جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1جزوه تست کتاب کارشناسی ارشد عمران ریاضی 1

با پيشرفت تكنولوژي و نياز روزافزون به علوم جديد، بشر امروزي بيش از هميشه نيازمند حركت در مسير علم است و اگر جامعه‌اي حركت خود را با اين رشد سريع، هماهنگ و هم‌سو نكند، بي‌شك عقب‌ماندگي‌هايي در جامعه به بار خواهد آمد كه جبران آن ممكن است چندين نسل را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. دانشجويان با آگاهي و بصيرت و شناخت نيازهاي علمي مي‌توانند سهم بزرگي را در پيشبرد جامعه ايفا كنند.
افزايش روزافزون فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و تمايل بسياري از آن‌ها به ادامه تحصیل، فضاي رقابتي شدیدی را ايجاد كرده است. هر داوطلب براي موفقيت نيازمند برنامه‌ريزي، تلاشي هدفمند و همچنین در اختيار داشتن منابع مناسبي است كه با شناخت دقيق از محتواي آزمون‌ها تدوين شده باشند. درس رياضي عمومي كه در بيشتر رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه، مورد آزمون قرار مي‌گيرد، ضريب بالايي دارد و اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
مولفان با آگاهي از نيازهاي دانشجويان سعي كرده‌اند كتاب حاضر را به گونه‌اي تدوين كنند كه:
1- سر فصل‌هاي آزمون كارشناسي ارشد براي تمام رشته‌هاي مرتبط را در برداشته باشد.
2- پاسخ‌ها، به‌صورت كاملا تشريحي با تكيه بر نكات كليدي و با رعايت جنبه‌ آموزشي و مفهومي ذكر شوند.
3- تمام نكات مورد استفاده در تست‌ها به‌طور خلاصه در ابتداي هر فصل ذكر شوند.
4- در هر بخش و زيربخش تست‌هايي به‌عنوان تست راهنما که همگی از آزمون‌های سراسری انتخاب شده‌اند، گنجانده شود. اين تست‌ها حاوي نكاتي هستند كه بارها به‌عنوان سؤال در آزمون‌هاي قبلي مطرح شده‌اند.
5- جدول‌هاي بودجه‌بندي براي چندين رشته تهيه و درج شده است.
6- تست‌هاي سال‌هاي اخير آزمون سراسري به‌صورت كامل و گلچيني از سؤالات دانشگاه آزاد برخي رشته‌ها درج شده‌اند.
7- تست‌ها به‌ترتيب از سال 88 به قبل آمده‌اند.
8- نكات هر فصل به‌طور خلاصه در ابتداي فصل، جهت سهولت در يادآوري و دستيابي به معادلات قرار داده شده‌اند.
هدف، ارايه كتابي با كمترين ميزان اشتباه بوده است و مولفان تمام تلاش خود را در اين راه به‌كار گرفته‌اند؛ با این حال معتقدیم هيچ اثري عاري از اشتباه و خطا نيست لذا از استادان و دانشجویان انتظار داریم، با عنایت خود، مولفان را از اشکال‌هاي کتاب آگاه كنند.
ما گروه مولفان برخود لازم مي‌دانیم از آقايان دكتر سياري و مهندس سياري مديران محترم موسسه ماهان تشكر و قدرداني ويژه نمايیم.همچنين
از‌كليه افرادي كه در تدوين كتاب حاضر همکاری نموده‌اند، به خصوص آقاي مهندس روشناس و سركار خانم شيخ‌الاسلامي و كليه دست‌اندركاران گروه توليد كتاب به وي‍ژه خانم الياس‌پور و خانم مقدم كه با دقت نظر بالايي سعي در جهت ارتقاي اين اثر داشته‌اند، كمال تشكر را داريم. نيز از خانم‌ها جاني و يزداني كه در نگارش اين كتاب زحمات زيادي را متقبل شده‌اند، قدرداني مي‌كنيم.
از خوانندگان محترم تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس موسسه آموزش عالی ماهان و یا از طریق پست الکترونیکی به mostafa.jani@gmail.com ارسال فرماييد.
مولفان
پاييز 88فهرست مطالب

فصل اول: اعداد مختلط
خلاصه‌ فصل و نکات مهم
بخش اول:مفاهیم اولیه و مکان هندسی
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: شكل قطبي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: توان‌رساني و ريشه‌يابي اعداد مختلط
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل دوم: تابع
خلاصه‌ فصل ونكات مهم
بخش اول: مفاهيم اوليه
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: تركيب توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: لگاريتم و جزء صحيح
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: دامنه، اعمال جبري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم : توابع معكوس‌پذير و توابع هايپربوليك
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
بخش ششم: توابع زوج و فرد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش ششم
بخش هفتم: برد توابع- رسم توابع
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش هفتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌هاي فصل دوم
پاسخ‌نامه بخش اول
پاسخ‌نامه بخش دوم
پاسخ‌نامه بخش سوم
پاسخ‌نامه بخش چهارم
پاسخ‌نامه بخش پنجم
پاسخ‌نامه بخش ششم
پاسخ‌نامه بخش هفتم

فصل سوم: حد و پیوستگی
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: حد چپ و راست و قضاياي حد
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: صور مبهم و رفع ابهام
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: مجانب‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: پيوستگي
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل سوم
پاسخ‌نامه تست‌های بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل چهارم : مشتق و کاربرد مشتق
خلاصه‌ فصل و نكات مهم
بخش اول: تعريف مشتق و مشتق چپ و راست
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: قواعد مشتق و مشتق ضمني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: آزمون‌هاي مشتق
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: بهينه‌سازي
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل چهارم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌‌نامه تشریحی بخش چهارم

فصل پنجم: انتگرال‌‌گیری
بخش اول: قواعد انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: روش‌هاي انتگرال‌گيري
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: انتگرال‌هاي ناسره
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
پاسخ های تشریحی تست‌های فصل پنجم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم

فصل ششم: كاربرد انتگرال
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: محاسبه حد مجموع به كمك انتگرال معين
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: محاسبه‌ سطح محصور در مختصات قائم
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
بخش سوم: محاسبه حجم و سطح حاصل از دوران
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش سوم
بخش چهارم: محاسبه طول منحني
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش چهارم
بخش پنجم: مركز ثقل و گشتاور
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش پنجم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل ششم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش سوم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش چهارم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش پنجم

فصل هفتم: دنباله و سري
خلاصه فصل و نكات مهم
بخش اول: دنباله
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش اول
بخش دوم: سري‌ها
تست‌های راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده بخش دوم
پاسخ‌هاي تشريحي تست‌هاي فصل هفتم
پاسخ‌نامه تشریحی بخش اول
پاسخ‌نامه تشریحی بخش دوم

فصل هشتم: مختصات قطبي
خلاصه فصل و نكات مهم
تست‌هاي راهنما
تست‌های طبقه‌بندی شده فصل هشتم
پاسخ‌های تشریحی تست‌های فصل هشتم

پاسخ‌هاي كليدي فصل اول تا هشتم

منابع ومآخذ


پرسش های پاسخ داده شده
 • رزگار ویسی

  [ 1398/08/14 10:22:54 ]

  سلام و عرض ادب بنده بخاطر مشغله کاری متاسفانه فرصت درس خوندن ندارم ایا روشی هست ک با کمترین خوندن ب نتیجه خوبی رسید چیزهایی از قبیل همین برنامه هایی که تو تلویزیون برای کنکور سراسری تبلیغ میکنن و بجای خواندن کتابای محاسباتی فقط روش زود ب جواب رسیدن رو یاد میدن مممنونم


  با سلام و احترام

  بله مشاورین تخصصی ما در دو مقطع ارشد و دکتری در خدمتتان هستند میتوانید از ما مشاوره تخصصی و رایگان دریافت کنید.

  با آرزوی موفقیت شما

  0218506

 • مصطفی

  [ 1398/05/20 13:57:59 ]

  با عرض سلام آیا قبل از اینکه‌ مطالعه درس ریاضیات عمومی 1و2 رو شروع کنیم ،لازمه اول ریاضیات پایه رو بخونیم یا نه؟؟


  با سلام و احترام

  مطالعه یا شرکت در کلاس ریاضی پایه بستگی به رشته کارشناسی شما و میزان تسلط شما به درس ریاضی دارد اگر در یکی از رشته های مهندسی تحصیل کرده اید نیاز به شرکت در این کلاس نیست.

  البته اگر سالهای زیادی از فارغ التحصیلی شما نگذشته باشد.

  با آرزوی موفقیت شما

 • زهرا

  [ 1398/04/22 11:24:29 ]

  سلام من میخوام برای ارشد عمران رشته آب یا خاک و پی قبول شم، امکانش هست درسای دیگه مانند بتن و فولاد و راه و روسازی رو نخونم و فقط تمرکز رو درسای آبی و خاک و پی داشته باشم؟ و قسمت عمومی هم باید همه ی درسا ریاضیات و مکانیک جامدات هم بخونم؟


  با سلام و احترام

  برای قبولی این رشته در دانشگاه های تهران نباید در هیچیک از سرفصلهای کنکور آن ضعف داشته باشید.

  یا نهایتا 1 درس را حذف کنید و درس دیگر را درصد بالاتری بزنید.

  برای دریافت مشاوره تخصصی عمران با ما درارتباط باشید.

  0218506

 • شکیب

  [ 1398/03/25 11:4:2 ]

  سلام کتابای آزمون ارشد بعد از اینکه کنکور امسال برگذار شده،آیا برای کنکور99 ویرایش میشن؟ اگر ویرایش میشن،چه زمانی ویرایش جدید آماده میشه؟


  سلام 

  با توجه به کنکور برگزار شده کتاب هایی که نیاز به ویرایش و اضافه شدن منابع جدید داشته باشند ویرایش شده و بزودی منتشر خواهند شد.

  میتوانید از قسمت فروشگاه آنلاین پیگیر کتاب های رشته خود باشید.

   

 • پیمان جهانی

  [ 1398/01/18 2:0:36 ]

  با سلام و خسته نباشین.من کارشناسی عمران رو سال 92 از دانشگاه ازاد اردبیل گرفتم.میخوام واس کنکور 99 از الان بخونم.با توجه به اینکه شاغل ازاد هم هستم به مشاوره نیاز دارم که وقتم رو بیشتر رو چه کتابهایی و چه فصلهایی بگذارم که وقتم رو هدر ندهم.هدفم دانشگاه سراسری اردبیل هست.ممنون میشم جواب بدین.در ضمن حضوری هم میتونم بیام دفترتون تا یه برنامه ریزی دقیق داشته باشم.


  سلام وقتتون بخیر

  برای مطالعه کنکور کارشناسی ارشد این رشته میتوانید از دپارتمان فنی مهندسی ماهان کمک بگیرید و یک برنامه ریزی دقیق و مدون از مشاورین ما دریافت نمایید.

 • علی

  [ 1397/06/08 12:23:29 ]

  سلام من کارشناسیم علوم پایست میخوام ارشد عمران بخونم. ایا با اخذ مدرک ارشد میشه تو نظام مهندسی شرکت کرد؟ برای استخدام تو ادارات دولتی مشکلی بوجود میاد؟


  با سلام و احترام

  تغییر رشته ای بودن شما مانعی برای شرکت در آزمون نظام مهندسی نیست،

  بعد از گذشت 2 سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد عمران میتوانید در این آزمون شرکت نمایید.

  برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی رایگان با ما در تماس باشید.

  0218506

 • مسافر

  [ 1397/04/20 7:0:29 ]

  با سلام بنده در کنکور ارشد 97 عمران ، رتبه 30 کشوری را کسب کرده ام ... در صورت تمایل در زمینه مشاوره و تبلیغات آمادگی همکاری با موسسه ی خوبتون رو دارم ...


  با سلام 

  برای مواردی همچون همکاری میتوانید با دفتر مرکزی موسسه ماهان تماس داشته باشیدتا راهنمایی های لازم راخدمتتون ارائه دهند.0218506

  موفق باشید

 • مهدی

  [ 1397/04/16 19:10:51 ]

  سلام و خسته نباشید شما منابع یا کلاسهای مهندسی HSEرو دارید ? اگر دارید چگونه میتونم از کلاسها یا منابع شما استفاده کنم


  با سلام و احترام

  برای آشنایی و استفاده از منابع کارشناسی ارشد می توانید به سایت موسسه ماهان مراجعه نمایید و برای خرید منابع به صفحه فروشگاه آنلاین سر بزنید.

 • علی

  [ 1397/04/08 16:20:14 ]

  سلام با رتبه 6078 امیدی به روزانه یا شبانه رشته های کم طرفدار هست


  سلام دوست عزیز

   

  سلام خیر.

   

  برای مشاوره تخصصی رایگان با اموزشگاه ماهان شماره 021-8506 تماس بگیرید.

  موفق باشید.

 • saadi

  [ 1397/03/29 22:57:29 ]

  با سلام ببخشید با رتبه ی ۱۰۸۴ در کنکور ارشد عمران امسال ،راه و ترابری کجا قبول میشوم؟


  سلام 

  اینکه کجا و چه دانشگاهی قبول میشید قابل پیش بینی نیست و هر سال متفاوت است.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo