برنامه کلاس های حضوری ترم تابستان ارشد 1400 | مجموعه حسابداری 


حسابداری (1134)

برنامه کلاس‌های ارشد  موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

کلاس‌های کارشناسی ارشد تابستان  1399

 شروع دوره مرداد ماه

نام دروس عمومی

گروه

ساعت تدریس

ساعت جمع بندی

نام استاد

زبان عمومی

2

40

8

دکتر رمضان نیا

ریاضی

1

60

12

دکتر رضاپور

آمار

1

60

16

دکتر طورانی

نام دروس تخصصی

گروه

ساعت

تدریس

ساعت جمع بندی

نام استاد

حسابداری مالی

1

80

23

دکتر کریمی

حسابداری صنعتی

1

48

14

دکتر نوردرخشان

حسابرسی

1

30

12

دکتر حقیقت

  

روزهای برگزاری کلاس ارشد حسابداری (1134)

نام دروس عمومی

شماره کد

نام استاد

روز و ساعت

زبان عمومی

A

دکتر رمضان نیا

دوشنبه 21-17

ریاضی

A

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

آمار

A

دکتر طورانی

جمعه 21-17

نام دروس تخصصی

گروه

نام استاد

روز و ساعت

حسابداری مالی

A

دکتر کریمی

پنجشنبه 17-13

جمعه 17-13

حسابداری صنعتی

A

دکترنوردرخشان

جمعه 12:30-9

حسابرسی

A

دکتر حقیقت

سه شنبه 20:00-17:00

.


 


ماهان،کارشناسی ارشد،دکتری  فرم مشاوره رایگان دوره آمادگی کارشناسی ارشد با مشاورین تخصصی رشته شما (تابستان 99 )

 

جهت خرید بسته کلاس حضوری و تک درس کارشناسی ارشد حسابداری کلیک نمایید.         خرید آنلاین
نظرات کاربران

UserImage

نظر خودرا وارد کنید!