خرید منابع دکتری مهندسی مواد

پک دکتری مهندسی مواد ومتالوژی
قیمت : 2,978,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,382,400 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 10 % تخفیف : 395,100 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
خواص فیزیکی و استحاله فازها
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
خواص مکانیکی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
روش های شناسایی و آنالیز مواد
قیمت : 286,000 تومان
با 10 % تخفیف : 257,400 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 10 % تخفیف : 413,100 تومان
شیمی فیزیک و ترمودینامیک
قیمت : 263,000 تومان
با 10 % تخفیف : 236,700 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 10 % تخفیف : 296,100 تومان