,264,000 تومان
پک دکتری مدیریت مالی
قیمت : 4,092,000 تومان
با 20 % تخفیف : 3,273,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 10 % تخفیف : 474,300 تومان
آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 10 % تخفیف : 420,300 تومان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
قیمت : 429,000 تومان
با 10 % تخفیف : 386,100 تومان
بازارها و نهادها
قیمت : 287,000 تومان
با 10 % تخفیف : 258,300 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
تئوری نوآوری
قیمت : 323,000 تومان
با 10 % تخفیف : 290,700 تومان
زبان عمومی ( تولیمو)
قیمت : 550,000 تومان
با 10 % تخفیف : 495,000 تومان
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
قیمت : 395,000 تومان
با 10 % تخفیف : 355,500 تومان
مبانی تحقیق در عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 10 % تخفیف : 463,500 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته
قیمت : 395,000 تومان
با 10 % تخفیف : 355,500 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته (استاد فروتن)
قیمت : 395,000 تومان
با 10 % تخفیف : 355,500 تومان
مدیریت بازاریابی
قیمت : 590,000 تومان
با 10 % تخفیف : 531,000 تومان
مدیریت تولید و عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
مدیریت دانش
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
قیمت : 455,000 تومان
با 10 % تخفیف : 409,500 تومان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 479,000 تومان
با 10 % تخفیف : 431,100 تومان
نظریه ها مبانی مدیریت دولتی
قیمت : 263,000 تومان
با 10 % تخفیف : 236,700 تومان
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
قیمت : 466,000 تومان
با 10 % تخفیف : 419,400 تومان
نظریه های کار آفرینی
قیمت : 514,000 تومان
با 10 % تخفیف : 462,600 تومان
نکات طلایی مدیریت بازرگانی
قیمت : 227,000 تومان
با 10 % تخفیف : 204,300 تومان