منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی-موسسه ماهانمعرفی رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و منابع آن


*همه چیز درباره رشته علوم سیاسی

آنچه‌ مردم‌ به‌ نام‌ سياست‌ و مسائل‌ سياسي‌ مي‌شناسند با سياست‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ در رشته‌ علوم‌ سياسي‌ مطرح‌ است‌، تفاوت‌ بسيار دارد. دانشجويان‌ موفق‌ اين‌ رشته‌ نيز بايد بدانند كه در نهايت نه‌ يك‌ سياستمدار بلكه‌ يك‌ سياست‌شناس‌ خواهند شد.

در واقع‌ علوم‌سياسي‌ به‌ بررسي‌ انديشه‌ها و نظريه‌هاي‌ سياسي‌ و كاركرد آنها در عرصه‌ جامعه‌ مي‌پردازد و رشته‌ علوم‌سياسي‌ ارائه‌ يكسري‌ نظريه‌ها يا يكسري‌ ابزارها و راهكارهايي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرايط‌ و مشكلات‌ حال‌ را بررسي‌ كرده‌ و از پيش‌ پا برمي‌دارد و براي‌ حركت‌ها و اقدامات‌ بعدي‌ ـ ترسيم‌ فضا براي‌ مسير آينده‌ ـ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند همچنين‌ از تجارب‌ و دستاوردهاي‌ بشر كه‌ در طول‌ تاريخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، بهره‌ مي‌برد. اين‌ رشته‌ از سه‌ شاخه‌ عمده‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌ عبارتند از:

دانش‌ حكومت‌ كردن‌ و نهادهاي‌ سياسي‌، نظريات‌ سياسي‌ و روابط‌ و سياست‌ بين‌الملل‌.

توانايي‌هاي‌ لازم‌ :

داشتن‌ شَم‌ سياسي‌ و علاقه‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ و برخورداري‌ از ديدي‌ عميق‌ و وسيع‌، ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ يك‌ دانشجوي‌ رشته‌ علوم‌سياسي‌ است‌. همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد فردي‌ منطقي‌ بوده‌ و نظرياتش‌ مستند به‌ دليل‌ و مدرك‌ باشد و ظرفيت‌ بالايي‌ داشته‌ باشد تا در بمباران‌ مسائل‌ روزمره‌ گيج‌ نشود‌ و عمق‌ مسائل‌ اجتماع‌ را ببيند. دانشجوي‌ علوم‌سياسي‌ لازم‌ است‌ با همه‌ اقشار جامعه‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد تا بفهمد كه‌ مردم‌ جامعه‌اش‌ به‌ چه‌ فكر مي‌كنند و نيازهاي‌ آنها چيست‌؟ داوطلبان‌ كنكور سراسري‌ در صورتي‌ در اين‌ رشته‌ موفق‌ مي‌شوند كه‌ كتب‌ تاريخي‌ بخصوص‌ تاريخ‌ سياسي‌ را دوست‌ داشته‌ باشند و فلسفه‌ را با علاقه‌ بخوانند.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

در حال‌ حاضر تعدادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ علوم‌سياسي‌ در بخش‌هاي‌ سياسي‌ و حقوقي‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنين‌ در صدا و سيما مشغول‌ به‌ كار مي‌باشند اما حدود 90% فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ با مشكل‌ اشتغال‌ روبرو هستند. با اين‌ وجود اگر دانشجويي‌ واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و در اين‌ رشته‌ موفق‌ و متبحر باشد و همچنين‌ قلم‌ خوبي‌ داشته‌ باشد از نظر شغلي‌ مشكلي‌ نخواهد داشت‌. اما متأسفانه‌ بسياري‌ از دانشجويان‌ شناخت‌ و علاقه‌ لازم‌ را ندارند و در واقع نمي‌دانند كه براي چه به اين رشته آمده‌اند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

مباني‌ علم‌ سياست‌، مباني‌ علم‌ حقوق‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، مباني‌ جامعه‌شناسي‌ عمومي‌، روش‌ تحقيق‌ در علوم‌ سياسي‌، حقوق‌ اساسي‌ (كليات‌)، حقوق‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مباني‌ انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در اسلام‌، حقوق‌ بين‌الملل‌ اسلام‌، نظام‌ سياسي‌ و دولت‌ در اسلام‌، انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در اسلام‌ و ايران‌، جنبش‌هاي‌ اسلامي‌ معاصر، تحولات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ ايران‌ ، انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌، تاريخ‌ روابط‌ خارجي‌ ايران‌ از قاجاريه‌ تا دوران‌ معاصر، سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مسائل‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ نفت‌ در ايران‌، حقوق‌ اداري‌، خليج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌، مسائل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جهان‌ سوم‌، اصول‌ روابط‌ بين‌الملل‌، تاريخ‌ روابط‌ بين‌الملل‌ از 1871 تا 1945 ، سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌، تاريخ‌ انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در غرب‌ از قبل‌ از افلاطون‌ تا قرن‌ بيستم‌، انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌، ديپلماسي‌ و رفتار سياسي‌ در اسلام‌، حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌، فن‌ ديپلماسي‌ و آداب‌ كنسولي‌، حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصي‌، تئوري‌هاي‌ انقلاب‌، شناخت‌ ماهيت‌ و عملكرد امپرياليسم‌، سير قدرت‌ در درياها، نوسازي‌ و دگرگوني‌ سياسي‌، جامعه‌شناسي‌ سياسي‌، سياست‌ خارجي‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌، مسائل‌ نظامي‌ و استراتژيك‌ معاصر، تاريخ‌ تحول‌ دولت‌ در اسلام‌، متون‌ سياسي‌ به‌ زبان‌ خارجي‌.

منابع و مباحث کارشناسی ارشد علوم سیاسی

زبان عمومی

1- کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان

زبان تخصصی

1- زبان تخصصی علوم سیاسی ( ۲ جلدی ) ، دکتر داور پناه،

2- Plano ، انتشارات وزارت خارجه

Dictionary of politics 3

اصول روابط بین الملل

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، قوام

3- روابط بین الملل (نظریه ها و رویکردها)، قوام

4- اصول روابط بین الملل، قاسمی

5- اصول روابط بین الملل(الف و ب)، سیف زاده

6- تحول در نظریه های روابط بین الملل، مشیر زاده،

7- نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین الملی، دهقانی فیروز آبادی

8- نظریه و فرانظریه ها در روابط بین الملل، دهقانی فیروز ابادی

تاریخ روابط بین الملل

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، احمد نقیب زاده

سازمان های بین المللی

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

3- سازمان­هاي بین­المللی، دکتر موسی زاده

4- سازمان­هاي بین­المللی دکتر آقایی

5- نقش و جایگاه شوراي امنیت در نظم نوین جهانی ، آقایی

6- حقوق سازمان­هاي بین­المللی ، بیگ زاده

حقوق بین الملل

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- بایسته­هاي حقوق بین­الملل عمومی ، موسی زاده

3- حقوق بین­الملل عمومی ، ضیایی بیگدلی

4- درآمدی بر حقوق بین­الملل عمومی، جلد اول و دوم، گرهارد فن گلان، ترجمه دکتر سید داود آقائی

5- حقوق بین­­الملل عمومی، هوشنگ مقتدر

6- حقوق بین­الملل عمومی (دوجلدي) دکتر سیدباقر میرعباسی


اندیشه در غرب

1- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) دکترعالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی نشر وزارت امورخارجه

2- اندیشه سیاسی در قرن بیستم، قادری

3- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب دکتر طاهري

4- اندیشه­های سیاسی در غرب، قرن بیستم دکتر صلاحی

اندیشه در اسلام و ایران

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، حقیقت

3- اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، قادری

4- نظام سیاسی و دولت در اسلام، فیرحی

5- قدرت، دانش و مشروعیت، فیرحی

 

سیاست های مقایسه ای

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- سیاست های مقایسه ای،عبدالعلی قوام

3- سیاست شناسی، عبدالعلی قوام

تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- ایران بین دوانقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمدگل محمدی و ابراهیم فتاحی

3- مقاومت شکننده، جان فوران، ترجمه احمد تدین

4- تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران 1320-57، علیرضا ازغندی

 

روش پژوهش

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- رهیافت و روش در علوم سیاسی، عباس منوچهری

3- روش تحقیق در علوم سیاسی، ابوالقاسم طاهری

4- نظریه و روش در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر- ترجمه امیر حاجی یوسفی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

جامعه شناسی سیاسی

 

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- جامعه شناسی سیاسی، دکتر بشریه

3- جامعه شناسی سیاسی ، دکتر موریس دورژه

4- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، دکتر نقیب زاده

5- روش و نظریه در علوم سیاسی، دکتر حاجی یوسفی


جهان سوم و مسائل آن

 

1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

2- عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، دکتر سریع القلم

3- مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم، دکتر ساعی

4- نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی، دکتر ساعی

5- نظریه های امپریالیسم، دکتر ساعی

6- درآمدی بر مسائل جهان سوم، دکتر ساعی

7- اقتصاد سیاسی بین الملل ، دکتر ساعی

8- توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل، دکتر سریع القلم

 

سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز

 

1- تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، عبدالرضا هوشنگ مهدی

2- سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357-1300، عبدالرضا هوشنگ مهدوی

3- روابط خارجی ایران، علیرضا ازغندی

4- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دهقانی فیروزآبادی

   

مبانی علم سیاست

 

 

1- بنیاد های علم سیاست ، عبدالرحمان عالم

2-مبانی علم سیاست ، دکتر عبدالحمید ابوالحمد

3-اصول علم سیاست، موریس دورژه

4-آموزش دانش سیاسی، دکتر حسین بشریه

5-سیاست شناسی ، قوام

 

   

 

 

 

 

گرایش های رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی


عناوين دروس امتحاني:

1 -زبان عمومی و تخصصی (انگليسی، فرانسه، آلمانی)،

2 -مبانی علم سياست،

3 -جامعه شناسی سياسي،

4 -اصول روابط بـين الملـل و سياسـت خـارجی،

5 -انديشـه هـای سياسـی (غـرب و اسلام)،

6 -تحولات سياسی اجتماعی ايران (از مشروطيت تا كنون)،

7 -جهان سوم و مسائل آن،

8 -نظام هاي سياسی تطبيقی،

9 - حقوق بين الملل عمومی،

10 -سازمانهـای بـين المللـی،

11 - تـاريخ روابـط بـين الملـل،

12 -تاريخ سياست خارجی ايران از صفويه تا به امروز،

13 -روش پژوهش،

14 -سياست و حكومت منطقه مرتبط (آسيای مركزی و قفقاز، آمريكای شمالی، اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا).  

 

جدول گرایشات

نام درس

علوم سیاسی

روابط بین الملل

مطالعات منطقه ای

اندیشه های سیاسی در اسلام

دیپلماسی و سازمان های بین الملل

مطالعات جهان

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد علوم سیاسی


 

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1130

  

 

علوم سیاسی

ضریب 1

روزانه

شبانه

علوم سیاسی

ضریب 1

روزانه

شبانه

تهران

20

9

کرمانشاه

13

 

خوارزمی

15

15

زاهدان

5

 

بهشتی

5

2

کرمان

6

6

علامه طباطبایی

10

10

شیراز

12

 

تربیت مدرس

8

5

مشهد

8

6

بروجرد

21

5

بابلسر

10

5

اصفهان

14

3

یاسوج

15

5

بیرجند

9

2

یزد

15

9

قزوین

14

2

قم

30

 

تبریز

7

5

 

 

 

 

روابط بین الملل ضریب 2

روزانه

شبانه

روابط بین الملل ضریب 2

روزانه

شبانه

تهران

10

8

قزوین

14

2

تربیت مدرس

6

2

یاسوج

10

 

خوارزمی

15

15

یزد

11

5

بهشتی

5

2

مشهد

6

3

علامه

10

10

بابلسر

11

7

اصفهان

8

2

رشت

15

15

 

مطالعات منطقه ای ضریب 3

روزانه

شبانه

اندیشه اسلام

کد ضریب 4

روزانه

شبانه

تهران

25

20

همدان

14

10

بهشتی

10

4

تبریز

6

4

علامه

30

30

بهشتی

5

2

علامه اکو

10

10

علامه

10

10

اردبیل

8

4

بابلسر

5

3

یزد

20

5

 

 

 

 

دیپلماسی و سازمان های بین المللی کد ضریب 5

روزانه

شبانه

کرمان

6

6

 

 

 

رتبه های برتر


درحال به روز رسانی

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • امیر

  [ 1398/05/19 14:0:33 ]

  با سلام و احترام با رتبه 212 علوم سیاسی یعنی زیرشاخه 1 علوم سیاسی چه دانشگاههایی میشه قبول شد؟ آیا امکان قبولی در دوره روزانه وجود داره؟


  با سلام و احترام

  پاسخ به این سوال نیاز به مشاوره انتخاب رشته تخصصی با استاد این رشته دارد که ماهان ارائه میدهد و در خدمتتان هستیم.

  با ما در تماس باشید

  0218506

 • علی

  [ 1397/04/14 18:58:35 ]

  سلام وقت بخیر امکانش هست زیر شاخه های هرکدوم از گرایش های علوم سیاسی رو بفرمایید برای مثال روابط بین الملل گرایش اقتصاد سیاسی داره و غیره. هچنین کسی که ارشد روابط بین الملل بخونه میتونه دکتری علوم سیاسی بخونه یا حتما باید روابط بخونه؟ چون دکتری حتما باید مرتبط به ارشد باشه خواستم بدونم این دو رشته زیر هم شاخه محسوب میشن یا نه؟


  با سلام و احترام

  در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد 5 گرایش وجود دارد که فقط گرایش روابط بین الملل دارای زیر گرایش تسلیحات است و گرایش های دیگر زیر گرایش ندارند،

  در دکتری این رشته باید در مجموعه علوم سیاسی شرکت کنید و در مرحله انتخاب رشته گرایش مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

  موسسه ماهان کلیه خدمات رشته علوم سیاسی (منابع، کلاسهای آمادگی کنکور، آزمون های آزمایشی و مشاوره تخصصی رایگان ) دارد.

  جهت ارتباط با مشاورین تخصصی با شماره

  0218506

  تماس حاصل فرمایید.

 • ali

  [ 1397/03/23 13:57:26 ]

  سلام وقت تون بخیر , با رتبه 61 در رشته روابط بین الملل علوم سیاسی شانس قبولی در خوارزمی رو داره؟دوره مجازی کدوم دانشگاه ها دارند؟


  باسلام 

  داوطلب گرامی شانس قبولی در شبانه دارید و برای اطلاع از دوره های مجازه به دفترچه مراجعه کنید. 

  موفق باشید

 • ali

  [ 1397/03/22 8:23:7 ]

  سلام وقت بخیر میخواستم بدونم با رتبه 61 روابط بین الملل ,روزانه دانشگاه های تهران شانس قبولی دارم؟


  سلام 

  شبانه احتمال قبولیتون بیشترهست و همچنین مجازی دولتی 

 • کوثر محمدی گهرویی

  [ 1396/06/06 1:26:9 ]

  سلام من درحال حاضر در رشته مهندسی صنایع شیمیایی مشغول به تحصیل هستم.آیا میتونم ارشد علوم سیاسی بخونم؟!
  پاسخ : سلام خدمت شما دوست عزیز
  بله میتونید 
  البته این نکته رو بگم که کلا در مقطع کارشناسی ارشد شما امکان تغییر رشته به تمامی رشته های تحت پوشش وزارت علوم رو دارین.
  من شماره مشاور رو میذارم براتون میتونید هر سوالی که داشتین بپرسید
  09109019035 خانم زاده رحیم
  لینک کانال باشگاه موفقیت ماهان رو هم براتون میفرستم خیلی خوشحال میشیم که در کانال خودتون عضو بشین
  https://t.me/joinchat/AAAAAD8T73KGRmQSnSTGGA
  در این کانال آخرین اخبار کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مشاوره و برنامه ریزی درسی قرار می گیره
  موفق باشی دوست عزیز

 • سجاد

  [ 1396/04/29 12:56:10 ]

  باسلام..آیا با داشتن کارشناسی از وزارت بهداشت میتوان در دانشکده وزارت خارجه در مقطع ارشد ادامه تحصیل داد؟اگه میشه پس چرا در شرایط اعلام شده در سایت خود دانشکده نوشته شده تمام کارشناسی های مورد تایید وزارت علوم؟؟؟؟؟؟؟ باتشکر


  سلام و روز بخیر
   بله امکانش هست هیچ مشکلی برای شرکت در این رشته وجود نداره
  به امید موفقیت شما

 • سعید

  [ 1396/03/21 4:9:19 ]

  با سلام با رتبه 590 زیرگروه 3 علوم سیاسی (مطالعات منطقه) می‌توان شبانه دانشگاه دولتی قبول شد؟ شبانه دانشگاه‌های تهران چطور؟ با تشکر


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • سعید

  [ 1396/03/21 3:8:13 ]

  با سلام و خسته نباشید با رتبه 590 زیرگروه 3 علوم سیاسی (مطالعات منطقه) شبانه دانشگاه دولتی می‌توان قبول شد؟ چه دانشگاه‌هایی؟ با تشکر


  سلام

  روز بخیر

  کل فرایند انتخاب رشته ما به صورت تلفنی و غیر حضوری هستش

  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • آیسان

  [ 1396/03/15 21:52:0 ]

  سلام خسته نباشید..من ارشد علوم سیاسی دادم و رتبه ام در گرایش اول ۴۰۰شده ..احتمال قبولی در شبانه دانشگاه های تهاپران هست؟


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035


  با سپاس

 • mohammad

  [ 1396/01/15 0:6:7 ]

  سلام. با لیسانس پرستاری امکان ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد علوم سیاسی هست؟ دفترچه ای که وزارت بهداشت منتشر کرده به طور واضحی اشاره نشده.


  درود بر شما

  به در کارشناسی ارشد شما میتوانید هر رشته ای که تمایل دارید ادامه دهید.
  پیروز سربلند باشیداولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •  


whatsapp logo instagram logo