« کلاس های رایگان ارشد مدیریت در ویژه برنامه قبولی اجباری »

 

 

 

در ویژه برنامه «قبولی اجباری»  به صورت رایگان وارد کلاس های آنلاین ارشد مدیریت شوید.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت جدول زمانبندی برنامه ها گرایش خود را انتخاب نمایید.

 

ارشد مدیریت کلیه گرایش ها

 

مقطع

رشته

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

مدریت صنعتی

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

ITمدیریت

کارشناسی ارشد  مدیریت منابع انسانی 
 
 

 

تا انتهای مسیر همراه شما هستیم

برای موفقیت

کافیست ماهانی شوید......

 whatsapp logo instagram logo