راهنمایی ( توضیحات ) : -


نام و نام خانوادگی :
 

کد ملی :
 

شماره موبایل :
 

آخرین مدرک تحصیلی :
 

دانشگاه محل تحصیل :
 

سوابق کاری :
 

* لطفا رزومه خود را آپلود نمایید.
رزومه ( حداکثر 200 KB ) :
فایل های قابل قبول : gif,png,jpg,jpeg,xls,xlsx,doc,docx,pdf,zip,zipx,rar