مباحث و منابع دکتری مدیریت صنعتیمعرفی رشته دکتری مدیریت صنعتی و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت صنعتی و منابع آن 

دکتری مدیریت صنعتی یکی از رشته ­های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از دکتری مدیریت صنعتی آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه­ ها، موسسه­ ها و شرکت­های دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش­های علمی در مدیریت است. دکتری مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می­پردازند، اما دکتری مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاکید بیشتری دارد. دکتری مدیریت صنعتی جزو رشته­ هایی محسوب می شود که علاوه بر دانش مدیریتی نیاز به اندکی دانش مهندسی نیز دارد. افرادی که به عنوان مدیریت صنعتی فعالیت می­کنند معمولاً در واحدهای مختلف صنعتی مشغول به کار می­شوند و به همین منظور ارتباط نزدیکی با مهندسان و تجهیزات صنعتی دارند. به همین منظور نیاز است که علاوه بر دروس مدیریتی در دروس مهم صنعتی نیز از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند با محیط و پرسنل ارتباط مناسبی برقرار کرده و علاوه بر آن به مسائل جاری مسلط­ تر شوند.

آینده شغلی رشته دکتری مدیریت صنعتی

منظور از تربیت مدیر در دکتری مدیریت صنعتی تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم­تر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم ­گیری مناسب و مطلوب باشند. بنابراین فارغ التحصیل دکتری مدیریت صنعتی با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوری­های مدیریت و سازماندهی و تکنیک ­های مختلف رفع مشکلات پیدا می­کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمان­های مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کارشناسی را دارا می­شوند و می­توانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند. به عبارت دیگر فارغ ­التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت صنعتی الزاما مدیریت موسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است عهده دار نخواهند شد و فقط پس از کسب تجربیات می­توانند مسئولیت­ های بیشتری در سطوح مختلف مدیریت عهده دار گردند. فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی می­توانند در قسمت­ های مدیریت تولید، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و قسمت تجزیه و تحلیل کمّی مسائل صنعتی و تولیدی به کار اشتغال پیدا کنند.

 

منابع ومباحث دکتری مدیریت صنعتی

 

عناوین درسی

ضرایب

1) آمار و کاربرد آن در مدیریت

4

2) مبانی سازمان و مدیریت

4

3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4

4)تحقیق در عملیات پیشرفته

4

5)مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

4

6) استعداد تحصیلی

1

7) زبان انگلیسی

1

 

زبان انگلیسی

 

 

 

استعداد تحصیلی

 

 

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­ های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم ­گیری در شرایط ریسک

توزیع ­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه ­ای و فاصله ­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­ های زمانی

 

 

مبانی سازمان و مدیریت

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

 تحقیق در عملیات پیشرفته

منابع

پژوهش عملياتي پيشرفته، محمدرضا مهرگان

پژوهش عملیاتی؛ برنامه­ریزی خطی و کاربردهای آن، محمدرضا مهرگان

تحقیق در عملیات پیشرفته، محمدجواد اصغرپور

سرفصل ها

مدلسازي و مفاهيم اوليه، برنامه ­ریزی خطی، روش­های حل برنامه­ریزی خطی، روش­های تکمیلی سیمپلکس، تحلیل حساسیت، روش ترسیمی، رویکرد تجزیه،تخصیص، شبکه، برنامه­ریزی عدد صحیح، برنامه­ریزی پویا، تئوری بازی­ها

مباحث تحقیق درعملیات نرم/ برنامه ریزی پویا ،بی­مقیاس­سازی، ارزیابی وزن شاخص­ها، روش­های حل حرکت از درون منطقه موجه، برنامه­ریزی کسری، الگوریتم تجزیه/MODM/سیمپلکس ثانویه،R

برنامه­ریزی تصادفی (برنامه­ریزی پویای احتمالی، برنامه­ریزی ریاضی استوار)/برنامه ریزی آرمانی/تحلیل حساسیت مدل برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پارامتریک/روابط ماتریسی

 

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

منابع

مدیریت تولید، هایده متقی، نشر کیومرث

مدیریت تولید و عملیات نوین، احمدجعفرنژاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمان­های تولیدی و خدماتی (3جلد)، محمدسعید صفاکیش، محمد سیدحسینی، سازمان مدیریت صنعتی

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب وکار، اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

سرفصل ها

کلیات، پیش بینی تقاضا، مکان­یابی، نقطه سر به سر، طراحی و توسعه محصول

اتوماسیون، کارسنجی و روش­سنجی، استقرار ماشین­آلات و تجهیزات، برنامه­ریزی و برآورد ماشین­آلات و تجهیزات، منحنی یادگیری، برنامه­ریزی جامع تولید، برنامه­ریزی مواد MRP، تولید بهنگام و ناب، تولید چابک،شیوه استقرار سلولی(براساس تکنولوژی گروهی)/زنجیره تامین

برنامه­ریزی در سیستم غیرپیوسته، مدیریت موجودی، تئوری محدودیت، زمان­بندی تولید

مدیریت کنترل پروژه، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، مدیریت زنجیره تامین و زنجیره عرضه، نگهداری و تعمیرات، تئوری صف

 

 

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت صنعتی


عناوين دروس امتحاني:
1- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (آمار و كاربرد آن در مديريت  مباني سازمان و مديريت  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلا م ) و كارشناسي ارشد شامل
(تحقيق در عمليات پيشرفته  مديريت توليد و عمليات پيشرفته)،
2- استعداد تحصيلي و
3- زبان انگليسي.
 

 

جدول گرایشات

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

 

مدیریت صنعتی

 

مدیریت صنعتی

 

تولید و عملیات

تحقیق در عملیات

مدیریت سیستم ها

استراتژی صنعتی

مالی

 

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت صنعتی


 برای اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت صنعتی به سایت سنجش مراجعه نمایید.


شبانه

روزانه

مدیریت صنعتی

4

6

دانشگاه تهران

1

4

دانشگاه شهیدبهشتی

-

3

دانشگاه تربیت مدرس

-

1

دانشگاه علامه طباطبایی

-

-

دانشگاه الزهرا

2

2

دانشگاه تهران(فارابی قم)

 


 

مصاحبه با رتبه های برتردکتری مدیریت


مرضيه نوفرستى

رتبه دکتری 21 مدیریت بازرگانی

قبولي نهايي : مديريت بازرگاني-سياست گذاري / روزانه / دانشگاه شهيد بهشتي

 

✨درصدها در كنكور✨

استعداد تحصيلي: ٤٧

زبان: ٣٢

دروس تخصصي: ٤٢

⏰ از چه زمانی برای کنکور دکتری شروع به مطالعه کردید ؟

از مهر ماه.اوايل تايم مطالعه ام كم بود و به تدريج به زمانش اضافه كردم

 

📚📝از كلاس و ازمون آزمايشي هم استفاده مي كرديد؟

بله

 

✅برای دروس عمومی ( استعداد تحصيلي و زبان ) چه برنامه ایی داشتید ؟

🖌🖌براي درس استعداد تحصيلي، كلاس استاد مروج بزرگوار رو ميرفتم كه بسيار عالي هست. درسي رو كه اوايل نسبت بهش استرس داشتم، برام شيرين كرد به نحوي كه مطالعه درس استعداد براي من حالت زنگ تفريح داشت و بين درس خوندنها براي رفع خستگي سراغ حل مسائل استعداد ميرفتم. جا داره از كمكهاي بي دريغشون تشكر كنم

درس زبان رو با توجه به اينكه پايه قوي داشتم خودم مطالعه كردم.🖌🖌

 

◀️ 🤔توصيه تون به داوطلبان امسال چيست؟

با توكل بر خدا شروع به مطالعه كنند.انتخاب درست منابع خيلي مهمه ولي وقتي شروع به خوندن كردن بدون وسواس همون منبع انتخابي رو به خوبي مطالعه كنند.حتما زماني براي مرور و تست زني و يا خلاصه نويسي در نظر بگيرند. از كم بودن زمان و يا زياد بودن مطالب نترسند.به شايعات توجهي نكنند. به اميد رسيدن به هدف و نتيجه عالي با انگيزه درس بخوانند

 

◀️ 📚براي بازاريابي چه منبعي استفاده كرديد؟

براي درس بازاريابي كلاس هاي عالي استاد مروج رو شركت كردم و كتابهاي فوق العاده ايشان(كتابهاي طلايي و نقره اي)رو مطالعه كردم. براي مرور

هم كلاس نكته و تست استاد مروج رو رفتم كه بسيار كمك كننده بود.

 

◀️⏭اگر به گذشته برگرديد چه كاري رو اضافه تر انجام مي داديد و چه كارهايي رو انجام نمي داديد؟

سعي ميكردم ساعت مطالعه ام رو بالا ببرم

 

 💥چه چيزي يا چه كسي بهتون انگيزه ميداد؟

اطرافيانم خيلي من رو تشويق ميكردند و برام قوت قلب بودند برام

 

🎯🎯🎯در مورد ماه پاياني كنكور چه توصيه اي داريد؟

مهمترين مساله حفظ آرامش و دوري از استرسه. مطمئنا هيچ كس در حالت صد در صد و ايده آل خودش،هيچ كس با خواندن و مرور كامل همه منابع در جلسه كنكور شركت نميكنه.بنابراين اگر نتونستيد بخشهايي را بخوانيد يا زمان نداشتيد مرور كنيد به خودتون استرس نديد. خودتون رو با بقيه مقايسه نكنيد.با توكل بر خدا و بدون استرس به جمع بندي و مرور نهايي بپردازيد

 

 

🎤🎤 لطفاً از روند مصاحبه ها و توصیه هایی که در این زمینه برای داوطلبان سال بعد دارید برای ما مطالبی را عنوان کنید؟🎤🎤

 

داشتن مقاله و مدرك زبان بسيار كمك كننده هست. اكثر سوالاتي كه در جلسه مصاحبه پرسيده ميشن، با دانشي كه براي آزمون كنكور كسب كرديد قابل پاسخگويي هستند.البته حتما از فاصله زماني بعد از كنكور تا زمان مصاحبه ها براي تقويت دانش و بالا بردن اطلاعاتتون استفاده كنيد.سوالات معمولا در حيطه گرايش انتخابي هست.اگر جواب بعضي سوالات رو نميدونستيد بي استرس به مصاحبه كننده بگيد و تاكيد كنيد بعدا راجع به اون موضوع مطالعه خواهيد كرد

با آرزوي موفقيت براي همه داوطلبان عزيز و بهروزي و كاميابي در تمام مراحل زندگي.مويد باشيد

 

 

 

سرکار خانم نوفرستی رتبه 21 مدیریت بازرگانی امیدواریم در همه مراحل زندگی در اوج باشید


 این موفقیت بزرگ را خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک می گوید

 

 

 

 

 

 

 
نظرات کاربران

UserImage

نظر خودرا وارد کنید!