مباحث و منابع دکتری مدیریت صنعتی-موسسه ماهانمعرفی رشته دکتری مدیریت صنعتی و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت صنعتی و منابع آن 

دکتری مدیریت صنعتی یکی از رشته ­های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از دکتری مدیریت صنعتی آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه­ ها، موسسه­ ها و شرکت­های دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش­های علمی در مدیریت است. دکتری مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می­پردازند، اما دکتری مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاکید بیشتری دارد. دکتری مدیریت صنعتی جزو رشته­ هایی محسوب می شود که علاوه بر دانش مدیریتی نیاز به اندکی دانش مهندسی نیز دارد. افرادی که به عنوان مدیریت صنعتی فعالیت می­کنند معمولاً در واحدهای مختلف صنعتی مشغول به کار می­شوند و به همین منظور ارتباط نزدیکی با مهندسان و تجهیزات صنعتی دارند. به همین منظور نیاز است که علاوه بر دروس مدیریتی در دروس مهم صنعتی نیز از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند با محیط و پرسنل ارتباط مناسبی برقرار کرده و علاوه بر آن به مسائل جاری مسلط­ تر شوند.

آینده شغلی رشته مدیریت صنعتی

منظور از تربیت مدیر در دکتری مدیریت صنعتی تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم­تر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم ­گیری مناسب و مطلوب باشند. بنابراین فارغ التحصیل دکتری مدیریت صنعتی با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوری­های مدیریت و سازماندهی و تکنیک ­های مختلف رفع مشکلات پیدا می­کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمان­های مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کارشناسی را دارا می­شوند و می­توانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند. به عبارت دیگر فارغ ­التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت صنعتی الزاما مدیریت موسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است عهده دار نخواهند شد و فقط پس از کسب تجربیات می­توانند مسئولیت­ های بیشتری در سطوح مختلف مدیریت عهده دار گردند. فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی می­توانند در قسمت­ های مدیریت تولید، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و قسمت تجزیه و تحلیل کمّی مسائل صنعتی و تولیدی به کار اشتغال پیدا کنند.

 

منابع ومباحث دکتری مدیریت صنعتی

 

عناوین درسی

ضرایب

1) آمار و کاربرد آن در مدیریت

4

2) مبانی سازمان و مدیریت

4

3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4

4)تحقیق در عملیات پیشرفته

4

5)مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

4

6) استعداد تحصیلی

1

7) زبان انگلیسی

1

 

زبان انگلیسی

 

 

 

استعداد تحصیلی

 

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­های پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­گیری در شرایط ریسک

توزیع­های احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ای و فاصله­ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

 

 

مبانی سازمان و مدیریت

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

 تحقیق در عملیات پیشرفته

منابع

پژوهش عملياتي پيشرفته، محمدرضا مهرگان

پژوهش عملیاتی؛ برنامه­ریزی خطی و کاربردهای آن، محمدرضا مهرگان

تحقیق در عملیات پیشرفته، محمدجواد اصغرپور

سرفصل ها

مدلسازي و مفاهيم اوليه، برنامه ­ریزی خطی، روش­های حل برنامه­ریزی خطی، روش­های تکمیلی سیمپلکس، تحلیل حساسیت، روش ترسیمی، رویکرد تجزیه،تخصیص، شبکه، برنامه­ریزی عدد صحیح، برنامه­ریزی پویا، تئوری بازی­ها

مباحث تحقیق درعملیات نرم/ برنامه ریزی پویا ،بی­مقیاس­سازی، ارزیابی وزن شاخص­ها، روش­های حل حرکت از درون منطقه موجه، برنامه­ریزی کسری، الگوریتم تجزیه/MODM/سیمپلکس ثانویه،R

برنامه­ریزی تصادفی (برنامه­ریزی پویای احتمالی، برنامه­ریزی ریاضی استوار)/برنامه ریزی آرمانی/تحلیل حساسیت مدل برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پارامتریک/روابط ماتریسی

 

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

منابع

مدیریت تولید، هایده متقی، نشر کیومرث

مدیریت تولید و عملیات نوین، احمدجعفرنژاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمان­های تولیدی و خدماتی (3جلد)، محمدسعید صفاکیش، محمد سیدحسینی، سازمان مدیریت صنعتی

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب وکار، اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

سرفصل ها

کلیات، پیش بینی تقاضا، مکان­یابی، نقطه سر به سر، طراحی و توسعه محصول

اتوماسیون، کارسنجی و روش­سنجی، استقرار ماشین­آلات و تجهیزات، برنامه­ریزی و برآورد ماشین­آلات و تجهیزات، منحنی یادگیری، برنامه­ریزی جامع تولید، برنامه­ریزی مواد MRP، تولید بهنگام و ناب، تولید چابک،شیوه استقرار سلولی(براساس تکنولوژی گروهی)/زنجیره تامین

برنامه­ریزی در سیستم غیرپیوسته، مدیریت موجودی، تئوری محدودیت، زمان­بندی تولید

مدیریت کنترل پروژه، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، مدیریت زنجیره تامین و زنجیره عرضه، نگهداری و تعمیرات، تئوری صف

 

 

 

 

 

 

گرایش های رشته دکتری مدیریت صنعتی


جدول گرایشات

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

 

مدیریت صنعتی

 

مدیریت صنعتی

 

تولید و عملیات

تحقیق در عملیات

مدیریت سیستم ها

استراتژی صنعتی

مالی

 

 

 

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده


شبانه

روزانه

مدیریت صنعتی

4

6

دانشگاه تهران

1

4

دانشگاه شهیدبهشتی

-

3

دانشگاه تربیت مدرس

-

1

دانشگاه علامه طباطبایی

-

-

دانشگاه الزهرا

2

2

دانشگاه تهران(فارابی قم)

 


 

مصاحبه با رتبه های برتر


  1.      لطفا خودتان را معرفي نماييد

سعید نیری هستم

2.      رتبه قبولي دکتری  خود را ذكر نماييد

رتبه یک رشته دکتری مدیریت کارآفرینی

3.      لطفا بفرمایید فارغ التحصيل چه رشته اي با چه معدلي از كدام واحد دانشگاهي هستيد؟

من دانشجوی کارشناسی ارشد ترم آخرهستم و در دانشگاه تهران مشغول تحصیل ام و تا شهریور 93 دفاع خواهم کرد.

4.      با رتبه بدست اورده در آزمون دکتری چه درصدهایی زدید؟

نظریه کارآفرینی63درصد/ تشخیص فرصت کارآفرینی 62درصد/ تحلیل محیط کسب و کار 42 درصد/ زبان تخصصی 38درصد/روش تحقیق28درصد/ آمار24 درصد

5.      چه عواملی را در قبول کنکور خود موثر میدانید؟

از آنجایی که بین ارشد و دکتری وقفه فاصله نیافتاد بمن کمک کرد که نکات اصلی تمرکز کنم و همین طور از مقطع کارشناسی مدیریت خوانده ام و علاقه ام به ادامه تحصیل بمن انگیزه میداد

6.      تعداد ساعات مطالعه شما برای قبولی به طور ميانگين در روز چقدر بوده است؟-و طی چه مدت درس خواندید؟

فقط یک ماه چون من دانشجو هستم و جمع بندی مباحث رو در اختیار داشتم در همین زمان کم به نتیجه مطلوبم رسیدم.

7.      چه عاملی باعث شدموسسه ماهان را به عنوان پشتیبان تحصیلی خود انتخاب کنید؟

آشنایی قبلی که با موسسه داشتم و باعث شد به خدمات موسسه اعتماد کنم.

8.      از کدام  محصولات ماهان استفاده کردید و چه نقشی در قبولی شما داشت؟

از جزوات و آزمون های آزمایشی و کتب موسسه ماهان استفاده کرده بودم

 

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • میثم

  [ 1397/04/25 20:8:18 ]

  سلام ببخشید میشه هزینه کلاس های انلاین رو قسطی داد؟ یا باید حتما کامل نقد باشه


  با سلام و احترام

  دوست عزیز امکان پرداخت هزینه کلاسهای آنلاین دکتری و کلاسهای حضوری دکتری به صورت اقساط وجود دارد.

  برای دریافت اطلاعات جامع تر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی با شما تماس بگیرند و یا با شماره تلفن 0218506 تماس حاصل فرمایید.

   

 • افشین شریعت

  [ 1396/05/02 11:5:41 ]

  سلام تاریخ شروع کلاس تحقیق در عملیات پیشرفته از چه تاریخی است؟ تاریخ شروع آزمون ها از چه تاریخی است؟


  سلام و احترام

  دوست عزیز شروع کلاسهای حضوری دکتری مدیریت صنعتی ترم تابستان از 18 مرداد ماه می باشد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید فرم مشاوره دکتری را پر نمایید تا مشاوران تخصصی دکتری مدیریت صنعتی با شما تماس بگیرند.

 • مرتضی امیری فر

  [ 1396/04/05 13:46:44 ]

  باسلام خدمت شما عزیزان خواستم بپرسم که آیا رشته های مدیریتی در مقطع دکترا در شهر ارومیه میباشد یا خیر؟ باتشکر از شما


  با سلام و احترام

  دوست عزیز پاسخ سوال شما بستگی به گرایش رشته مدیریتی که انتخاب میکنید دارد.

  برای دریافت اطلاعات جامع تر لطفا فرم مشاوره دکتری را پر بفرمایید تا مشاوران تخصصی با شما تماس بگیرند یا با شماره تلفن 0218506 تماس حاصل نمایید.

  با آرزوی موفقیتسوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •