در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 35 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    روانشناسی رشد
2 .    روانشناسی بالینی
3 .    علم النفس از دیدگاه دانشمندان
4 .    کودکان استثنایی
5 .    روانشناسی مرضی
6 .    آمار و روش تحقیق
7 .    زبان تخصصی روانشناسی
8 .    روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
9 .    بانک تست روانشناسی رشد
10 .    بانک تست آمار و روش تحقیق
11 .    بانک تست روانشناس جلد 1
12 .    بانک تست روانشناسی جلد 2
13 .    بانک تست آسیب شناسی روانی


قیمت : 4,168,000 3,334,400 تومان                               تعداد :

whatsapp logo instagram logo