منابع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-موسسه ماهان
معرفی منابع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 97 و آینده شغلی آن

معرفی رشته علوم اجتماعي

علوم اجتماعي به بررسي روابط اجتماعي، سازمانها، گروهها و روابط متقابل ميان ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي،‌سياسي و فرهنگي مي‌پردازد. در ايران عموماً منظور از علوم اجتماعي رشته‌هايي چون مردم شناسي، جمعيت شناسي و ... است . ولي در كاربرد بين‌المللي كليه دانش‌هاي مربوط به انسان اجتماعي همچون اقتصاد،‌جامعه‌شناسي، سياست، ارتباطات،‌روان‌شناسي و حقوق... را شامل مي‌گردد. تفكر جامعه‌شناسي بيش از هر چيز به خودشناسي كمك مي‌كند كه به نوبه خود مي‌تواند به شناخت بهتر ما از دنياي روابط اجتماعي ياري كند. مطالعه جامعه‌شناسي تا آنجا كه با انديشه جزمي مبارزه مي‌كند، درك تنوع فرهنگي را مي‌آموزد بينش عملكرد نهادهاي اجتماعي را براي ما فراهم مي‌سازد و امكانات آزادي انسان را افزايش مي‌دهد.

 جدول گرایشات 

نام درس

تعداد تست

ضرایب

جمعیت‌‌شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

مطالعات فرهنگی

مطالعات جوانان

پژوهش علوم اجتماعی

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

2

2

2

روش تحقیق

25

2

2

2

1

2

4

نظریه‌های جامعه شناسی

25

2

2

2

2

2

2

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

20

0

0

0

0

0

0

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت‌شناسی

20

3

0

0

0

0

0

مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه شناسی

20

0

3

3

0

0

3

مفاهیم و حوزه­های مطالعات فرهنگی

15

0

0

0

2

2

0

مردم شناسی فرهنگی

15

0

0

0

1

0

0

نظریه ­های مطالعات جوانان

15

0

0

0

0

2

0

آمار و ریاضی

20

0

0

0

0

0

2

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

20

0

0

0

0

0

0

 

  

 

زبان عمومی و تخصصی 

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

1- جزوه زبان تخصصی ماهان

2- زبان تخصصی علوم اجتماعی / مرتضی نوربخش گلپایگانی ـ انتشارات بهینه

3- متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ...

4- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای «زمینه جامعه­شناسی» (آریانپور)، «جامعه­شناسی» (گیدنز)، «نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر» (ریتزر) و ...

 

روش تحقیق 

سرفصل ها

الف) شناخت، علم، روش

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 9)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 1)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصول 1 و 8)

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (ارل ببی) (فصول 1 تا 3)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل 2)

ب) طرح تحقیق و عناصر اساسي:

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 10)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 3و4)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم ‌اجتماعی(فصل 2)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی: فصول 3 ( تعیین و تصریح مسئله تحقیق) و 4 ( تهیه معرف برای مفاهیم)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: فصول چهارم(تعیین موضوع تحقیق و طرح برنامه تحقیق) و پنجم ( مفاهیم و عملیاتی کردن و سنجش متغیرها)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ارل ببی) (فصول چهارم تا ششم)

ج: مباحث دیگر

طراحی پژوهش های اجتماعی

الف) روش‌هاي تحقيق اجتماعي و تكنيك‌هاي جمع‌آوري اطلاعات

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصول6و 9)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(فصول هشتم تا دوازدهم)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی: فصول 1 ( ماهیت پیمایش ) و 6 ( تهیه پرسشنامه) و 7 ( اجرای پرسشنامه)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: فصول هفتم تا یازدهم (تحقیقات پیمایشی، آزمایش، تحقیق میدانی و مطالعات مشاهده­ای، روش­های تحلیل داده­های موجود، تحقیق ارزیابی)

ب) مباحث دیگر

الف) نمونه‌گیری

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 11)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 5)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی(فصل 3)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(فصل 8)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی(فصل 5)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی(فصل 6)

ب) اعتبار و پایایی

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 13)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصل 8)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصل 4)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی: قسمتهای اعتبار و پایایی (فصل 5)

الف) مقياس‌ها و طیف‌ها

روش تحقیق علوم ارتباطات، انتشارات ماهان (فصل 8 و 12)

کتاب آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، انتشارات ماهان(فصول 6و7)

خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (فصل 5)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ارل ببی) (فصل 7)

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل 15)

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی(فصل 15)

منابع

1- کاربرد آمار و روش تحقیق علوم ارتباطات، موسسه ماهان

2- آمار و روش تحقیق علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، موسسه ماهان

3- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی ـ نشر نی

4- نحوه انجام تحقيقات اجتماعي / ترز. ال. بيكر، ترجمه هوشنگ نايبي، نشر نی

5- طراحی پژوهش­های اجتماعی- نورمن بلیکی- ترجمه چاوشیان- نشر نی

6- روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی / ارل ببی، ترجمه رضا فاضل- انتشارات سمت

7- خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی- حسین صنعتی

8- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (بخش پنجم) / دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نايبي، نشر نی

9- روش‌های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی / علی دلاور- انتشارات دانشگاه پیام نور

10- روش تحقیق در علوم اجتماعی / تالیف دکتر علی دلاور، نشر نویسنده

11- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی / تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

12- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی / باقر ساروخانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

نظریه جامعه شناسی 

سرفصل ها

چیستی نظریه(خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی(انتشارت روان‌شناسی و هنر): فصل 1) - ابن خلدون(پیدایش نظریه‌های جامعه‌شناسی: فصل چهارم(ابن‌خلدون)) منتسکیو(از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- كنت(از کتاب‌های مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- ماركس(از کتاب‌های مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- اسپنسر(از کتاب‌ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- پارتو(از کتاب‌های مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی(انتشارت روان‌شناسی و هنر) (فصول 2، 3 و 4: قسمتهای مربوط به نظریه‌پردازان فوق)

جزوه دکتر عبداللهی (ازتئوری های جامعه شناسی تا سردیدگاه ماکسوبر- ص1 الی36)

کتاب نظریه­های جامعه­شناسی ماهان (فصل اول: صفحات 9الی20)

دوركيم(از کتاب‌های مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- وبر(از کتاب‌های مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- زيمل(از کتاب‌ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه) مانهایم(از کتاب‌ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: قسمت انديشه)- خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی(انتشارت روان‌شناسی و هنر) (فصول 3 و 4: قسمت‌های مربوط به نظریه‌پردازان فوق)

جزوه دکتر عبداللهی (ازدیدگاه ماکسوبر تا سرنقد نظریه کارلمارکس- ص36 الی60)

کتاب نظریه­های جامعه­شناسی ماهان (فصل 2: ص29الی32)

زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی(قسمت انديشه كولي و ميد) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر(فصول سوم (کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و نظریه کشمکش)، چهارم(انواع نظریه‌های جامعه‌شناختی نومارکسیستی)، پنجم (نظریه کنش متقابل نمادین)، ششم (جامعه‌شناسی پدیده‌شناختی و روش‌شناسی مردم‌نگارانه) و هفتم(نظریه تبادل و جامعه‌شناسی رفتاری)) - خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی(انتشارت روان‌شناسی و هنر) (فصول پنجم (نظریه­های پسامارکسی) و ششم(برخی از مهم‌ترین نظریه‌ها و مکاتب جامعه‌شناسی))

جزوه دکتر عبداللهی (ازمفاهیم اساسی نظریه جامعه شناسی تا سرپدیدارشناسی- ص1 الی 34)

کتاب نظریه­های جامعه­شناسی ماهان (فصل سوم: نظریه توافق و کارکردگرایی،فصل چهارم: نظریه کشمکش،فصل ششم: مکاتب مارکسیستی،فصل هفتم: نظریه کنش،فصل نهم: پدیدارشناسی، فصل دهم: مردم نگاری)

نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر(فصول هشتم (نظریه فمینیستی معاصر)، نهم(تحولات اخیر در نظریه جامعه‌شناسی)، دهم(پیدایش یک مسئله اصلی در نظریه جامعه‌شناسی معاصر)، و بخش جدید (مشتمل بر سرفصل‌های تلفیق عاملیت و ساختار، و نظریه‌های معاصر درباره نوگرایی و مابعدنوگرایی))- خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی(انتشارت روان‌شناسی و هنر) (فصول هفتم (نظریه فمینیستی)، هشتم (اندیشه­های معاصر در آمریکا)، نهم(اندیشه­های معاصر در اروپا) و دهم(نظریه‌های معاصر درباره مدرنیته و پست‌مدرنیسم))

جزوه دکتر عبداللهی (از پدیدارشناسی تا دیدگاه نظم نوین جهانی- ص 34 الی 70)

کتاب نظریه­های جامعه­شناسی ماهان (فصل 11: فرانظریه ص259 الی261، فصل 12:نظریه فمنیستی ص 267 الی 272،فصل 13: نوگرایی مابعد نوگرایی ص279 الی288)

منابع

1-جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی ماهان

2-پیدایش نظریه­های جامعه‌شناسی (فصل 4) / غلام­رضا جمشیدیها ـ انتشارات دانشگاه تهران

3- نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر؛ ترجمه محسن ثلاثی ـ نشر علمی

4- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی / لوئیس کوزر؛ ترجمه محسن ثلاثی ـ نشر علمی

5- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام ـ انتشارات علمی و فرهنگی

6- خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی / تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد انتشارات روانشناسی و هنر (قابل تهیه از سایت www.elmazma.ir)

7- جزوه نظریه های جامعه شناسی / دکتر عبداللهی

8- نظریههایمدرنوکلاسیک/ یانکرایب

9- نظریههایجامعهشناسی/ دکترتوسلی

 

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

سرفصل ها

فصل اول:درقلب جوامع انسانی (ص37 الی66) از کتاب علوم انسانی گستره شناخت- فصل اول: تطور فرهنگ (ص 21 الی35) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی- فصل دوم:تطور جامعه (37 الی53) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی- فصل اول: اندیشه انسان شناسی در عصر باستان(25 الی48) از کتاب تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی-فصل 4: نظریه های مردم شناسی(105 الی115) از کتاب گردشهر با چراغ- فصل اول از بخش دوم کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی: پیکربندی های فرهنگ (93 الی 102)

فصل اول: انسان شناسی و فرهنگ (23 الی52) از کتاب انسان شناسی فرهنگی- فصل دو: رهیافت های نظری (59 الی86) از کتاب انسان شناسی فرهنگی- فصل اول: منشا شهر و تحول آن (39 الی136) از کتاب انسان شناسی شهری- فصل اول: عصر پیدایش علوم اجتماعی (19 الی21) از کتاب مردم شناسی روش بینش و تجزیه- فصل دو: گذری بر مکتب های انسان شناسی (29 الی33) از کتاب مردم شناسی روش بینش و تجزیه- فصل سوم:فرهنگ در متن بواس(55 الی66) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی

فصل سوم: انسان­شناسی خویشاوندی (89 الی119) از کتاب انسان­شناسی خویشاوندی- فصل16: خانواده وازدواج (377 الی395) از کتاب انسان­شناسی عمومی- فصل 6: باستان شناسی (143 الی157) از کتاب انسان­شناسی عمومی- فصل 7: فرهنگ اولیه انسان (158 الی184) از کتاب انسان­شناسی عمومی- فصل 2: نخستین­های معاصر(50 الی65) از انسان­شناسی عمومی- فصل 2: منشا انسان و فرهنگ (55 الی97) از کتاب مبانی انسان­شناسی- فصل 4 بخش دوم:فرد و فرهنگ(137 الی151) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان­شناسی- فصل 10:کارکردهای فرهنگ مالینوفسکی (171 الی184) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی

فصل 2:زبان شناسی(69 الی102) از کتاب گستره شناخت­ها- فصل 8: خاستگاه زبان(369 الی398) از کتاب انسان­شناسی نگاهی نو به تحولات جسمانی- فصل 1: ویژگی­های جغرافیایی،جمعیتی ایل (41 الی172) از کتاب زنان ایل بهمئی- فصل 2: علم و انسان­شناسی (41 الی71) از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی- فصل 5: ابزارهای تحقیق (137 الی209) از کتاب روش تحقیق- فصل سوم: فرهنگ زبان و فرد- ساپیر (119 الی134) از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان انسان­شناسی- فصل 11: رادکلیف براون ساختارهای جامعه(187 الی200)

منابع

1- زندگی و اندیشه بزرگان انسان‏شناسی / جری‏دی، مور؛ ترجمه هاشم آقا بیگ پور و جعفر احمدی

2- انسان‌شناسی فرهنگی / دانیل بتیس / ترجمه ثلاثی

3- تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی / دکتر ناصر فکوهی

4- انسان‌شناسی خانواده و خویشاوندی / منیژه مقصودی

5- جزوه انسان‌شناسی باستان شناختی / دکتر رفیع‌فر / دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

6- جزوه انسان‌شناسی زبان‌شناختی / دکتر مدرسی و خانم نرسیسیانس / دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

7- جزوه مردم‌شناسی ماقبل تاریخ / دکتر رفیع‌فر / دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

8- انسان‌شناسی شهری / دکتر فکوهی

9- انسان شناسی، کشف تفاوت‌های انسانی / کتاک؛ ترجمه دکتر ثلاثی

10- علوم انسانی، گستره شناخت/ مجموعه مقاله

11- منشاء عالم، حیات، انسان و زبان / دکتر رفیع فر

12- عشایر فارس، دکتر رفیع‌فر

13- پیدایش و تحول هنر / دکتر رفیع‌فر

14- زنان ایل بهمئی / آلویا رسترپو - انتشارات خجسته

15- روش تحقیق در انسان‌شناسی / ژ. پلتو ترجمه محسن ثلاثی

16-انسان شناسی / دوروتیه/ مترجم دکتر رفیع فر

17-مردم شناسی هنر/ رفیع فر

18-انسان شناسان بزرگ/ فکوهی

19-مردم شناسی جنسیت/نرسیسیانس

20-انسان،نشانه، فرهنگ/نرسیسیانس

21-منشا عالم حیات/ رفیع فر

22-انسان شناسی سیاسی/ فکوهی

23-مبانی انسان شناسی/فکوهی

24-مردم شناسی /عسگری خانقاه

25-انسان شناسی عمومی/عسگری خانقاه

 

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی

سرفصل ها

مبانی جمعیت‌شناسی(كاظمي­پور)، جمعیت‌شناسی؛ مبانی و زمینه‌ها

درآمدی بر مطالعات جمعیتی(6 فصل اول)، گفتاری در باب جمعیت‌شناسی کاربردی

جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران، جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، جمعيت­شناسي عمومي ايران

روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت‌(كاظمي­پور)، روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت‌(سرايي)

منابع

1- گفتاری در باب جمعیت­شناسی کاربردی / محمد میرزایی ـ انتشارات دانشگاه تهران

2- جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران (ده مقاله) / محمد میرزایی ـ چاپ وزارت علوم.

3- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری (مقالات دکتر میرزایی و دکتر زنجانی)/ نشر بشری.

4- مباني جمعيت شناسي / شهلا کاظمی­پور، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

5- جمعیت‌شناسی؛ مبانی و زمینه‌ها / حسن سرایی، انتشارات سمت

6- جمعيت شناسي عمومي ايران / مهدی امانی، انتشارات سمت

7- درآمدی بر مطالعات جمعیتی (6 فصل اول) / دیوید لوکاس پاول؛ ترجمه دکتر محمودیان ـ انتشارات دانشگاه تهران

8- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت / شهلا کاظمی­پور ـ انتشارات دانشگاه پیام­نور

9- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت (با تاكيد بر باروري و مرگ و مير) / حسن سرايي، انتشارات دانشگاه تهران

 

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

سرفصل ها

خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه­های مختلف جامعه‌شناسی(فصول جامعه‌شناسی توسعه، روستایی، آموزش و پرورش، خانواده و ارتباطات)، جامعه‌شناسی توسعه(مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران(مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری)، جامعه‌شناسی روستایی(منصور وثوقی)، جامعه‌شناسی روستایی(مهدی طالب)، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش(دکتر شارع­پور)، جامعه‌شناسی خانواده(باقر ساروخانی)، جامعه‌شناسی ارتباطات(باقر ساروخانی)

کتاب حوزه­های جامعه­شناسی ماهان شامل:

جامعه شناسی خانواده (ص 35 تا 48)، جامعه شناسی توسعه (ص 239 تا 276)، جامعه شناسی روستایی (ص 277 تا 304)، جامعه شناسی ارتباطات (ص 385 تا 396)، جامعه شناسی آموزش و پرورش (ص 397 تا 418)

خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه­های مختلف جامعه‌شناسی(فصول جامعه‌شناسی سازمانها، کار و شغل، پزشکی، شهری، و صنعتی)،جامعه‌شناسی سازمان­ها(آرین قلی‌پور)، جامعه‌شناسی کار و شغل(غلامعباس توسلی)، جامعه‌شناسی پزشکی(محمد توکل)، جامعه‌شناسی شهری(دکتر شارع‌پور)، جامعه شناسی شهری (دکتر توسلی)

کتاب حوزه­های جامعه­شناسی ماهان شامل:

جامعه شناسی سازمانها (ص 347 تا 366)، جامعه شناسی کار و شغل (ص367 تا 384)، جامعه شناسی پزشکی (ص 219 تا 238)، جامعه شناسی شهری (ص 305 تا 330).

خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه­های مختلف جامعه‌شناسی(فصول آسیب‌شناسی اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، و جامعه­شناسی ادبیات)، آسیب‌شناسی اجتماعی(رحمت‌الله صدیق سروستانی)، بررسی مسائل اجتماعی(رویکردهای هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت ا... صدیق سروستانی)، جزوه روانشناسی اجتماعی، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، روانشناسی اجتماعی (ارونسون، ترجمه حسین شکرکن)، نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی(دوچ و کراوس، ترجمه کتبی)، جامعه­شناسی ادبیات(جزوه دکتر جوادی یگانه و مقالات موجود در وبلاگ ایشان) جامعه شناسی ادبیات،( اعظم راودراد).

کتاب حوزه­های جامعه­شناسی ماهان شامل:

جامعه شناسی ادبیات (ص209 تا 218)، روان شناسی اجتماعی (ص71 تا 99)، جامعه شناسی انحرافات (ص 49 تا 70).

خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه­های مختلف جامعه‌شناسی(فصول جامعه­شناسی سیاسی، قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، تغییرات اجتماعی و انقلاب)، جامعه‌شناسی سیاسی، حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، کیت نش، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی(حسن ملک)، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی(یحیی علی بابایی)، جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی(غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی)، جامعه‌شناسی انقلاب(تئوری‌های انقلاب استنفورد کوهن ترجمه علیرضا طیب و کتاب جامعه‌شناسی انقلاب دکتر پناهی)

کتاب حوزه­های جامعه­شناسی ماهان شامل:

جامعه­شناسی انقلاب (ص187 تا 208)، جامعه­شناسی قشرها (ص 126تا 146)، جامعه­شناسی سیاسی (ص 100 تا 124)، جامعه­شناسی تغییرات اجتماعی (ص147 تا 186)

منابع

1- جزوه حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی ماهان

2- جامعه‌شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان نشر نی

3- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی / تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد انتشارات روانشناسی و هنر (قابل تهیه از سایت www.elmazma.ir)

4- جامعه­شناسی شهری / دکتر شارع پور انتشارات سمت

5- جامعه­شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی انتشارات سمت

6- جامعه­شناسی خانواده / باقر ساروخانی ـ انتشارات سروش

7- جامعه­شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی ـ انتشارات اطلاعات

8-جامعه­شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری ـ انتشارات کیهان.

9- جامعه­شناسی روستایی / منصور وثوقی ـ انتشارات کیهان

10- جامعه­شناسی روستایی / مهدی طالب

11- روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن - انتشارات رشد

12- نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی - انتشارات دانشگاه تهران

13- جزوه روانشناسی اجتماعی / علیرضا محسنی تبریزی ـ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

14- تئوریهای انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب

15- جامعه­شناسی انقلاب / دکتر پناهی

16- جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه ـ نشر آگرا و لویه

17- جامعه­شناسی سازمانها / آرین قلی‌پور

18- جامعه­شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع‌پور

19- جامعه­شناسی سیاسی / حسین بشیریه ـ نشرنی

20- جامعه‌شناسی سیاسی معاصر / کیت نش؛ ترجمه دلفروز انتشارات کویر

21- جامعه­شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی / حسن ملک ـ انتشارات دانشگاه پیام نور

22- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی / دکتر یحیی علی بابایی

23- جزوه جامعه شناسی ادبیات دکتر جوادی یگانه (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) و مقالات موجود در وبلاگ ایشان

24- آسیب­شناسی اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی)/ رحمت الله صدیق سروستانی ـ انتشارات آن.

25- جامعه­شناسی پزشکی / محمد توکل ـ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

26- جامعه­شناسی کار و شغل / غلامعباس توسلی

27-توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران، مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری

28- جامعه شناسی شهری / غلامحسین توکلی-سمت

29- جامعه شناسی ادبیات / اعظم راودراد

30- جامعه شناسی پزشکی / دیوید آرمسترانگ-محمد توکل انتشارات حقوقی

 

مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی

سرفصل ها

مطالعات فرهنگي(سايمون دورينگ، انتشارات شابک)، مطالعات فرهنگي؛ ديدگاه‌ها و مناقشات(محمد رضايي، انتشارات جهاد دانشگاهي)

درآمدی بر نظريه‌ي فرهنگي(فيليپ دانيل اسميت، دفتر پژوهش‌های فرهنگي مرکز گفتگوی تمدن‌ها)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر(اندرو میلنر، نشر اختران)

مقدمه‌ای بر نظريه‌های فرهنگ عامه(دومينيک استيريناتي، نشر گام نو)، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه(جان استوری، انتشارات آگه)

فرهنگ و جامعه(روزاموند بيلينگتون، نشر قطره)، فرهنگ و زندگی روزمره(اندی بنت، نشر اختران)، پست مدرنيزم و علوم اجتماعي؛ ديدگاه‌ها، راهبردها و موانع(پائولين مری روسنائو، نشر آتيه)

منابع

1- مقدمه‌‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه (دومینیک استیریناتی، نشر گام نو)

2- مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه‌ها و مناقشات (محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی)

3- مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی (مهری بهار)

4- پست مدرنیزم و علوم اجتماعی؛ دیدگاه‌ها، راهبردها و موانع (پائولین مری روسنائو نشر آتیه)

5- فرهنگ و جامعه (روزاموند بیلینگتون، نشر قطره)

6- مطالعات فرهنگی (سایمون دورینگ، انتشارات شابک)

7- فرهنگ و زندگی روزمره (اندی بنت، نشر اختران)

8- مطالعات فرهنگی درباره‌ی فرهنگ عامه (جان استوری، انتشارات آگه)

9- درآمدی بر نظریه‌ فرهنگی (فیلیپ دانیل اسمیت، دفتر پژوهش‌های فرهنگی مرکز گفتگوی تمدن‌ها)

10- مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران (عباس کاظمی، انتشارات جهاد دانشگاهی)

 

مردم شناسی فرهنگی

سرفصل ها

درآمدی بر انسان‌شناسی/ سایمون کلمن و هلن واتسن، درآمدی بر انسان‌شناسی/ کلود ریویر

تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، زندگی و اندیشه بزرگان انسان‏شناسی

زمینه فرهنگ‌شناسی، انسان­شناسی فرهنگی

مبانی انسان‌شناسی(گرد شهر با چراغ)، انسان‌شناسی هنر

منابع

1- زمینه فرهنگ‌شناسی / دکتر محمود روح‌الامینی

2- انسان­شناسی فرهنگی / دانیل بیتس؛ ترجمه محسن ثلاثی

3- تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی/ ناصر فکوهی ـ نشرنی

4- درآمدی بر انسان‌شناسی / سایمون کلمن و هلن واتسن

5- درآمدی بر انسان‌شناسی / کلود ریویر، ترجمه فکوهی

6- مبانی انسان‌شناسی (گرد شهر با چراغ) / دکتر روح‌الامینی

7- انسان‌شناسی هنر / دکتر فکوهی

8- زندگی و اندیشه بزرگان انسان‏شناسی / جری‏دی، مور؛ ترجمه هاشم آقا بیگ پور و جعفر احمدی

 

نظریه مطالعات جوانان      

سرفصل ها

مبانی جامعه‌شناسی جوانان(فصول 1 تا 9)

مبانی جامعه‌شناسی جوانان(فصول 10 تا آخر کتاب)

جامعه‌شناسی جوانان ایران

فرهنگ مطالعات جوانان

منابع

1- مبانی جامعه­شناسی جوانان / برنهارد شفرز؛ ترجمه کرامت الله راسخ ـ نشرنی

2- جامعه‌شناسی جوانان ایران / دکتر محمد سعید ذکایی

3- فرهنگ مطالعات جوانان / محمدسعید ذکائی نشر آگه

 

حوز ه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی      

سرفصل ها

کلیات برنامه­ریزی، برنامه­ریزی در ایران(فیروز توفیق)، فنون برنامه­ریزی(جزوه غفاری)، تأمین اجتماعی(طاالب)، فقر و نابرابری(گروه مؤلفین)

نظریه رفاه(پتریک)، مقدمه­ای بر سیاستگذاری اجتماعی(بلیک مور)، کیفیت زندگی(غفاری و امیدی)، سازماندهی و مدیریت(امیرکبیری)

جهان رهاشده(گیدنز)، سیاستگذاری آموزش(فصل آموزش، جامعه‌شناسی گیدنز)، جامعه‌شناسی بدن و فصل فقر، رفاه و مطرودیت از جامعه‌شناسی گیدنز ترجمه چاوشیان، جامعه‌شناسی مصرف، گردشگری و خرید(تیموتی دالن)

اصول علم اقتصاد(موسایی)، جامعه‌شناسی اقتصادی(اسملسر)

منابع

1- فیتز پتریک، تونی (1382)، نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست؟ ترجمه هرمز همایونپور، تهران، گام نو

2- بلیک­مور، کن (1384)، مقدمه­ای بر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

3- توفیق، فیروز (1386)، برنامه­ریزی و چشم­انداز آینده آن در ایران، تهران، مؤسسه عالی سازمان مدیریت

4- فنون برنامه­ریزی، جزوه کلاسی دکتر غفاری

5- غفاری، غلامرضا، رضا امیدی (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه

6- تیموتی، دالن (1388)، جامعه‌شناسی مصرف، گردشگری و خرید، ترجمه علی اصغر سعیدی و مهدی حسین­آبادی، انتشارات جامعه شناسان

7- گیدنز، آنتونی (1382)، جهان رها شده، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، انتشارات علم و ادب

8- گروه مؤلفین، (1378)، فقر، توسعه، روستا، تهران، انتشارات وزارت جهاد سازندگی

9- امیرکبیری، علیرضا (1380)، سازمان و مدیریت، تهران، نشر هور

10- طالب، مهدی (1378)، تأمین اجتماعی، انتشارات آستان قدس رضوی

11- گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشرنی

12- موسایی، میثم (1386)، اصول علم اقتصاد، همدان، انتشارات نور و علم

13- اسملسر، نیل. جی (1378)، جامعه‌شناسی اقتصادی، ترجمه محسن کلاهچی، تهران، نشرنی

 

آمار وریاضی      

سرفصل ها

آمار (مفاهیم اساسی آماری، سازمان‎دهی و نمایش داده‎ها، آماره‌ها و پارامترهای مرکزیت و پراکندگی داده‌ها)

کتاب آمار و ریاضی ماهان (فصول اول، دوم، سوم و چهارم)

ریاضی (مجموعه­ها، آنالیز ترکیبی، بسط دوجمله­ای، تابع)

آمار (جداول رابطه میان متغیرها،ضرایب همبستگی و توصیف روابط میان متغیرها(تحلیل‌های دومتغیره)، تحلیل مسیر، تحلیل عامل)

کتاب آمار و ریاضی ماهان (فصول پنجم و نهم)

ریاضی (حد و پیوستگی، مشتق و کاربرد آن)

آمار (آزمون و برآورد فرضیه، تخمین آماری پارامترهای جامعه، تحلیل‌های چندمتغیره، سایر مباحث آمار علوم‌اجتماعی)

کتاب آمار و ریاضی ماهان (فصول پنجم،ششم و نهم)

ریاضی (انتگرال و کاربرد آن، ماتریس، بردار، فضای برداری، خط و صفحه)

آمار (احتمال)

کتاب آمار و ریاضی ماهان (فصول هفتم و نهم)

ریاضی (توابع چند متغیره، دنباله و سری، مجموعه اعداد مختلط)

منابع

1-کتاب آمار و ریاضی پژوهش علوم اجتماعی - موسسه ماهان

2- کتاب ریاضی رشته مدیریت - موسسه ماهان

3-استدلال آماری در جامعه‌‌شناسی / مولر و دیگران؛ ترجمه هوشنگ نایبی - نشر نی

4-پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی - نشر نی

5-نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / بیکر؛ ترجمه هوشنگ نایبی - نشر نی

6-روش‌های آماری / کریم منصورفر - انتشارات دانشگاه تهران

7-ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی / کریم منصورفر انتشارات سمت

8-احتمالات و آمار كاربردي در روان‌شناسي و علوم تربيتي / علي دلاور - انتشاراترشد

9-تحلیل آماری در علوم اجتماعی / علی ساعی - انتشارات کیان مهر

 

 

 

نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo