spinner logo

پک دکتری آموزش زبان


پک دکتری آموزش زبان

قیمت : 3,510,000 2,808,000 تومان

جزئیات پک

1 .    استعداد تحصیلی
2 .    آزمون سازی
3 .    اصول و نظریه ها و مدلها درآموزش زبان
4 .    روش تدریس
5 .    روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
6 .    مهارتها در آموزش زبان
7 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی
8 .    زبان شناسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 20درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید

تعداد

محصولات موجود در این بسته

استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 10 % تخفیف : 395,100 تومان
آزمون سازی
قیمت : 379,000 تومان
با 10 % تخفیف : 341,100 تومان
اصول و نظریه ها و مدلها درآموزش زبان
قیمت : 379,000 تومان
با 10 % تخفیف : 341,100 تومان
روش تدریس
قیمت : 329,000 تومان
با 10 % تخفیف : 296,100 تومان
روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
قیمت : 379,000 تومان
با 10 % تخفیف : 341,100 تومان
مهارتها در آموزش زبان
قیمت : 259,000 تومان
با 10 % تخفیف : 233,100 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 399,000 تومان
با 10 % تخفیف : 359,100 تومان
زبان شناسی
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
whatsapp logo instagram logo